images
UN
UN
လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအားလုံးဟာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီပဲ ျဖစ္ရပါမယ္
Tuesday, 27 August 2019
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၅)ရက္ေျမာက္ေန႕ကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ေန႕ကက်င္းပခဲ့ရာ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴးလြင္ ေမာင္စိုး၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
အားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴးလြင္ေမာင္စိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေဒါက္ တာေမာင္သင္း အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးက တင္ျပထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝါပြိဳင့္ အစီရင္ခံစာအပိုဒ္(၁)မွာ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၅၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ၁၅-၃-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ဥပေဒ မူၾကမ္းတင္သြင္းလာတဲ့အခါ ေဆာင္႐ြက္ ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တင္ျပပါနည္း ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ျပ႒ာန္းေပးထားပါ တယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ မေဆြးေႏြးခင္ ေလ့လာစိစစ္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက အဖြဲ႕ ဝင္ ၃ဝ ဦးပါ ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို နည္းဥပေဒ ၁၃၅ အရ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စိစစ္ေရးပူး ေပါင္းေကာ္မတီဟာ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေလ့လာစိစစ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ နည္းဥပေဒ ၁၃၆ ပါျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ နည္းဥပေဒ ၁၃၆ မွာေတာ့ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေလ့လာစိစစ္ခ်က္နဲ႕ပတ္ သက္ၿပီး
ဘယ္လိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ရမယ္ဆိုတာကို ျပ႒ာန္းေပးထားပါတယ္။ အခုတင္ျပလာတဲ့အစီရင္ခံစာဟာ ဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚစိစစ္ခ်က္ဟုတ္မဟုတ္ ဆိုတာေတာင္ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အေျခ အေနျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အထူး တင္ျပလိုတာကေတာ့ နည္းဥပေဒ ၁၃၆ မွာ 'ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မ တီ၏ေလ့လာစိစစ္ခ်က္တို႔ကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးက ႀကိဳတင္ေဝငွထားရ မည္' လို႔သာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ 'ပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုံး အျဖတ္ရယူရမည္'လို႔ျပ႒ာန္းထားတာ လုံးဝမပါရွိပါဘူး။ ယခုလို အစီရင္ခံစာ ကို လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးၿပီးအစီရင္ခံစာ မွာပါတဲ့သေဘာထားမွတ္ခ်က္အေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ရယူေနတာဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့နည္းဥပေဒေတြနဲ႕ ကြဲလြဲဆန႔္က်င္ေနတယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာတင္ရမွာ လား၊ ေလ့လာစိစစ္ခ်က္ကိုတင္ရမွာ လားဆိုၿပီး ဝိဝါဒကြဲျပားကာ လြဲမွားမႈ ေတြရွိလာမွာစိုးတဲ့အတြက္ နည္းဥပေဒ ၁၃၆ မွာ 'အစီရင္ခံစာ' လို႔ မသုံးႏႈန္းဘဲ 'ေလ့လာစိစစ္ခ်က္'လို႔ အတိအက်သံုး ႏႈန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုအစီ ရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္းေဆာင္႐ြက္ေနတာ နဲ႕ပတ္သက္ လို႔လည္း အနည္းငယ္တင္ျပလိုပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က)နဲ႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္လို႔ ဥပေဒနဲ႔ညီပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္ ။ အဲဒီပုဒ္မေတြဟာ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႕ လုံးဝ မသက္ဆိုင္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြထဲမွာ မပါဝင္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ''အစီရင္ခံစာအေပၚ အဆုံး အျဖတ္ရယူျခင္း''ဆိုတာကို လုပ္ေဆာင္ ၿပီး မိမိရည္႐ြယ္ခ်က္ေရာက္ေအာင္ ဥပေဒကိုလိုသလို အသုံးျပဳေနတာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ဖို႔မႀကိဳးစားဘဲ ''သေဘာကြဲလြဲေနလို႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရ တယ္'' ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ပါ ဘူး။ အစီရင္စာ အပိုဒ္(၈)၊ ေကာ္ မတီရဲ႕သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာေဖာ္ျပ ထားတဲ့ ဦးသိန္းထြန္းအပါအဝင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္သြင္းခဲ့ တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ထည့္ သြင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ကေန႕ ဆိုရင္ သံုးလေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ အခုအဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီလား၊
ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါၿပီလားဆိုၿပီး
ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္းေဒါက္တာေမာင္သင္း အပါ အဝင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ တင္ျပလာတဲ့ဥပေဒမူၾကမ္း ကို ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳထားျပန္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္ျပထားတဲ့ ျပင္ဆင္တဲ့အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ေတာင္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကိုဘယ္လို စုစည္းၿပီးဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္ ဘယ္ အခ်ိန္မွာ တင္သြင္းမွာလည္းဆိုတာ ေတာင္မသိရေသးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါ တယ္။ ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ဘယ္ ေလာက္ေတာင္ ေစာင့္ေနရဦးမလဲဆိုတာ မသိႏိုင္ေသးပါဘူး။ျပင္ဆင္ေရးကို အမွန္ တကယ္ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ ေတာ့ပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ေျပာေနတဲ့သူ ေတြ ကိုယ္တိုင္က ျပင္ဆင္ေရးကို အခ်ိန္ ၾကန႔္ၾကာေအာင္ လုပ္ေနသလိုျဖစ္ေနပါ တယ္။ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒေတြအတိုင္းသာလုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္အခါဟာ ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒ မူၾကမ္းကို တစ္ခ်က္ခ်င္းစီေဆြးေႏြးေန ရမယ့္ အခ်ိန္အခါေရာက္ေနမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အခုေတာ့ စိစစ္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းခုံေဆြးေႏြးေနရတာဥပေဒနဲ႕ညီရဲ႕ လား၊ မွန္ကန္မႈေရာရွိရဲ႕လား အခ်ိန္ေတြ ကုန္ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္လည္း အလြန္ ပင္နစ္နာပါတယ္။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခြင့္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရရွိထားတဲ့ အခြင့္ အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီအခြင့္ အေရးနဲ႕အညီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦး လတ္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တင္သြင္း လာသည့္ကိစၥရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၃ဝ ဦးပါ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီး အဆုံး အျဖတ္ရယူေနတာဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ရာေရာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္း လမ္းက်နမႈမရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြမွာ ပါရွိတဲ့ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုကန႔္ သတ္ပိတ္ပင္ေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါ တယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕တင္ျပလိုတာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာအခုလို ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ ေတြအပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ေျပာေနရတယ္ ဆိုတာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ ေတြကိုလိုက္နာေစခ်င္လို႔၊ မလိုက္နာၾက လို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံ ေရးစင္ျမင့္မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေရးစကား ဝိုင္းေတြက်င္းပတဲ့ ေနရာတစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္ေတြအားလုံးဟာဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ ေတြနဲ႕အညီပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ''ဒါေၾကာင့္ မို႔ ဒီလိုလုပ္ရပါတယ္'' ဆိုတဲ့ ႁခြင္းခ်က္ ေတြ မရွိရပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႕မညီတဲ့ေဆာင္ ႐ြက္ခ်က္ေတြကို တားဆီးဖို႔၊ ေထာက္ျပဖို႔ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ေယာက္စီတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိပါ တယ္။ အခုလိုအစီရင္ခံစာအေပၚမွာ အဆုံးျဖတ္ရယူၿပီးမတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစည္းရန္ ေဆာင္႐ြက္ေန တာဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကိုကန႔္သတ္ပိတ္ပင္ ရာေရာက္ေနသလိုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႕လည္း လုံးဝ ကိုက္ညီမႈမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစီရင္ ခံစာအေပၚမွာ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳျခင္း ေဆာင္႐ြက္တာကို ကန႔္ကြက္ပါေၾကာင္းနဲ႕ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္။ အားလုံး ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။