images
UN
UN
က်န္ရွိေနေသာ ဒီေရေတာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ မီးေသြးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 23 September 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ေဒၚထိန္ၾကည္သည္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္သားမ်ားအား ငွားရမ္းကာ မီးေသြး ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လုပ္သားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္သိမ္းသြင္းမႈမ်ား လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ၄င္းက ''မီး ေသြးထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းဟာ တရား မဝင္ဘူးလို႔ ကြၽန္မ သိပါတယ္။ အျမတ္ ေတြအမ်ားႀကီး ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဟုတ္ ဘူးလို႔လည္း ေတြးထားၿပီးသားပါ။ ဒါ ေပမဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ သားသမီးေတြကို ေကြၽး ေမြးျပဳစုဖို႔နဲ႔ ပညာသင္ေပးဖို႔အတြက္ လံု ေလာက္တဲ့ ပိုက္ဆံရွာဖို႔ လိုခဲ့ပါတယ္။ မီးေသြးထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ ပိုက္ဆံ ေခ်းငွားတာေတြ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ မီးေသြးထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို အေၾ<ြကးေတြျပန္ဆပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာ႐ံု စိုက္ၿပီး လုပ္ခဲ့ရပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
ေဒၚထိန္ၾကည္ကဲ့သို႔ပင္ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းအရ မီးေသြးထုတ္လုပ္ သည့္လုပ္ငန္းသည္ တရားမဝင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည့္ၾကားမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံအမ်ား အျပား ရွိခဲ့ၾကသည္။ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း၌ သယံဇာတ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဦးျမင့္ေမာင္က ''တရားမဝင္မီးေသြးထုတ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ ေတြကို ေဒသခံေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾက တာကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါ တယ္။ ေဒသခံေတြအတြက္ အျခားေရြး ခ်ယ္စရာလည္း သိပ္မရွိပါဘူး။ သူတို႔ ဟာ ဒီေရေတာေတြကို အမွီျပဳၿပီး ရွင္သန္ ေနထိုင္ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ တရားမဝင္ မီးေသြးထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ဆိုင္ တဲ့ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ မပိုင္ဆိုင္ေသးပါဘူး''ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ရံဖန္ရံခါတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရားမဝင္မီးေသြး ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးကာ မီးေသြးဖိုမ်ားအား ဖ်က္ဆီး ရွင္းလင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း မီးေသြးထုတ္ လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေပၚ ထြက္လာၿမဲသာျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ မီးေသြးထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း၌ ငါးဖမ္းသည့္လုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အသက္ အႏၲရာယ္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ျခင္းကဲ့သို႔ စြန္႔စားရႏုိင္ ေျခ နည္းပါးသည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္ လည္း အျခားအက်ဳိးဆက္မ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ မီးေသြးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သား မ်ားသည္ ရႊံႏႊံထူထပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိေသာ ဒီေရေတာမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ၿပီးေနာက္ အရြယ္အစားႀကီးမား သည့္ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လဲွကာ မီးေသြး ဖိုမ်ားဆီသို႔ ယူေဆာင္ေပးၾကရသည္။ ခုတ္လွဲလာေသာ သစ္ပင္မ်ားကို မီးေသြးဖို အတြင္း၌ ခုနစ္ရက္ခန္႔ မီး႐ႈိ႕ကာ မီးေသြး ဖုတ္ၿပီးေနာက္ ထြက္ရွိလာေသာ မီးေသြး မ်ားအား အိတ္မ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ထုပ္ပိုးၿပီးေနာက္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။
ေဒၚထိန္ၾကည္ကဲ့သို႔ မီးေသြးထုတ္ လုပ္သည့္ သာမန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေန ျဖင့္ ရေနာင္းၿမိဳ႕သို႔ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၾကားခံ ေရာင္းခ်ေပးမည့္သူလက္သို႔သာ ေပးအပ္ ရသည္။ ေဒသခံမ်ားက ပြဲစားအသြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၾကားခံေရာင္းခ်ေပး မည့္သူမ်ားသည္ ရေနာင္းၿမိဳ႕ရွိ မီးေသြး ဒိုင္မ်ားတြင္ အဝယ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူေနသူမ်ား ျဖစ္ကာ ေက်ာက္ကုန္းကဲ့သို႔ ရြာမ်ားမွ ပမာဏမ်ားျပားေသာ မီးေသြးမ်ားကို ဝယ္ယူကာ ရေနာင္းၿမိဳ႕သို႔ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ေပးၾက သည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူေနေသာ ဦးေဇာ္ဟိန္း က ေက်ာက္ကုန္းကဲ့သို႔ ရြာမ်ားအပါအဝင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်း ရြာမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ မီးေသြးမ်ားကို ၿမိတ္ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း ၌ ေရာင္းခ်သည့္ပမာဏမွာ အနည္းငယ္ သာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မီးေသြး ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ ရွိသြားပါက မည္သို႔လုပ္မည္နည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္ကို ေဒၚထိန္ၾကည္က ''ကြၽန္မအတြက္ေတာ့ မီးေသြးထုတ္လုပ္ တဲ့အလုပ္ မလုပ္ရရင္လည္း ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္တာနဲ႔ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းေတြကေန ဝင္ေငြရႏုိင္သလို အိမ္ မွာရွိတဲ့ ေစ်းဆိုင္ကလည္း ဝင္ေငြရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ မီးေသြးလုပ္ငန္းေတြ မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ဘာျဖစ္သြားမလဲလို႔ ေတြးဖို႔လိုပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြဟာ ကြၽန္မရဲ႕လုပ္ငန္း ကို မီွခိုေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေန နဲ႔ အဲဒီအလုပ္မလုပ္ရေတာ့ဘူးဆိုရင္ အျခား အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္မ်ဳိး ရွိဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ မီးေသြး ထုတ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြ လံုးဝမလုပ္ရ ဘူးလို႔ ပိတ္ပင္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ငန္း ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ဝင္ေငြရေစမယ့္ အစားထိုးလုပ္ငန္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္''ဟု ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။
ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားၾကားမွ
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မီးေသြးအမ်ားအျပားထုတ္လုပ္သည့္ဇုန္ မ်ားထဲတြင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕အနီး၌ တည္ရွိ ေသာ ေက်းရြာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားသည္ ေက်ာက္ကုန္း ေက်းရြာမွ မိုင္ ၆ဝခန္႔ ေဝးကြာေသာေနရာ တြင္ တည္ရွိသည္။ ဒီေရေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ တရားမဝင္နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ မီးေသြးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေနရာ မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။
(Ref; Illegal Charcoal Trate Threatens Myanmar's Remaining Mangroves By Wudan Yan)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)