images
UN
UN
တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင္႕ကတ္မ်ားျဖင္႕ ကုန္သြယ္ရာတြင္ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြက်ပ္ ၃၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ႕
NG Sunday, 22 September 2019
တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင့္ ကတ္မ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ၌ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ က်ပ္၃၇ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ တစ္ဦးခ်င္းကုန္ သြယ္ခြင့္ကတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ ကာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ တင္ပုိ႔ခဲ့ေသာပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၇ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းသုိ႔တင္ သြင္းခဲ့သည့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ၄၆ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ပမာဏမွာ က်ပ္ ၃၇ ဒသမ ၉ ဘီလီယံအထိရွိခဲ့သည္။ တစ္ဦး ခ်င္း ကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္ ၁၆၈၁ ကတ္ အထိ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနကအတည္ျပဳထား သည္။ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင့္ ကတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳကာကုန္ သြယ္မႈအမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ အိႏၵိယတုိ႔ႏွင့္ ထိ စပ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။