images
UN
UN
ေသြးခ်င္းမ်ားသို႔(ကဗ်ာ)
လွျမင့္(ေရႊရာေျမ) Monday, 09 September 2019
့ အမွားညီ၍ ဤကိုကြၽဲဖတ္
လုပ္ဇာတ္ေတြခင္း ပ်က္ယြင္းသာသနာ
ဘာသာလူမ်ဳိး အညြန္႔ခ်ဳိး၍
အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံစည္ ျပည္ပ်က္သည္ကို
ျဖစ္လိုေမွ်ာ္ရည္ ကြၽန္ဇာတ္ဆီသို႔
တြန္းပို႔သည့္ႏွယ္ ဇာတ္ရည္လည္ၿပီ။

့ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ ဤလုပ္ရပ္ကို
စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ အားမာန္ဆင္၍
ခ်စ္ခင္ပြားမ်ား မ်ဳိးခ်စ္အားႏွင့္
တိုင္းျခားလက္မခံ တြန္းလွန္ခ်ဳိးႏွိမ္
ျပန္ေျပာင္းခ်ိန္သို႔ တန္ေလၿပီ။