images
UN
UN
လူမိုက္ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္နာႏြမ္း၏
ၿခိမ္႕ႏိုင္ Tuesday, 10 September 2019
သေဘာအလိုက္
တုတ္ျဖင့္ ႐ုိက္သို႔
လူမိုက္ ခ်ီးမြမ္း
ဂုဏ္နာႏြမ္း၏။
မန္လည္ဆရာေတာ္(မဃေဒဝ)
ဒီကေန႔လူတို႔သည္ (တခ်ဳိ႕အေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ ကဲ့ရဲ႕တာမႀကိဳက္သလို အျပစ္ေထာက္ျပ ေဖာ္ျပေဝဖန္တာလည္း မႀကိဳက္ပါ။) တခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိအမွား လုပ္ရပ္ အကြက္က်က် ထိေရာက္စြာ ေဝဖန္လို ့ မႀကိဳက္တာျဖစ္သလို တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ မဟုတ္မမွန္ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ ေဝဖန္တာမ်ဳိးမို႔ မႀကိဳက္တာလည္းပါေပ မည္။ သို႔ေသာ္မကြဲမျပား တစ္ခုတည္း ေသာလုပ္ရပ္ကေတာ့ အေျမႇာက္ႀကိဳက္ အဖားႀကိဳက္တာကေတာ့ ဘဝင္ေလဟပ္ တတ္ၾကပါသည္။
အစ္ကို အစ္ကို အစ္မ အစ္မ အဘ အဘ အေမ အေမ ဆရာဆရာနဲ႔ဆို အေခၚခံရသူက မႀကိဳက္ဘယ္ရွိပါ့မလဲ။ အဲဒီလိုေခၚၿပီးသည့္ေနာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ စကား၊ အမြမ္းတင္စကား ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ေျမႇာက္ပင့္စကားေျပာပါ လွ်င္ ေလာကသဘာဝအရ သေဘာက် သည္မွာပင္။
သို႔ရာတြင္ လူေတာ္လူေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိတို႔သည္ ဘုမသိ ဘမသိ ပညာမရွိအေတြးအေခၚမရွိသူ ေတြခ်ီးမြမ္းတာကို လက္မခံအလြန္စိုးရြံ႕ လွသည္။ ေၾကာက္လွပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပညာမ့ဲ တစ္ရာခ်ီးမြမ္းတာ မသာယာနဲ႔ပညာရွိ တစ္ေယာက္ ကဲ့ရဲ႕မွာေၾကာက္ဟူေသာ ဆုံးမစကားလည္းရွိေပသကိုး။ျမန္မာ့သမိုင္း တြင္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း ဝန္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုး လိႈင္၏ဆုံးမစကားသည္ အလြန္မွတ္သား ဆင္ျခင္ဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ ေယာအတြင္း ဝန္မင္း ဦးဘိုးလိႈင္သည္ မင္းႏွင့္မိဖုရား တို႔ လိုက္နာက်င့္ၾကံရန္ ဆုံးမျပ႒ာန္းထား ေသာရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္းႀကီးမွာစုမိဖုရား စိတ္ႏွင့္မႀကိဳက္ေသာ္လည္း အလြန္ ေကာင္းေၾကာင္းနာမည္ ေက်ာ္ၾကား သတင္းစကား ေမႊးေနခိ်န္ျဖစ္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေရတပ္ဗိုလ္၏အိမ္မွာ ျမင္းထိန္းတာဝန္ယူရေသာ စာမတတ္ေပ မတတ္ ျမင္းထိန္းငတာ ဆိုသူမွာ စာေပ ဗဟုသုတနည္းပါးသူျဖစ္ေပမယ့္ လူႀကီး သူမမ်ား ေျပာစကားကိုၾကားမိတာနဲ႔ လူ အထင္ႀကီးခံခ်င္ျပီး တတ္ေယာင္ကား သိေယာင္ေယာင္စိတ္ႏွင့္ လူမ်ားမ်ားစည္ ကားရာေနရာနဲ႔ အလွဴမဂၤလာပြဲ ေနရာ ေတြေရာက္ေလတိုင္း'ခင္ဗ်ားတို႔ဗ်ာေယာ မင္းႀကီးရဲ႕ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း ဖတ္ ၾကည့္ၾကစမ္းပါဗ်ာ ေကာင္းလိုက္တာ မွ''ဟု ညႊန္းေလ့ရွိ၏။ ထိုသို႔ ျမင္းထိန္း ငတာကပင္ ခ်ီးမြမ္းစကားေျပာ ညႊန္း ေလ့ရွိေၾကာင္းကို ေယာမင္းႀကီးနား ျပန္ၾကားေလ၏။
ထိုအခါ ေယာမင္းႀကီးက ျမင္းထိန္း ငတာကုိေခၚခိုင္းလိုက္၏။ ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္ေသာ္ ''ေမာင္မင္း ငါ့က်မ္းကို ေကာင္းေၾကာင္း လိုက္ညႊန္း၊ လိုက္ေျပာ ေနတယ္ဆိုဟုတ္လား''ဟုေမး၏။ ျမင္း ထိန္းငတာကလည္း ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဆို၏။ ''ေမာင္မင္း ငါ့ က်မ္း ဖတ္ဖူး လား''ဟုေမးရာ မဖတ္ဖူးေၾကာင္း၊ေသ ခ်ာမသိေၾကာင္း၊လူေျပာသူေျပာစကားန႔ဲ ေျပာတာျဖစ္ေၾကာင္းဆို၏။ ထိုအခါ ေယာမင္းႀကီးက ''ေရာ့ ေငြငါးက်ပ္ ပုဆိုးဝယ္ဝတ္၊ ေနာင္ ေမာင္မင္း ငါ့ က်မ္းေကာင္းေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာနဲ႔''ဟုဆို၏။ ''မွန္ပါ့ဘုရား ေကာင္းတာေျပာတာပဲဘုရား'' ဟု ဆင္ ေျခတက္လိုက္ေသာ္ ''ဟာ မင္းလို စာ မတတ္ေပမတတ္၊ ဘာမွနားမလည္ဘဲ
သူမ်ားေျပာစကားနဲ႔ ေကာင္းေၾကာင္း ညႊန္းေတာ့ ငါ့က်မ္းသြားေရာေပါ့ကြ''ဟု ေျပာ၏။
မသိမတတ္ နားမလည္သူေတြ ခ်ီး မြမ္းရင္လည္း၊ လူမိုက္ခ်ီးမြမ္းလည္း မသာယာနဲ႔။ ဂုဏ္နာႏြမ္းတတ္ေၾကာင္း သာဓကပင္ ျဖစ္ပါသည္။အဲဒီသာဓကကို ယူျပီးဆင့္ပြားေတြးမိတာက မသိသူေတြ မတတ္သူေတြညီျပီး အမ်ားစုက ဤ ကိုျမင္ပါလ်က္ ကြၽဲပါဟု ဇြတ္ဖတ္ေန ပါလွ်င္ သိသူတစ္ေယာက္ကလည္း ဘယ္လိုရွင္းျပလို႔လည္း ဤျဖစ္လာႏုိင္
ဖို ့ လြယ္မည္မထင္။ က်ီးဘုတ္ေျမႇာက္ ဘုတ္က်ီးေျမႇာက္လိုက္နဲ႔ အမွားကိုမျပင္ မျမင္ ေျမႇာက္စားေမွာက္မွားသာယာ ေနပါလွ်င္ ခက္ဖြယ္ရွက္ဖြြယ္ပင္တည့္။ အခြင့္အေရးယူလိုသူ အေတာ္မ်ားမ်ား လူ တန္းစားေတြသည္အခြင့္အေရး အခြင့္ အလမ္းေပးႏိုင္သူကို ကပ္ဖားပင့္ေျမႇာက္ ျပီးလုပ္စားတတ္ႀကပါသည္။ တပည့္ေမြး ဆရာေမြးလူတန္းစားေတြသည္ အပင့္ အဖားအေျမႇာက္ကုိ သေဘာေတာ္က်၍ သူ႔အဆင့္ႏွင့္ေတာ္၏မေတာ္၏
မစဥ္းစား ဘဲ သူေကာင္းျပဳမိၾကေလေသာ္ အသင္း အဖြဲ႕မွာဆိုလည္း အသင္းတိုးတက္ဖို႔မျမင္ ဌာနဆိုင္ရာဆုိလည္း ထိုဌာနေအာင္ျမင္ဖို႔ မလြယ္ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕ပါတီထူေထာင္ သည္ဆိုလွ်င္လည္းထိုပါတီသည္အေျမႇာက္ ႀကိဳက္ပါတီျဖစ္၍ ဂုဏ္နာႏြမ္းမည္သာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားကုိမျမင္ လက္မခံ တစ္ယူသန္ၿပီး ကိုယ့္မူႏွင့္ကိုယ္တစ္ယူ သန္ဆန္လြန္းလွ်င္လည္း ပါတီညံ့၊ ပါတီ ဖ်င္းျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ မၾကာခင္ ၂ဝ၂ဝ မွာျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ပြဲမွာ ႀကိဳတင္စဥ္းစားစရာေတြပါ။
