images
UN
UN
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကာရံရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဝင္ေရာက္ မေက်ာ္လာေစရန္ Yပံုသဏၭာန္သြပ္ဆူးႀကိဳး အဝုိင္း ႏွစ္ေပထပ္တိုးပံုစံျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆို
တင္တင္ေအး Wednesday, 04 September 2019
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ျခံစည္း ႐ိုးကာရံရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဝင္ေရာက္မေက်ာ္လာေစရန္ ႔ ပံုသဏၭာန္ သြပ္ဆူးႀကိဳးအဝုိင္း ႏွစ္ေပထပ္တိုးပံုစံ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ယေန႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက'' ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးကာရံ ျခင္းလုပ္ငန္းကို ယခင္က အျမင့္ ၁ဝ ေပ ၁ဝ လက္မ တစ္တုိင္ႏွင့္တစ္တိုင္ ၁ဝ ေပျခား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ယခု အခါမွာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ဝင္ေရာက္ မေက်ာ္လာေစရန္ Y ပံုသဏၭာန္သြပ္ဆူး ႀကိဳး အဝုိင္းႏွစ္ေပထပ္တိုးပံုစံစံခ်ိန္စံညႊန္း အားျဖင့္ အရည္အေသြး ပုိမုိေကာင္းမြန္ ေစရန္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္'' ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ တြင္က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၂ဝ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံ ကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ႏွစ္ရပ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာပါ မူသေဘာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၏ မူႏွင့္အေျခခံသေဘာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္း လင္းစဥ္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ျခံစည္း ႐ိုးကာရံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္းရွိ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပုိင္းထိ ဆက္ေန ေသာ နယ္နိမိတ္ကို သြပ္ဆူးႀကိဳးကာျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္း မ်ား အရည္အေသြးတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ ေစရန္အတြက္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကာရံ ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အရည္အေသြးစိစစ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အမွတ္ (၁)နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈ႐ံုးတုိ႔မွ အနီး ကပ္စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ -ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံ စည္း႐ိုးကာရံရာတြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ အဆင့္သံုးအထိ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ ၿပီး အဆင့္ေလးကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ -ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံ စည္း႐ိုး အဆင္ျမင့္ကာရံျခင္းအတြက္ က်န္ရွိေနေသာအပိုင္းတြင္ ၅၆ မိုင္သာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။