images
UN
UN
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ကာကြယ္ေရး မူဝါဒအရ ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းထားရွိတာပါဟု ကာကြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီးေျပာ
တင္တင္ေအး Wednesday, 11 September 2019
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အရ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေပါင္း ၆ဝ၅ဝ ရွိၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒအရ ဆက္ လက္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိတာပါဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ယေန႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၁၉ ရက္ ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ေပါင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း၏ ''ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေဒသေတြမွာ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ဘာလို႔ဆက္လက္ ၿပီးထားဖို႔လိုမွာလဲ၊ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ေတြမွာ ဥပေဒေတြေရာရွိလား၊ ျပည္သူ႔စစ္ရဲ႕ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ ရပ္ေတြကို ဘယ္လို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိသလဲ။ ဒီဟာက တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ ဘယ္အဖြဲ႕က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မလဲ သိရွိလို ပါတယ္''ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အေပၚ ကာကြယ္ေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က''ၿငိမ္း ခ်မ္းတဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ ဖြဲ႕ဖို႔လို သလားဆိုတဲ့ဟာကိုေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကာကြယ္ ေရး မူဝါဒဆိုတာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစဥ္မွာ ဘယ္လို ဖြဲ႕မယ္။ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာ ဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တစ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ကာကြယ္ေရး မူဝါဒအရ ဆက္လက္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဟာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈမရွိမခ်င္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ သူ႔စစ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို အေရးယူသလဲဆိုတာ၊ သူ႔အတြက္ ဥပေဒသီးသန္႔ ရသလားဆိုတာ ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ေတြက တပ္မ ေတာ္သား အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ ပါဘူး။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို အေရးယူ သလဲဆိုတာက အမႈအခင္း ျဖစ္ လာတယ္ဆိုရင္ အရပ္သားျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ နယ္ဘက္ ဥပေဒနဲ႔ပဲ အေရးယူ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖ ၾကားအပ္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က ''ျပည္သူ႔စစ္ဆုိ သည္မွာ အမိႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ၏ လံုျခံဳေရးကို မိမိကုိယ္တုိင္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက သေဘာေပါက္ၿပီး ႏိုးၾကားတက္ ၾ<ြကစြာ အသိႏွင့္ယွဥ္၍ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈပင္ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအတြင္း မွာ စည္း႐ံုးဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအး ခ်မ္းသည့္ အခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အင္အား၊ လူမႈ ေရး အင္အားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ား၌ လံုျခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စစ္ အေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တဲြ၍ စစ္ေရး အင္အားအျဖစ္ ရပ္တည္ သြားရမယ့္ တုိက္ခိုက္ေရး၊ ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အင္အား မ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္။ျပည္သူ႔ စစ္ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ စစ္မက္ အေရး အခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွသာ အေရးေပၚ ဖြဲ႕စည္းရမည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးကုိ အစဥ္ထိန္းသိမ္း ထားၿပီး အခ်ိန္မေရြးအသင့္ျဖစ္ေန ေစရန္ ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ထားရမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ လုပ္ငန္းခြင္ စသည့္
အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရး လုိအပ္ခ်က္ အရ ျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါတယ္။ ယင္းအဖြဲ႕ မ်ားသည္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး၊ ဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား လံုျခံဳ ေရး၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္ တာဝါတုိင္ ႏွင့္စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံု စသည့္ လုပ္ငန္း တြင္ သတၱဳတြင္းနယ္ေျမ၊ သစ္ ေတာႀကိဳးဝုိင္း နယ္ေျမ စသည္ မ်ား၏ လံုျခံဳေရးကုိ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါ တယ္။တုိင္းေဒသႀကီး စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ ဌာေနအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းထားရျခင္း မွာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းမႈ အႏၲရာယ္ကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေရတုိ ရည္မွန္းခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေရရွည္တြင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက မိမိႏိုင္ငံကုိ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ျပည္သူ႔ စစ္မဟာဗ်ဴဟာအစီအမံ၏ အစိတ္ အပုိင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ ျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႕မ်ား အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဖြဲ႔စည္းထားရွိေသာ ျပည္သူ႔ စစ္ဌာေနအဖြဲ႕မ်ားဟာ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ) တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ မ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ လက္နက္တပ္ဆင္ေရးႏွင့္ တာဝန္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးေရးအပုိင္းတို႔ကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသ ႀကီး စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားက ၄င္းတို႔ နယ္ေျမ၌ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ ကဲၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္ နယ္ျခားတပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးက ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္းရွင္းလင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္''ဟုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း သည့္နယ္ေျမမ်ား၌လည္း ျပည္သူ႔ စစ္မ်ားဆက္လက္ရွိေနသကဲ့သို႔ ရဲစခန္းရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ လည္း ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား တြဲၿပီး ထားထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေပါင္း ၆ဝ၅ဝ ရွိၿပီး တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ အနည္း ဆံုး ၂ဝ မွ ၆ဝ ဖြဲ႕စည္းရန္ ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ရွိေသာရြာေပါင္း ၄၅ရြာရွိၿပီး ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၁၁၂၆ ဦးရွိကာ လက္နက္ကုိင္ခြင့္ျပဳထား ေသာ ေက်းရြာ ၂၈ရြာရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေက်းရြာ ၂၈ရြာအတြက္ လက္နက္စုစုေပါင္း ၂၄၆လက္ႏွင့္ က်ည္ဆံ ၇၅၁၃ေတာင့္ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း သိရသည္။