တခ်ဳိ႕မစားရဝခမန္း မိမိအခြင့္အေရး ရဖို႔ မိမိလိုလားႏွစ္သက္ေထာက္ခံလိုသူ ဆို အတင္းျမႇင့္ေျမႇာက္ၿပီး အျပစ္မရွိဇြတ္ ပင့္ေပးတတ္ၾကသည္။ ဒါကိုပင္သူ႔လို မသိသူအမ်ားက လက္ခုပ္တီးၾကသည္။
ဒါမသိသူလူမိုက္မ်ားခ်ီးမြမ္းသည္ ျဖစ္၍ ဂုဏ္နာႏြမ္းေၾကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္ စိစစ္ၿပီးသိသင့္ပါသည္။ မိမိအဆင့္ကို အမွန္သိေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါသည္။
(၁) အမွန္ေျပာလွ်င္ လက္ခံႏုိင္ လက္ခံ တတ္ပါသလား။
(၂) ေျမႇာက္ေျပာ ဖားေျပာတာကို သာယာပါသလား။
(၃) ကိုယ္မွားေနတာ သိေသာ္လည္း အမွားေထာက္ျပသူကို အမုန္း တရား ပြားတတ္ပါသလား။
(၄) မိမိအမွားကို ေထာက္ျပျခင္းသည္ မုန္းလို႔မဟုတ္အမွန္တရားထြန္းကား ေစခ်င္လို႔ျဖစ္ေၾကာင္းစာနာသိတတ္ ပါသလား။
(၅) မလိုတစ္မ်ဳိး လိုတစ္မ်ဳိး၊ မရခင္ တစ္မ်ဳိး ရၿပီးတစ္မ်ဳိး၊ မသိခင္ တစ္မ်ဳိး သိေတာ့တစ္မ်ဳိး မျဖစ္ဘဲ သေဘာထား တည္ၿငိမ္မွန္ကန္ပါရဲ႕ လား။
(၆) မည္သည့္ရာထူး မည္သည့္တာဝန္ မ်ား ႀကီးႀကီးေသးေသး ထမ္း ေဆာင္ရေစကာမူ ယစ္မူးၿပီး ႐ူးဖို႔ မဟုတ္။ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျပည္ သူအတြက္ ႐ုိး႐ုိးသားသား တာဝန္ ေက်ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ အလုပ္ အေကြၽးျပဳဖို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားလက္ခံရဲ႕လား။
(၇) အရာဘာမွမျမဲပါ ေရတစ္ပြက္သာ ၾကာ ဘဝတာကာလမွာ သင္သည္ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ ယခု ၾကံဳရဆဲ လူ႔ဘဝမွာ ေကာင္းေမြ ခ်န္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္သလား။ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာ မသမာအလုပ္ ျပဳလုပ္ပါသလား ဆိုတာ သင့္ကိုယ္ေစာင့္နတ္ကို တိုင္ တည္ၿပီး ေျဖၾကည့္စမ္းပါ။ ကိုယ့္ ေစတနာ ကိုယ့္အေၾကာင္း သူမ်ား ထက္ ကိုယ္တိုင္အသိဆံုးမို႔ ကိုယ္ တိုင္ပဲ တိုးတိုးေလးေျဖၾကည့္စမ္း ပါ...လူမိုက္ေတြခ်ီးမြမ္းေနသလား။ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ကဲ့ရဲ႕ ေနသလား။ သုံးသပ္ၾကည့္မိပါ သလား။
မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံး မိမိကိုယ္ကို မိမိမလိမ္ မညာ ေဝဖန္ အေျဖထုတ္ၾကည့္ၾက ပါစို႔။