images
UN
UN
ညီညာႏွလံုး ယူ၍က်ဳံးသို႔ အ႐ံုး မကြဲၾကေစႏွင္႕
ေမာင္ၿခိမ္႕ Monday, 09 September 2019
'ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္အမ်ဳိး ကိုယ္ခ်စ္ဖို႔မခက္ပါ။လူမ်ဳိးတစ္ပါးကိုခ်စ္ ဖို႕'ကားခက္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖို႔၌ ကိုယ့္မိတ္ေဆြကိုခ်စ္ခင္ရန္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္မိတ္ေဆြ၊ ကုိယ္အမ်ဳိး ကိုထိပါးသူအေပၚ၌မုန္းစိတ္မထားရန္ကား မတတ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္ကမွလည္း အမုန္းစိတ္ အၾ<ြကင္းမဲ့ မထားေလႏွင့္ဟု မပညတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကို အျမဲတေစေဟာေျပာေနသည္မွာ အမ်ဳိးသားခ်င္းေသြးစည္းရန္၊ လူမ်ဳိး တစ္ပါးႏွင့္ အေရးၾကံဳရသည့္အခါ ကိုယ့္ အမ်ဳိးဘက္က ေနရန္သာျဖစ္ေလသည္'။
တိုက္စိုး(စာတိုနန္႔နန္႔ ၁၉၇၅)
သည္ကေန႔ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္းျဖစ္ေပၚ ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ား၊ လမ္းတံတားဖ်က္ဆီး၊ ျပည္သူတိုင္းရင္းသားေတြကို အေၾကာင္း မဲ့သတ္ျဖတ္၊ ပစၥည္းဥစၥာလုယက္၊ မီး႐ႈိ႕ စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုျမင္ေနေတြ႕ေနၾကား ေနရေသာအခါ ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာျဖစ္ရပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သူမ်ားထဲတြင္ မိမိ တို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပါဝင္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရသိရေသာအခါ ပို၍ ဝမ္းနည္း မိရပါသည္။ ထိုအခါ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာက ဖတ္႐ႈခဲ့ရေသာ ဆရာ ႀကီးတိုက္စိုး၏ အထက္ပါစာကို ျပန္ သတိရမိျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်ား ကိုယ့္အမ်ဳိးကိုယ္ ျပန္ခ်စ္ဖို႔ခက္ေန ၾကပါသနည္း။ ကိုယ့္အမ်ဳိးကိုယ္ ျပန္ မခ်စ္သည့္အျပင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပန္၍ ႏွစ္ေနၾကပါသနည္း။

ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ 'ပု၊ ပင္း၊ အင္း၊ ေတာင္၊ ေညာင္၊ ကုန္း ေဘာင္'ဟူ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ေတြ႕ ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ပုဂံ ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဝိုင္းဝန္း တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုတို႔ပင္ ျဖစ္ ၾကသည္ဟု သမိုင္းသုေတသီတို႔က ဆို ၾကသည္။
ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာမ်ားကို စူးစမ္း ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မြန္၊ ပေလာင္၊ ဝ စသည့္ မြန္ခမာအႏြယ္ဝင္ ဘာသာ စကားေျပာသူမ်ား၊ ကရင္္၊ ေတာင္သူ စသည့္ ကရင္အစုဝင္ ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ား၊ သက္၊ ကဒူး၊ ေသာကဒူး စသည့္ သက္အစုဝင္ ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ား၊ ခ်င္းမ်ား၊ ေယာ၊ ရခိုင္၊ ျမန္မာ စသည့္ ျမန္မာအစုဝင္ ဘာသာ စကားေျပာသူမ်ား၊ ရွမ္း၊ ခႏၲီ စသည့္ ထိုင္းရွမ္းအႏြယ္ခြဲဝင္ ဘာသာစကား ေျပာသူမ်ားသည္ ပုဂံဧကရာဇ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး၏ ဗိသုကာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ ရွားသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား တစ္ဦး ကိုတစ္ဦးခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ယံုၾကည္အားကိုး မႈ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ၊ တစ္ဦးကိုထိလွ်င္ တစ္ဦးက မခ်ိေအာင္နာမႈ၊ အေရးၾကံဳ လွ်င္ေသြးဆံုၿပီး အေရးႀကီးလွ်င္ ေသြး