images
UN
UN
အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလ ဆုတ္ခြာခ်ိန္ႏွင္႕ တစ္ေက်ာ့ျပန္မိုးႀကိဳး ေလျပင္းအႏၱရာယ္
ေပါက္ေပါက္ Thursday, 19 September 2019
အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလသည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္ကစတင္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဆုတ္ခြာႏိုင္ၿပီး ဆုတ္ခြာရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ ျခင္းမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ က်ေရာက္လာ ႏိုင္၍ သတိျပဳေနထိုင္ၾကရန္ မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ႏွင့္ မိုးေလ ဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန က သတိေပးထားသည္။
အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလသည္ ႏွစ္စဥ္ ေမလဆန္းက စတင္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ(တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး)မွ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီး ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသ၊ အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ဝင္ေရာက္သည္။ ဝင္ေရာက္စဥ္ မိုးႀကိဳး ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၇ဝ ခန္႕ေသဆံုး ၿပီး၊ ေနအိမ္ ေသာင္းခ်ီ၍ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ယခုအခါ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံု ေလသည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ဆုတ္ခြာႏိုင္ၿပီး စက္တင္ဘာ လလယ္ခန္႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ လကုန္ခန္႕တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚ ေဒသတုိ႔မွဆုတ္ခြာရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၌ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မုန္တိုင္းငယ္ အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ လည္ဆုတ္ခြာခ်ိန္တြင္ မိုးတိမ္ေတာင္ေဘး အထူးသတိျပဳေနထိုင္ရန္ပညာေပးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စသည္တို႔ကို မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိုးတိမ္ေတာင္အႏၲရာယ္
မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္သည့္ မိုးႀကိဳးပစ္ ျခင္း၊ ေနရာကြက္မိုးႀကီးျခင္းႏွင့္ ေလျပင္း တိုက္ခတ္ျခင္းတို႕သည္ အေနာက္ေတာင္ မုတ္သံုေလ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ ႏွင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားၿပီး မုန္တိုင္းေဘးထက္ပိုေသာ လူ ႏွင့္တိရစၧာန္ေသဆံုးမႈ၊ပ်က္စီးထိခိုက္မႈကို ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ေႏြရာသီအပူခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္ မိုးႀကိဳကာလတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားေၾကာင့္ မိုးၿခိမ္းျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊မိုးသည္းထန္စြာရြာျခင္း၊ မိုးသီးေၾ<ြကျခင္း၊မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ ေလျပင္း တိုက္ခတ္ျခင္း၊ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ျခင္း၊ စိုက္ဆင္းေလျပင္းတိုက္ျခင္း၊ ပင္လယ္မီး စုန္းေတာက္ျခင္း စသည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားစြာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုးၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ထို႔ျပင္ ေဒသ အလိုက္ ေလထုမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေန၍ မိုးတိမ္ေတာင္အႏၲရာယ္သည္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။
မိုးႀကိဳးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
မိုးႀကိဳးကို Thunder ဟု ေခၚၿပီး လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းကို Lightning ဟုေခၚ သည္။ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ မိုးႀကိဳးအႀကိမ္တစ္ရာ နီးပါး ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ မိုးႀကိဳးဆိုသည္မွာ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြမွ ပါလာေသာ ေရမႈန္ေရမႊားမ်ားသည္ ကမၻာ့ေလထုအတြင္း ပြတ္တိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းေတြျဖစ္လာျပီး လွ်ပ္စီးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ကူးေသာအခါ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ တိမ္ တိုက္အခ်င္းခ်င္း လွ်ပ္စစ္စီးကူးျခင္း ျဖစ္ သလို၊ တိမ္တိုက္ႏွင့္ ေျမျပင္မွ အရာ ဝတၴဳမ်ားႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးအၾကား လွ်ပ္စစ္စီးကူးတတ္သျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးႀကိဳးပစ္ခ်ျခင္းျဖစ္ေပၚလာရသည္။
လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းႀကီးေတြျဖစ္လာ ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ ဗို႔အားသန္း ၁ဝဝ အထိရွိသည္။ မိမိတို႕ေနအိမ္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေသာ အိုးမ်ားမွာ အမ်ားဆံုး ဗို႕အား ၁၂ဝဝ သာရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဗို႔အားႏွင့္ ထိေတြ႕လိုက္ ေသာအခါ အရာအားလံုး အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ မီးေလာင္တိုက္သြင္းခံလိုက္ရ သလိုျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းထဲသို႕ ေရာက္မိေသာ သစ္ပင္အပါအဝင္ အရာ ဝတၴဳမ်ားမွာ ထက္ပိုင္းက်ဳိးကာ မီးသင့္ ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ သက္ရွိသတၱဝါ မ်ားမွာ အသက္ ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ရသည္။ ဗို႔အား သန္း ၁ဝဝ ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းသည္ ေလထုကို အပူ ဓာတ္ စုစုေပါင္း သံုးသိန္းေက်ာ္ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထိျဖစ္လာေစသည္။ ထို ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာမိုးၿခိမ္းသံ ႀကီးႏွင့္အတူ ေတာက္ပေသာ လွ်ပ္စစ္ စီးေၾကာင္းေတြကိုျမင္ၾကရသည္။ မိုးတိမ္ ေတာင္ အျဖစ္မ်ားေသာ မိုးဦးက်ႏွင့္ မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူးကာလမ်ားတြင္ မိုးႀကိဳး အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
မိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္းလကၡဏာ
မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းသည္ မိုးရာသီတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္၍ေသဆံုးလွ်င္ ေအာက္ပါလကၡဏာတို႔ ေတြ႕ရႏိုင္ပါ ေၾကာင္း ဗဟုသုတတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသိေပးမွ်ေဝလိုက္ရပါသည္။


၁။ ဒဏ္ရာပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး။
၂။ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး။
