images
UN
UN
ျပင္သစ္တြင္ေႏြရာသီအပူဒဏ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၅ဝဝ နီးပါးေသဆံုး
KK(IR) Monday, 09 September 2019
ျပင္သစ္တြင္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ႏွင့္ ဇူလိုင္လ အပူလိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၄၃၅ဦး ေသဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း ျပင္သစ္က်န္းမာေရးဝန္ ႀကီးအန္နီးဘူဇင္းက ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းသို႔ေသဆံုးသူမ်ားထဲတြင္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္သူမ်ားမွာ ထက္ဝက္ခန္႔ပါဝင္ေၾကာင္း အန္နီး ဘူဇင္းက ျပင္သစ္ေရဒီယိုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပင္သစ္တြင္ ဇြန္လက အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ ၄၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အပူဆံုးစံခ်ိန္ တင္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ပဲရစ္၌ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ျဖစ္သည္။ က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးဌာနအရ ယခု ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္အတြင္း ျပင္သစ္တြင္ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္ အပူလိႈင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၆၇ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ၈၆၈ဦး ထပ္မံေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ၁ဝ ဦးမွာ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေသဆံုး သြားသည္ဟု ဘူဇင္းကေျပာသည္။
ေႏြရာသီအတြင္း ျပင္သစ္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အပူ ခ်ိန္ျမင့္မား၍ အနီေရာင္အဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ပူျပင္း သည့္ကာလအတြင္း လူအမ်ားအပူ လိႈင္းႏွင့္ ထိေတြ႕မႈနည္းပါးေစေရး အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူပဲြမ်ားကိုပိတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယူေက၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ာမနီ၊ လူဇင္းဘတ္ႏွင့္ နယ္သာ လန္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားတြင္လည္း အပူခ်ိန္ျမင့္မား မႈမွာ သိသိသာသာျမင့္မားခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။ Ref: BBC