images
UN
UN
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ
ေသာင္းေဌး Wednesday, 11 September 2019
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘို ခ႐ိုင္ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီခန္းမ၌ ယေန႔မြန္းလြဲ၁နာရီကလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ားအား ပါတီ၏ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြးၿပီး ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၾက သည့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ားကလည္း ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားကုိႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ၾကပါမည္ဟုတင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။