images
UN
UN
စာေရးသူ ေလးစားရေသာ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား
တကၠသိုလ္သခၤ Friday, 06 September 2019
စာေရးသူ နယ္မွရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္တာဝန္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ ျဖစ္သကဲ့သို႔ စာေပတိုက္ႀကီးမ်ား တည္ရိွရာ ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ စာေပထြန္းကားရာ နယ္ပယ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါ၏။
သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔၏ ဘဝကိုစာေပ တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ၍ စာေပျဖင့္ ႀကီးပြား တိုး တက္လိုသူမ်ားသည္ နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရ၏။
စာေရးသူအေနျဖင့္မူ စာေပကို ခ်စ္ ျမတ္ႏိုးသူ၊ စာေပကို ေလ့လာဆည္းပူး လိုသူသာျဖစ္ပါ၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အလုပ္ တာဝန္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ဆိုေသာအခါ ေရငတ္သူ ေရတြင္းထဲ က်သကဲ့သို႔ ၾကည္ႏူး ပီတိျဖစ္ရပါ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ စာေရးသူ ရန္ကုန္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ေရာက္ခဲ့ေလသည္။
စာေရးသူရန္ကုန္ေရာက္ၿပီး တစ္လ ႏွစ္လၾကာေသာ္ အခ်ဳိရွာသကာေတြ႕ဆို သကဲ့သို႔ စာေရးသူေလးစားရေသာ စာ ေရးဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳဆံုရပါ၏။
ဆရာဦးမ်ဳိးသန္႔(ေမာင္ဆုရွင္)
ထိုစဥ္က စာေရးသူသည္ လမ္းစဥ္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ တာဝန္က်ေသာ ဌာနခြဲသည္ ပါတီ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းေပးရ၏။ ဤ သည္မွစ၍ ဆရာေမာင္ဆုရွင္ႏွင့္ စတင္ ခင္မင္ခဲ့သည္။ ဆရာက စာေပလုပ္သား အဖြဲ႕ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသူ ျဖစ္၏။ စာေရးသူႏွင့္ဆရာ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူႀကီးမ်ားထံ တင္ျပရ သျဖင့္ ဆရာႏွင့္စာေရးသူခင္မင္ရင္းႏွီး လာသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဆရာသည္ စာေပဗိမာန္အဖြဲ႕၏ တြဲဖက္ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးျဖစ္သည္။ (ေနာင္ ညႊန္မွဴးအဆင့္ စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္)
ထိုအခ်ိန္က ဆရာ့ အသက္မွာ ၄ဝ ေက်ာ္ ၅ဝပင္ မျပည့္ေသးသျဖင့္ တက္ၾ<ြက ေနသည္။ အသားျဖဴျဖဴႏွင့္ ဥပဓိ႐ုပ္ ေကာင္းၿပီး စကားေျပာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ လွသျဖင့္ ခင္မင္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ဆရာသည္ စာေပနယ္သို႔ေစာစီးစြာေရာက္ ရွိၿပီး ဆရာ့စာေပလက္ရာမ်ားကို စာနယ္ ဇင္းမ်ားတြင္ အႏွံ႔အျပားေတြ႕ေနရသည္။
ထို႔အျပင္ ဆရာ၏ ေရဒီယိုမွ ေဟာ ေျပာခ်က္မ်ားကိုလည္း အျမဲလိုလို ၾကား ေနရသျဖင့္ ဆရာ့ကိုမေတြ႕မျမင္ခင္ကပင္ ဆရာ့အသံႏွင့္ ရင္းႏွီးေနၿပီဟု ဆိုရမည္။ စာေရးသူ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ စာေပလုပ္သားအဖြဲ႕တြင္ အမႈေဆာင္ တာဝန္ႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္အခါ ဆရာမွာ စာေပ လုပ္သားအဖြဲ႕(ဗဟို)အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေန ေလၿပီ။
ဆရာသည္ စာမ်ားမ်ား ေရးႏိုင္သလို စာအေရးလည္း ေကာင္းသည္။ အဂၤလိပ္ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာကိုပိုင္ႏိုင္သည္။ အမ်ဳိး သားစာေပဆုကိုလည္း ရရွိထားသူျဖစ္ သည္။ ဆရာႏွင့္ စာေရးသူေရစက္က တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးပိုမိုခင္မင္ရင္းႏွီးဖို႔ျဖစ္ လာသည္။ စာေရးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပ ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ ဗဟိုအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္လာေသာအခါ ဆရာက ဗဟိုအဖြဲ႕ႀကီး၏ဥကၠ႒ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ထို႔ အျပင္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလ ကပင္ ဆရာႏွင့္ စာေရးသူသည္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရး ဆရာအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေလ့လာေရးသြား ေရာက္ခဲ့သည္ကို မေမ့ႏိုင္ေအာင္ပင္ ရွိ ေလသည္။
