images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆုံ
Friday, 27 September 2019
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံဦးသန္းထြန္း၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ရီႏွင့္ ဦးÓဏ္လင္းတုိ႔သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ က႑ေရးရာ တာဝန္ခံမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားကို ဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆို ျခင္းျဖင့္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္၊၊ ထို႔ေနာက္တက္ ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာႏိုင္ငံ ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးသိရိွလို သည္မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ ထိန္ဝင္းကR2P အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး လည္းေကာင္း၊ ကာလုံေခၚယူျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ေကာင္းသိရိွလိုေၾကာင္းေမးျမန္းခဲ့ရာ ပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီက အက်ယ္ တဝင့္ ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းကို ငပုေတာၿမိဳ႕ နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးသိန္းဝင္းက ေမးျမန္းရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီကျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မီဒီ ယာတာဝန္ခံဦးမ်ဳိးေဇာ္က ICCPR စာခ်ဳပ္ အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္လက္မွတ္ထိုးပါက ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ အေၾကာင္းတုိ႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီက ျပန္လည္ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္မွလူငယ္ေရး ရာတာဝန္ခံဦးသန္းထိုက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ေရာက္ရိွေနေသာ ထြက္ ေျပးဘဂၤါလီအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီး R2P အေၾကာင္း၊ UN တပ္မ်ားျဖင့္ အေစာင့္အေရွာက္ထားေပးရန္ ကုလသမဂၢ အဆိုတင္ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ အဆိုပါ တပ္မ်ားဝင္ေရာက္လာပါက မည္သို႔ေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ကိုသိရိွလိုပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ မီဒီယာတာဝန္ခံ ေဒၚေမသန္းဦးက R2P ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ မည္သို႔ ေသာဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားရိွႏိုင္ပါသလားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီက အက်ယ္တဝင့္ျပန္လည္ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခ်ဳိျမင့္ခိုင္က တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖက္ ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ဘို ကေလးၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံဦးကို ကိုေလးက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ မည္ဆိုပါက မည္သို႔ေသာအက်ဳိးရိွႏိုင္မည္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္တာဝန္ခံေဒၚစန္းရီက ခိုးဝင္ဘဂၤါလီ မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းစိန္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရတပ္မေတာ္၏အခန္းက႑အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးနန္႔ဥမၼာျမက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မိမိတို႔ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထားရိွျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီးေျမာင္းျမခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္း ေရးမွဴးဦးေဇာ္ေဇာ္လတ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုေမးျမန္းၾကၿပီး ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီက ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး လက္ရိွျဖစ္ေပၚေန ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကိုသုံးသပ္ ေဆြးေႏြး၍ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲ ပထမပိုင္းကို မြန္းလြဲ ၁နာရီ ၁၅မိနစ္ တြင္ရပ္နားခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝး ဒုတိယပိုင္းကို မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးကိုကိုက ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မူဝါဒမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးÓဏ္လင္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရး မွဴးဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံဦးသန္း ထြန္းက နိဂုံးခ်ဳပ္လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲကို တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ က႑ေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္၊၊ ေက်ာ္သူရဦး(အိမ္မဲ)