images
UN
UN
ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ ထားဝယ္္ႏွင့္ပုေလာရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
Friday, 27 September 2019
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္မယ္ေရွာင္ေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ခြဲမွ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က အဆိုပါေက်ာင္း၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားအား အရပ္ တိုင္းျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး စစ္ ေဆးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း ၃၇၉ ဦးတုိ႔ကို ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာ ဂါ၊ အေရျပားေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေရာဂါ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာေရာ ဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါ၊ အေထြေထြ ေရာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ရာသီတုပ္ေကြးႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ ေကြးေရာဂါအေၾကာင္းက်န္းမာေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
အလားတူ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ လိပ္ေသာင္ေက်းရြာရွိ ဆရာဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ စုစုေပါင္း ၃၆၄ ဦးတို႔ကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က အဆုိပါေက်ာင္း၌ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈဆိုင္ရာေရာဂါ၊ မ်က္ စိေရာဂါ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ ေခ်ာင္းေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသေပးျခင္း ႏွင့္ႏဃြစက္ျဖင့္ႏွလုံးစမ္းသပ္စစ္ ေဆးေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ပိုင္