images
UN
UN
ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ၄၅ ဦးေကာ္မတီထဲမွ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ ႏုတ္ထြက္ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈက်င့္သံုးၿပီး အာဏာရပါတီတည္ၿမဲေရး ရည္ၫႊန္းေနေၾကာင္းဟုဆိုၾက
Wednesday, 04 September 2019
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆႏၵမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈအားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ၄၅ဦးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏုတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေကာ္မတီဝင္သံုးဦးက အသီးသီးႏုတ္ထြက္စာတင္ထားၾကၿပီးျဖစ္ရာ ယခုလ ၂ရက္က ပထမဦးဆံုးစတင္ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သူ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိန္ဝင္းက ''ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္အၾကံံျပဳခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇၆၅ခ်က္တြင္ ၄၆၂ခ်က္တိတိအား စိတ္အားတက္ၾ<ြကစြာျပင္ဆင္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္အၾကံျပဳခဲ့ရာ ၄င္း အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳရန္တင္ျပ ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိ ျခင္း၊ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးမူဝါဒငါး ခ်က္ကို လိုက္နာမႈအားနည္းျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဆႏၵမ်ားျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုလ ၂ ရက္မွစ၍ ၄၅ ဦးအဖြဲ႔ မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ သမိုင္းတရားခံ အျဖစ္မခံႏိုင္၍ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေစလိုေၾကာင္း'' ဟု ၄င္း၏ႏုတ္ထြက္စာတြင္ထည့္ သြင္းေရးသားထားသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ၄၅ ဦး ပါပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ေသာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ ဝင္းသည္အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (အင္န္ယူဒီ) ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔တြင္လည္း ယင္း ေကာ္မတီထံမွ ေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ဦး ထပ္မံႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေကာ္မတီဝင္ ႏွစ္ဦးမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဇံႏွင့္ ဦးျမင့္ႏုိင္တို႔ ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီမွႏုတ္ထြက္ရန္အတြက္ ပါတီ၏ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္ ေကာ္မတီႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးအား ၄၅ဦးေကာ္ မတီမွႏုတ္ထြက္ေစျခင္းအေၾကာင္း ရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ''စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအခန္း က႑မွာပီျပင္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနမရွိေတာ့သည့္အျပင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ က်င့္သံုးၿပီး လက္ရွိ အာဏာရပါတီ၏ တည္ျမဲ ေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္''ဟု ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ၄၅ဦးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏုတ္ထြက္ရျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ''၄၅ ဦး ေကာ္မတီက အစကတည္းက စဖြဲ႔ကတည္းက အန္ကယ္တို႔ေျပာ ၿပီးသား။ ဒီေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေန တာသည္ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူး။ ေျပာ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အင္န္အယ္လ္ဒီ လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံအတိုင္းသြားေနတာပါ ပဲ။ အဆိုတင္တယ္။ ဒီအဆိုကို ေကာ္မတီရဲ႕လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဆိုတဲ့ အဆင့္သတ္မွတ္တယ္။ သတ္မွတ္ ၿပီးေတာ့ စလုပ္ကတည္းကိုက အန္ကယ္တို႔က ေထာက္ျပတယ္။ ဒါမျဖစ္သင့္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္အေန နဲ႔လုပ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေတြလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေရးသင့္တယ္။ ေဖာ္ျပသင့္တယ္။ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ ကိုလည္းလက္မခံဘူး။ ဒီ အတိုင္း ပဲဆက္သြားေနတယ္။ သြားလာတဲ့ အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာလည္းပဲ လုပ္ငန္းတာဝန္ထဲမွာက တစ္ခုခု ၾကံံဳႀကိဳက္လာလို႔ရွိရင္ ဆႏၵမဲနဲ႔ပဲ မဲခြဲမယ္လို႔ေျပာထားတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မို႔လို႔အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာကတည္းက အင္န္အယ္လ္ဒီတင္ တဲ့အခ်က္က လြဲလို႔က်န္တာမူၾကမ္း ထဲမွာပါလာ မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးသား။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီ ၄၅ဦး ေကာ္မတီက မဲခြဲရင္ ဘိုကင္အမ်ား ဆံုးက အင္န္အယ္လ္ဒီပဲျဖစ္တယ္။ အခုထြက္လာၾကတာလည္း အဲဒီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတိုင္းဆက္လုပ္ ေနလို႔။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက လည္း သူတို႔လိုခ်င္တာတင္ျပေပ မယ့္ ပထမေတာ့ လိုခ်င္တာတင္ ဆိုၿပီးဖိတ္ေခၚလိုက္တဲ့သေဘာပဲ သို႔ေသာ္ ဒါကိုေပးမယ္မေပးဘူးဆို တာကေတာ့ ဟန္ျပသက္သက္ပဲလို႔ ဒီလိုပဲ ျမင္ရတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ နားလည္တဲ့လက္မခံႏိုင္တဲ့ တိုင္း ရင္းသားပါတီေတြက ထြက္သြား ၾကတာပဲေလ''ဟု သံုးသပ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို႔ေကာ္မတီမွ ႏုတ္ ထြက္ရန္ စာတင္လာသည့္အေပၚ တြင္ေကာ္မတီက တရားဝင္ႏုတ္ ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေသးဘဲ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရာ တြင္ခြင့္အျဖစ္ ထည့္သြင္းမွတ္ တမ္းတင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ၄၅ ဦးေကာ္မတီမွ ေနာက္ထပ္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ထပ္မံထြက္ စာတင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေကာလာဟလ သာျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးႏိုင္မည့္ သူမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
သာလွ(ပ်ဥ္းမနား)