ဆရာသည္ သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စာေပေလာကႏွင့္ စာေပေရာင္းရင္းမ်ား ကို ဆရာ့အသက္ ၇၈ႏွစ္တြင္ ခြဲခြာ၍ ဘဝ တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ပါ၏။
ဆရာဦးေက်ာ္ေအာင္(ေက်ာ္ေအာင္)
ဆရာေမာင္ဆုရွင္ ဥကၠ႒တာဝန္မွ အနားယူလိုက္သည့္အခါ ဆရာဦးေက်ာ္ ေအာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ ဇင္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ ဆရာသည္ စာေပနယ္တြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူျဖစ္ ၏။ စကားနည္းၿပီး စိတ္ရွည္ သည္းခံ တတ္သူျဖစ္သည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိသူလည္း ျဖစ္၏။၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ သို႔ ဝင္သည္။ ပဥၥမပတ္ ဗိုလ္သင္တန္း တက္ၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့၏။ သို႔အတြက္ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ ရည္ဒုတိယအဆင့္ရရွိခဲ့၏။
ဆရာသည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တကၠသိုလ္ဘာသာျပန္ဌာန၊ သမိုင္းေကာ္ မရွင္၊ တကၠသိုလ္ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရးဌာနတို႔တြင္ စာတည္းမွဴး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစား ယူခဲ့၏။
ဆရာသည္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ပင္ကုိ ေရးလံုးခ်င္းစာအုပ္မ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့ ၿပီး အမ်ဳိးသားစာေပဆု''သံုးႀကိမ္''ရရွိခဲ့ ပါ၏။
ဆရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ ဇင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒တာဝန္ ယူခ်ိန္တြင္ စာေရးသူသည္ ဆရာႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသို႔ စည္း႐ံုးေရးခရီး မၾကာခဏ သြား ရ၏။ ထို႔ျပင္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔ လည္း ဆရာႏွင့္အတူ လိုက္ပါဖူးသည္။
ဆရာသည္ စိတ္ေကာင္းရွိ၏။ ဂုဏ္ ပကာသနမရွိ၊ ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္ေနသည္။ ဆရာသြားေလရာ လြယ္အိတ္တစ္လံုးႏွင့္ ထီးေကာက္တစ္ေခ်ာင္း ပါေလ့ရွိသည္။ တိုက္ပုံ အက်ႌကို အျမဲတမ္း ဝတ္တတ္ သည္။ လမ္းသြားသည့္အခါ ပုဆိုးစကို လက္တစ္ဖက္ကဆြဲ၍ သြားတတ္၏။
ဆရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ အသက္၇၄ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့၏။
ဆရာဦးျမင့္ၾ<ြကယ္ (ေမာင္ျမင့္ၾကြယ္)
ဆရာ ေမာင္ျမင့္ၾ<ြကယ္က ဘဝ စံုသည္။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တို႔တြင္ သ႐ုပ္ျပဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သလို ၿမိဳ႕ပိုင္၊ နယ္ပိုင္အျဖစ္လည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ျပန္ၾကား ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ သတင္းစာ တိုက္မ်ားတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုမွ် မကေသး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမဝတီ စာေပတိုက္တြင္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အယ္ဒီ တာခ်ဳပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ၏။ ဆရာ ေနာက္ဆံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဌာနမွာ ပံုႏွိပ္ ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းတြင္ အၾကံေပးအရာရွိအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါ၏။
ဆရာသည္ လုပ္ငန္း၊ ဌာနမ်ားတြင္ ရာထူးအဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသလို စာနယ္ဇင္း အမ်ားအျပားတြင္လည္း စာမ်ဳိးစံုေရးသား ခဲ့သူျဖစ္၏။ ဆရာသည္ ဟာသဝတၴဳတို မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ''ေမာင္ညစ္ က်ယ္'' ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေရးသား ခဲ့၏။ တစ္ဖန္ ေမာင္ျမင့္ၾကြယ္ ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ လံုးခ်င္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။
ဆရာ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ဝတၴဳတိုေပါင္း ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။
ဆရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕တြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴး (၁)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း စာေပတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕၏ကန္ေတာ့ခံသက္ႀကီးစာေပ ပညာ ရွင္လည္းျဖစ္သည္။ ဆရာသည္အသက္ အရြယ္ရသည့္တိုင္ လက္မွ ကေလာင္ကို မခ်ဘဲ ကြယ္လြန္သည့္အခ်ိန္အထိ စာေပ မ်ားကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။