၃။ အပူေလာင္ဒဏ္ရာအမ်ဳိးမ်ဳိး။
၄။ အေမြး၊ ဆံပင္ေမြးမ်ား မီးကြၽမ္းျခင္း။
၅။ အဝတ္အထည္မ်ားမီးေလာင္ျခင္း။
၆။ သံထည္ပစၥည္းမ်ား သံလိုက္ျဖစ္ သြားျခင္း။
၇။ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကိုယ္ခႏၶာေပၚကပ္ သြားျခင္း(ဥပမာ-လက္ပတ္နာရီ၊ သတၱဳျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ၾကယ္ သီး၊ အကႌ်ဇစ္၊ ေဘာင္းဘီဇစ္)
မိုးႀကိဳး၊ ေလျပင္းအႏၲရာယ္သတိရွိေစလို
မိမိတို႕ေဒသအနီးတစ္ဝိုက္တြင္မိုးၿခိမ္း ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းတို႕ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေနပါကမိုးႀကိဳးပစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ရွိသည္။ အႏၲရာယ္မွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္း လမ္းမ်ားအတိုင္း အထူးဂ႐ုျပဳလိုက္နာ သင့္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။
လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းမျပဳမီ
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား
ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ မိုး ၾကိဳးလႊဲတပ္ဆင္အသံုးျပဳပါ။
ျပတင္းေပါက္မ်ားအားအလင္းဝင္ ေရာက္မႈမွကာကြယ္ပါ။(စကၠဴကပ္ျခင္း၊ လိုက္ကာတပ္ဆင္ျခင္း)
လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေသာ ပင္မ မိန္း ခလုတ္မ်ား တပ္ဆင္ပါ။
ကေလးသူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ သက္ ႀကီး ရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းအပါအဝင္ မိသားစုဝင္မ်ားအား မိုးၾကိဳးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္သတိေပးခ်က္မ်ား အသိေပးထားပါ။
ျခံဝန္းထဲရွိ ေခြးေလွာင္အိမ္မ်ားကို လည္း ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ မလုပ္သင့္ေပ။
မိမိအိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သစ္ပင္သစ္ ကိုင္းမ်ားကို ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ မထိမိေအာင္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းပါ။
သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ားကိုလည္း အိမ္ ေခါင္မိုးႏွင့္မထိႏိုင္ေအာင္ မိုးဦးကာလ မွစ၍ႀကိဳတင္ျပင္ထားပါ။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ဂိုေထာင္ထဲထည့္ပါ။
လွ်ပ္စီးလက္မႈျဖစ္ပြားစဥ္
အိမ္အတြင္း ရွိေနလွ်င္
လွ်ပ္စီးလက္မႈျဖစ္ပြားစဥ္ ေရသံုးစြဲ ျခင္း၊ ေရခ်ဳိးျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္၊ သတၱဳ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စီးဝင္ ႏိုင္သည္ကိုသတိျပဳပါ။
သံႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အရာဝတၴဳ မ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးေနပါ။
အေဆာက္အအံုမ်ား၏အလယ္တြင္ သာေနပါ။ ေရပိုက္မ်ားႏွင့္ ေရေဆးခြက္ မ်ားအနီးတြင္မေနပါနဲ႔။(မိုးႀကိဳးလွ်ပ္စီးမွ တစ္ဆင့္ ဓာတ္လိုက္တတ္သည္)
မိုးသက္ေလျပင္းက မွန္ေတြကို႐ိုက္ ခတ္ပ်က္စီးေစႏိုင္သျဖင့္မွန္ျပတင္းေပါက္၊ မွန္တံခါးမ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးတြင္ေနပါ။
တယ္လီဖုန္းလိုင္းမွတစ္ဆင့္မိုးႀကိဳး ထိမွန္ႏိုင္၍ဖုန္းမသံုးပါႏွင့့္။
ေလထု မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာပါက လွ်ပ္စစ္စီးကူးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဝးရာမွာေနထိုင္ပါ။ (ဥပမာ ဟန္းဖုန္း၊ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ၾကည့္မွန္၊ ကက္ဆက္၊ ပန္းကန္ေဆးစက္၊ အဝတ္ေျခာက္ခံစက္၊ စက္ယႏၲယားမ်ား)