စည္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ပုဂံ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝေက်ာ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲခဲ့ ပါသည္။ ¤င္းေနာက္ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ဟံသာဝတီ၊ ဓညဝတီ၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ ရမ္း၊ ကုန္းေဘာင္ စသျဖင့္ ေခတ္အမ်ဳိး မ်ဳိးကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ကို အျငင္းပြားစရာ မရွိေအာင္ သမိုင္းက ျပဆိုခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ ေပရာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔ ေသြး ေခြၽးျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တည္တံ့ ေအာင္ ထူေထာင္လာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ နယ္ေျမပိုင္နက္ကို တစ္လက္မမွ တိုင္း တစ္ပါးလက္သို႔ ပဲ့မပါသြားေစရန္ အား လံုးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သိထားၾကေစ လုိပါသည္။
ပင္ကိုအားျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္း သားတို႔သည္ ႐ိုးသားၾကသည္။ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရွိၾကသည္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ထိပါးလာလွ်င္ လက္မခံ ၾကဘဲ စုေပါင္းညီညာစြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက သည္ကို လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းကို ျပန္ ၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
ကခ်င္(ဂ်ိန္းေဖာ)တုိ႔သည္ ''ညီအစ္ ကုိမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ရန္ေခ်ာက္ကမ္းပါးမရွိ၊ ဖက္ႏြမ္းေခ်ာက္မ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ရန္သာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးရွိသည္''ဟု ဆုိခဲ့ၾက သည္။ ''စုေပါင္းလုပ္လွ်င္ အျမန္ၿပီးစီး ႏုိင္သည္''၊ ''ဧည့္သည္က အိမ္ရွင္ကုိ
ႏုိင္တတ္သည္''ဟူ၍လည္း တုိင္းရင္း သားခ်င္းစည္းလုံးၾကရန္၊ ျပည္ပရန္ကုိ သတိျပဳၾကရန္ အသိေပးခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔အတူပင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားက လည္း ''ေတာင္းစုတ္ ပလုံးစုတ္ပစ္ထား ႏုိင္၊ ညီအစ္ကုိမ်ား ပစ္မထားႏုိင္''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''တစ္ဖက္က သန္ေန လွ်င္ တစ္ဖက္က ေလွ်ာ့ေပး၊ ႏွစ္ဖက္ လုံး သန္ေနလွ်င္ကား ထမင္းအုိး ကြဲလိမ့္ မည္''ဟူ၍ ညီေနာင္သားခ်င္းမ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ၾကဖုိ႔၊ စာနာနားလည္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ ဆုိ စကားထားခဲ့ၾကသည္။ ''မီးထြန္းလွ်င္ မီးေတာက္သည္၊ တုိင္းျပည္ကုိ ျပဳစုလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည္''ဟုလည္း ဆုိခဲ့သည္ ''ေလွ်ာ္ မ်ားလွ်င္ က်စ္လ်စ္သည္၊ ႏွီးမ်ားလွ်င္ ခုိင္ခံ့သည္''ဟုလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္မွ ခြန္အားရွိႏုိင္မည့္ အေၾကာင္း အသိေပးထားခဲ့တာ ေတြ႕ရ သည္။ အထူးသျဖင့္မူ ''ဤတုိင္းျပည္ မွာေနလွ်င္ ဤတုိင္းျပည္ကုိ ျပဳစုပါ။ ဤေက်ာက္ေဆာင္မွ ဖားကုိစားလွ်င္ ဤေက်ာက္ေဆာင္ကုိျပဳစုပါ။ ဤေရအုိင္ ထဲကငါးကုိ စားလွ်င္ ဤေရအုိင္ကုိ ျပဳစု ပါ''ဟူေသာ စကားသည္ တုိင္းျပည္ အတြက္၊ တုိင္းရင္းသားအားလုံးအတြက္ အတုယူစရာ ေကာင္းပါ၏။
ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ''ၾကက္ မ်ားအမ်ဳိးေပ်ာက္ခါနီးလွ်င္ တစ္ေကာင္ ႏွင့္တစ္ေကာင္ ဆိတ္ၾကသည္''ဆုိသည့္ ဆုိစကားသည္ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရ သည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး ေသြးကြဲ စစ္ခင္းေနၾကသည္ကုိ တုိက္႐ုိက္ဆုိေန သကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနေလသည္။