စာေရးသူသည္ ဆရာႏွင့္အတူ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို လိုက္ဖူးသည္။ အေဟာအေျပာေကာင္းသူျဖစ္၏။ ဟာသ စာေရးဆရာလည္းျဖစ္သျဖင့္ ဟာသ ဥာဏ္ ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ေဟာေျပာႏိုင္သျဖင့္ နားေထာင္သူ ပရိသတ္ကုိ အျပည့္အဝ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။
ဆရာသည္ အသက္ ၈၂ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ တစ္ဦး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ ပါ၏။
ဆရာဦးေသာင္းတင္(ၾကပ္ကေလး)
ဆရာ ၾကပ္ကေလးကို ဟာသ စာေရးဆရာအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ဆရာ့ ကေလာင္အမည္ကို ဘာေၾကာင့္ ''ၾကပ္ကေလး''ဟု ေပးရပါသလဲဟု ေမးၾကည့္ရာ ဆရာက''မေခ်ာင္လို႔ေပါ့'' ဟု ဟာသေႏွာၿပီး ျပန္ေျဖသည္။ ဆရာ က ဟာသစာေရးဆရာဟုသာဆိုသည္ အေနေအးသည္။ စကားနည္းသည္။ ခပ္တည္တည္ေနတတ္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ဆရာ့ဘဝအေၾကာင္းတေစ့ တေစာင္းေလ့လာၾကည့္ရာ ဆရာကအရာ ရွိႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္ကို သိရွိရသည္။ ဆရာ့ေနထိုင္ပံုမွာ ပကာသနမဖက္သျဖင့္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးဟုမထင္ရေပ။ ေနာက္ ဆံုးဆရာအၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ ဌာနႀကီး မွာႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ႐ံုးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ သက္ျပည့္ပင္စင္ ယူခဲ့၏။
ဆရာသည္ ဟာသစာေရးဆရာဆို ေသာ္လည္း အျခားကေလာင္အမည္မ်ား ျဖစ္ေသာ ''သက္လံု'' ''နႏၵသူ''တို႔ျဖင့္ လည္းမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ဘဝေအာင္ျမင္ ေရး၊ အေတြးအေခၚႏွင့္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း မ်ားကိုေရးသားခဲ့သည္။
''နႏၵသူ''ကေလာင္အမည္ျဖင့္ သမိုင္း ေနာက္ခံဝတၴဳမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ဝတၴဳ မ်ားေရးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကေလာင္ခြဲ ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္စာမ်ဳိးစံုကိုလည္းေရးခဲ့ သည္။ ဆရာသည္အသက္ ၇၆ႏွစ္အရြယ္ တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့၏။
စာေရးသူသည္ဆရာႏွင့္အတူ စာေပ ေဟာေျပာရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ခရီးထြက္ဖူးသည္။ မီးရထားျဖင့္ ခရီးသြားရျခင္းျဖစ္၍ ဆရာ ကသူ႕ဘဝ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုေျပာျပ ရာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွသျဖင့္ ရန္ ကုန္မွေပ်ာ္ဘြယ္သို႔ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ျခင္းမရွိ ဘဲဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။
စာေပေဟာေျပာရာတြင္ ထူးခြၽန္လွ သည္။ နားေထာင္သူပရိသတ္ကို ဟာသ ေႏွာ၍ ေဟာေျပာသြားသည္မွာ အခ်ိန္ ကုန္မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္မိပါ၏။ ဤမွ် အေဟာအေျပာေကာင္းသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတုယူစရာ ေကာင္းသည္မွာ ဆရာသည္ ဘာသာ တရားကို လြန္စြာေလးစား ကိုင္း႐ိႈင္း သည္။ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ အရက္ မေသာက္၊ ကြမ္းမစား။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္ ဆရာ စာေပေဟာေျပာခါနီး ေကာ္ဘူးေလးကိုထုတ္၍ ''လွ်က္ဆား'' ကို တို႔၍ စားသည္မွာ အထူးအဆန္း သဖြယ္ျဖစ္ေန၏။ လူတစ္ကိုယ္အႀကိဳက္ တစ္မ်ဳိးဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
စာေရးသူျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ စာေပ နယ္တြင္ဆံုစည္းခဲ့သည့္ စာေရးဆရာႀကီး မ်ားမွာ ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။ ၄င္းတို႔ ၏အေၾကာင္းကိုစာဖြဲ႕ေရးျပရလွ်င္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍စာ႐ႈသူ မ်ားအား အျမည္းသေဘာမ်ဳိးျဖင့္ စာေရး သူေလးစားရေသာ စာေရးဆရာႀကီး ေလးဦး၏ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုမီးေမာင္း ထိုးတင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါ၏။