တီဗီ၊ ေရဒီယို၊ လွ်ပ္စစ္ ထမင္းအိုး၊ လွ်ပ္စစ္မီးပူ၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ စသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္း မ်ားကို ပလတ္ျဖဳတ္ထားပါ။
မိုးႀကိဳးအပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ နာရီဝက္ ေက်ာ္ၾကာမွ အိမ္အျပင္သို႔ထြက္ပါ။
မီးပ်က္သြားေသာအခါ ဓာတ္မီး သို႕မဟုတ္ အေရးေပၚ မီးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
လွ်ပ္စီးလက္မႈျဖစ္ပြားစဥ္
အိမ္အျပင္၌ရွိေနလွ်င္
စက္ဘီး/ဆိုင္ကယ္ေပၚတြင္ေရာက္ ရွိေနပါက အျမန္ဆံုးဆင္းပါ။
ကြင္းျပင္က်ယ္တြင္ လူစုလူေဝးျဖစ္ ေနပါက အျမန္ဆံုးလူစုခြဲပါ။
သြပ္ဆူးႀကိဳးကာထားေသာ ျခံစည္း ႐ိုး၊ သံထည္ပစၥည္း၊ သံလမ္းမ်ားအနီး တြင္ မေနပါႏွင့္။
ေရလႊမ္းေနေသာ လမ္းမ်ားေပၚသို႔ သြားလာျခင္း၊ ရပ္ေနျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
လြင္တီးေခါင္ကုန္းျပင္ရွိ သစ္ပင္၊ အေဆာက္အအံုအနီးတြင္မေနပါႏွင့္။
မိုးတိမ္ေတာင္မွ ေဝးႏိုင္သမွ် ေဝး ေသာေနရာမွာေနပါ။
ရာသီဥတု ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲလာ ပါက ဟင္းလင္းျပင္ သို႔မဟုတ္ ျမင့္မား ေသာေနရာအနီးတြင္မေနပါႏွင့္။
မိုးၿခိမ္းသံၾကားပါက ဟန္းဖုန္းကို လံုးဝ မသံုးပါႏွင့္။
အိမ္ထဲသို႔ခ်က္ခ်င္းေျပးဝင္ပါ။ သံ/ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို လက္ထဲကိုင္မထား ပါႏွင့္။
သစ္ပင္၊ ဓာတ္တိုင္ႏွင့္ သံ/သတၱဳ ပစၥည္းမ်ားအနီးတြင္မေနပါႏွင့္။ နိမ့္ေသာ ေနရာတြင္ေနပါ။
ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ေရာက္ရွိေနပါက ေရထဲမွ ခ်က္ခ်င္းတက္ၿပီးလံုျခံဳေသာ အကြယ္အကာေနရာရွာ၍ေနပါ။
ေရကူးကန္ထဲေရာက္ေနပါက ကန္ ေပါင္ေပၚသို႔ျမန္ျမန္တက္ပါ။ ေရကူး ကန္၏ လက္ကိုင္သံမဏိေပါင္တန္း မ်ားကိုမထိမိပါေစႏွင့္။
လွ်ပ္စီးလက္သည္ကိုျမင္ေတြ႕ပါက ၁မွ ၃ဝအထိေရတြက္ၾကည့္ပါ။ ၃ဝ မျပည့္မီ မိုးႀကိဳးပစ္သံၾကားရပါကအိမ္ထဲသို႔အျမန္ ဆံုးေျပးဝင္ပါ။ (ဤလကၡဏာသည္မိမိ အေပၚတည့္တည့္တြင္ မိုးႀကိဳးေရာက္ရွိေန ျခင္းျဖစ္သည္္)
ဆံပင္မ်ားေထာင္ေနၿပီဟုစတင္ခံစား ပါက မိုးႀကိဳးပစ္ေတာ့မည့္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါဒူးေထာက္ထိုင္ခ် လိုက္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကိုဒူးေခါင္းေပၚ သို႕ယွက္တင္၍ ခႏၶာကိုယ္ကိုေကြးညႊတ္ ထားပါ။ ေျမျပင္ေပၚမွာ ျပားျပားဝပ္ ေမွာက္မေနပါႏွင့္။ ထိုသို႕ေမွာက္ေန ျခင္းက ခႏၶာကိုယ္ဟာ ပို၍ႀကီးမားေသာ မိုးႀကိဳးပစ္မွတ္ျဖစ္သြားနိုင္သည္။
ေလွသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ကမ္းသို႔ျမန္ျမန္ကပ္ပါ။ မိုးၿခိမ္းသံၾကား ရပါက ၾကားရသူႏွင့္မိုးတိမ္ေတာင္အကြာ အေဝးဟာ ေလးမိုင္အတြင္း နီးကပ္စြာရွိ ေနပါက အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတိရွိပါေစ။
ကား၊ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ေနပါက အရွိန္ေလွ်ာ့ပါ။ လမ္းေဘးသို႔ခ်ရပ္ပါ။ ကား ထဲတြင္သာဆက္၍ေနပါ။ ရပ္နားထားစဥ္ အေရးေပၚအခ်က္ျပမီးကိုဖြင့္ထားပါ။ ကား ထဲမွမည္သည့္ သံ/ဝတၱဳပစၥည္းကိုမွ် မကိုင္ပါႏွင့္။ ဖုန္းလည္း မသံုးပါႏွင့့္။
သစ္ပင္တို႔လိုရွည္လ်ားျမင့္မားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ေဝးရာေနရာမွာေနပါ။ ယင္းတို႔သည္ ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိုးႀကိဳးဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း လဲက်ႏိုင္ပါတယ္။ ေရ လႊမ္းေနေသာ လမ္းေပၚမွာ မေမာင္း ပါနဲ႔။
ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ သို႕မဟုတ္ ကား စီးေနစဥ္ လွ်ပ္စီးလက္၍ မိုးၿခိမ္းသံ ၾကားပါက မွန္အကြဲအစမ်ားအႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာ တစ္ဝိုက္ကို လက္ကိုင္ပဝါျဖင့္ အကာ အကြယ္ယူပါသို႕မဟုတ္ အုပ္ထားေပးပါ။
လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္
လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ား
မိုးႀကိဳးပစ္ျပီး နာရီဝက္ခန္႕အၾကာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမွသာ အျပင္ထြက္ပါ။
မိုးႀကိဳးပစ္ခံရေသာ သစ္ပင္မ်ား မီးေလာင္ျခင္းမွ ေနအိမ္မ်ားသို႔ကူးစက္ ႏိုင္သျဖင့္ သတိထား ၾကည့္႐ႈေနထိုင္ ပါ။
လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ားျပတ္ေတာက္ျခင္း ကိုသတိထားေရွာင္ရွားပါ။ ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို႕အျမန္ဆံုးသတင္းပို႔ပါ။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း သတိေပးပါ။
မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းထိထားေသာလူနာ မ်ားအား အျမန္ဆံုးေဆးအကူအညီရရွိ ေရးေဆာင္ရြက္ပါ။
ကေလးသူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ သက္ ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အထူး ဂ႐ုျပဳကူညီပါ။
တိရစၧာန္ေလးမ်ားကေျပာျပေသာ
မိုးေလဝသ
ေရွးယခင္က မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ား သည္လည္း၊ ယေန႕မ်က္ေမွာက္ကာလ ကဲ့သို႔ မတိုးတက္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသျဖင့္ တိရစၧာန္ေလးမ်ား၏အျပဳအမူအေနအထိုင္ ကိုၾကည့္၍ လူသားတို႕က မိုးေလဝသ အေျခအေနကိုတြက္ခ်က္ခန္႕မွန္းၾကရသည္။ တိရစၧာန္မ်ား ေစာေစာအိပ္တန္းတက္လွ်င္ မၾကာခင္ေလျပင္းတိုက္ခတ္မည္။ က်ီး ကန္းမ်ား အသိုက္ကို သစ္ပင္ဆံုခြတြင္ ေဆာက္ထားျခင္း၊ အသိုက္အံုထူထူထဲထဲ ေဆာက္ထားျခင္းက ထိုႏွစ္တြင္ေလျပင္း မုန္တိုင္းက်ၿပီးမိုးႀကီးႏိုင္သည္။ ငွက္မ်ား သစ္ပင္ကိုင္းဖ်ားတြင္ အသိုက္လုပ္ေန ပါက ေလျပင္းအႏၲရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္ စရာ မလိုအပ္ေပ။ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား အုပ္စု လိုက္ အျမင့္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနျခင္း၊ အစာ သယ္ေနျခင္းက မိုးႀကီး၊ ေရႀကီးသည့္ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ငလ်င္အႏၲရာယ္လည္း စိုးရိမ္ ရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေရထည့္ထား ေသာ စဥ့္အိုး၊ ေရတိုင္ကီမ်ား ေအာက္ မွ ဖားမ်ားေအာ္ေနလွ်င္၊ ပုစဥ္းရင္ကြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ေအာ္ေနလွ်င္၊ ပ်ံလႊားငွက္ မ်ား ခပ္နိမ့္နိမ့္ ပ်ံေနလွ်င္၊ ညဘက္ ေတာက္တဲ့မ်ား မနားတမ္းေအာ္ေနလွ်င္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္း မိုးရြာေတာ့မည့္ နိမိတ္ျဖစ္သည္။
အထူးသတိျပဳရန္မွာ မြန္းလြဲပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္စဥ္ အျဖစ္မ်ားတတ္သည္္။ သို႔ပါ၍ ေန႔စဥ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိေသာ မိုးေလဝသသတင္း မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ေပးၾကပါ ရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေဝးၾကပါေစေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ ရပါသည္။