ဓႏုေတာင္႐ုိး တုိင္းရင္းသားတုိ႔က လည္း ''ယာနားနီးခ်င္းေဆြမ်ဳိးရင္း''ဟု တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
ပေလာင္တုိင္းရင္းသားတို႔က ''က်ီး ကန္းလို ဝိုင္းကူညီၿပီး ၾကက္သြန္ျဖဴလို စုစည္းပါ''ဟုလည္းေကာင္း ''စု၍စား လွ်င္ ေပ်ာ္သည္။ စု၍လုပ္လွ်င္ၿပီးသည္။ စု၍လွဴလွ်င္ အက်ဳိးမ်ားသည္''ဟူ၍ မွတ္သားထိုက္သည့္ စည္းလံုးညီညြတ္ ေရးစကားကို ဆိုထားခဲ့ၾကသည္ကို ေလ့ လာေတြ႕ရိွရပါသည္။
ထိုနည္းတူစြာပင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား တို႔ကလည္း ''ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္၊ ကိုယ့္အိတ္ မွာဖိတ္ၾကဖို႔''မွာၾကားသည္။ ယင္းအျပင္ ''မ်က္ျဖဴဆိုက္လီ၊ ဆရာႀကိဳက္လီ''ဟူ ၍လည္းေကာင္း၊ ''ဝါးကြဲေက၊ ရီဝင္ ေရ''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ညီေနာင္တိုင္း ရင္းသားခ်င္း ခ်စ္ၾကည္စည္းလံုးစြာ ေန ၾကရန္၊ စိတ္ဝမ္းမကြဲၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၾက သည္။
ဆိုရလွ်င္ ယေန႔လက္ရိွ တည္တံ့ လ်က္ရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ကတည္းက တည္ရိွခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ၿပီး ေသခ်ာတိက်ခိုင္မာေသာ တရား ဝင္ပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္ရိွသည္။ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ား ရိွသည္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ရိွသည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္သည့္ အစိုးရ ရိွသည္။ မည္သူ႔ ကိုမွ ေအာက္က်စရာ မလိုပါ။
သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာ၊ စာေပ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား ရိွသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဧကရာဇ္မင္းအဆက္ ဆက္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္း ႏွင့္ ဝံ့ဝံ့ၾ<ြကားၾ<ြကား ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေသြးခ်င္းမ်ား ေသြးမကြဲဘဲ စုစည္းညီညာ ခိုင္မာၾကၿပီး စည္းလံုးေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း ရိွသည္။
တိုင္းတစ္ပါးရန္မ်ား ေပၚေပါက္လာ တိုင္း တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လက္တြဲ၍ တြန္းလွန္ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။
၅ ေယာက္လွ်င္ တစ္အိုးစား
၂ အိုးစားလွ်င္ အၾကပ္ ၁
၅ ၾကပ္လွ်င္ ေသြးေသာက္ ၁
၂ ေသြးေသာက္လွ်င္ တပ္မွဴး ၁
၅ တပ္မွဴးလွ်င္ ၁ ဗိုလ္
စသျဖင့္ ခိုင္မာေသာ တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု ရွိခဲ့သည္။
ဗိုလ္မွဴးအာဏာ၊ စစ္ကဲမွာလွ်င္
တည္ရာၾကြင္းမဲ့၊ ေၾကာက္တံုလဲေလာ့
စစ္ကဲအာဏာ၊ တပ္မွဴးမွာလွ်င္
ေသခ်ာေစ့ငု၊ စြဲမွတ္စုေလာ့
တပ္မွဴးအာဏာ၊ အၾကပ္မွာလွ်င္
ညီညာႏွလံုး၊ ယူ၍က်ဳံးသို႔
အ႐ံုးမကြဲၾကေစႏွင့္...
ဟူ၍ နႏၵိေသနပ်ဳိ႕တြင္ ဆိုထားခဲ့ သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႀကီးသည္ ေရွးယခင္ကပင္ စည္းကမ္းရွိ ေသာ၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေသာ၊ စြမ္းရည္ ရွိေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ ရွားပါသည္။ ထိုတပ္မေတာ္ႀကီးတြင္ ပါဝင္ထမ္းရြက္ၾကေသာ စစ္သည္မ်ားမွာ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္း သားေပါင္းစံုတို႔ပင္ျဖစ္သည္ကို သမိုင္းက အထင္အရွား ျပဆိုခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ေပရာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းမကြဲသင့္ၾကဘဲ စည္း လံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကို ပို၍ခိုင္မာေအာင္၊ ပို၍တိုးတက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။