images
UN
UN
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္ ေယာဂသင္တန္းသို႔ ေယာဂအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဆရာမ်ားလာေရာက္ေဆြးေႏြးျပသ
ကိုကိုလြင္ Saturday, 17 August 2019
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အစိမ္းေရာင္ လြင္ျပင္ေယာဂသင္တန္းႏွင့္ျမန္မာ ႏိုင္ငံေယာဂအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေယာဂ ပညာျပသေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္း အနားအား ေရႊခ်ီ ၂လမ္းရွိ အစိမ္း ေရာင္လြင္ျပင္ ေယာဂက်င့္စဥ္ ခန္းမ၌ ယေန႔ညေန ၄ နာရီကျပဳ လုပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေယာဂအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္မွေယာဂဆရာႀကီး ဦးခင္ ေမာင္ေဆြက လာေရာက္ေဆြးေႏြး ျပသရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား သင္တန္းသားမ်ားသို႔ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နီေပါႏိုင္ငံမွ ေယာဂပညာရွင္ MR.Jack တို႔က ေယာဂက်င့္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာျပသေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ က်န္း မာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္းမ်ား အားလက္ေတြ႕ျပသခဲ့ကာ ေဆြး ေႏြးသင္ၾကားျပသမႈမ်ားအား သင္ တန္းသားတို႔က လိုက္ပါေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အစိမ္းေရာင္ လြင္ျပင္ေယာဂက်င့္စဥ္သင္တန္း အား အပတ္စဥ္စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ေန႔တိုင္းသင္ၾကားျပသလ်က္ရွိရာ လက္ရွိသင္တန္းသား ၈၅ဦး တက္ ေရာက္ေနၿပီး ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ႏွစ္တာသင္ၾကား ျပသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ယေန႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေယာဂ ပညာျပသေဆြးေႏြးျခင္း သင္ခန္း စာမ်ားအား ယခုလ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဆရာမ်ားက ဆက္လက္ျပသေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။