images
UN
UN
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္သေဘာတူညီမႈကို အျပည့္အဝလိုက္နာရန္ အီးယူပ်က္ကြက္ေၾကာင္း အီရန္ေျပာၾကား
Monday, 09 September 2019
အီးယူအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ¤င္းတို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို အျပည့္အဝ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း အီရန္ႏ်ဴကလီးယားအႀကီးအကဲက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အီရန္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏ်ဴကလီးယားအကန္႔ အသတ္ကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာၿပီး ေနာက္တစ္ ရက္အၾကာတြင္ ယင္းသို႔မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီမႈသည္ အီရန္၏အျငင္းပြားဖြယ္ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ ကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမွ သက္သာေရးအတြက္ ဖလွယ္မႈအျဖစ္ထိန္း ခ်ဳပ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔သည္ အီရန္ အေပၚ အေမရိကန္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အီရန္ ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဖလွယ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးႀကိဳးပမ္း လ်က္ရွိသည္။ အီရန္က အီးယူ၏အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထိေရာက္ မႈရွိေစေရးအတြက္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။
အီးယူႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ¤င္းတို႔၏ကတိကဝတ္ကိုအျပည့္အဝ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီမႈသည္ တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္ၿပီး ¤င္းတို႔၏ကတိကဝတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်မႈကို အီရန္အေနျဖင့္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အီရန္ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ ဒါ႐ိုက္တာ အလီအက္ခဘာဆာလဲဟီက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ၄င္းတို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာမႈပ်က္ကြက္လွ်င္ အီရန္အေနျဖင့္ ၄င္း၏ ႏ်ဴကလီးယားကတိကဝတ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
Ref: Reuters