images
UN
UN
စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင္႕ အာဂ်င္တီးနားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတ႐ႈံးနိမ္႕ရန္နီးစပ္
Monday, 12 August 2019
အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လက္ရွိသမၼတမာ႐ူရီ ဆီယိုမာခရီသည္ အတိုက္အခံသမၼတေလာင္း အား ႐ႈံးနိမ့္ရန္ နီးစပ္ေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ယမန္ေန႔က ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ အတိုက္အခံသမၼတ ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အယ္လ္ဘာတိုဖာနန္ ဒက္ဇ္သည္ မာ႐ူရီဆီယိုမာခရီအား မဲ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအသာျဖင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါရလဒ္သည္ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ မဲလာေပးခဲ့ သည့္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ၈၈ရာခုိင္ႏႈန္း အား ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဂ်င္တီးနားေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက လက္ရွိ သမၼတအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံရရန္ အခြင့္အေရးနည္းသြားေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ မာ႐ူရီဆီယိုမာခရီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း၌ အာဂ်င္တီးနား တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ ၿပိဳလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအလြန္အမင္း ေဖာင္းပြျခင္းမ်ားအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသူ အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ သတ္မွတ္ခံထား ရသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ အာဂ်င္ တီးနားစီးပြားေရးက႑အေပၚ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ တိုးတက္ မႈရပ္တန္႔လုနီးပါးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း သည္ လက္ရွိသမၼတ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းအတြက္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။ NG(Ref; Reuters)