images
UN
UN
လက္ရွိပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ဥပေဒပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အေပၚ နားလွည့္ပါး႐ိုက္သည့္သေဘာျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ကသုံးသပ္ေျပာဆို
ကိုကိုလြင္ Friday, 27 September 2019
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္ ၄၅ဦး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ မယားငယ္တစ္ဦးႏွင့္လက္ထပ္မည့္အမ်ဳိး သားတစ္ဦးကဲ့သို႔ နားလွည့္ပါး႐ိုက္သည့္ သေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕မွဒုတိယဗိုလ္မွဴး ႀကီးမ်ဳိးထက္ဝင္းကသံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ၄၅ဦး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးျပီးဆံုးခ်ိန္၌ ပူး ေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေကာ္ မတီ၏ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ား၊ သက္တမ္း စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္ သက္၍လက္ရွိပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏လုပ္ ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ဥပေဒပါစည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အေပၚ ၄င္းက သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
''ဥပမာေလးနဲ႔ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ မယားငယ္နဲ႔ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပမယ့္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္လို ျဖစ္ေနမလား ဆိုၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားမိပါ တယ္။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ လက္ ထပ္ပြဲကလည္း တရားဝင္လုပ္မယ္လို႔ ကတိေပးထားတယ္။ ၿပီးရင္တရားဝင္ ဖိတ္စာေတြနဲ႔ျဖန္႔ေဝၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ထား တယ္။ လက္ထပ္ပြဲလုပ္ရင္လည္း ဥပေဒ အရ ၿငိစြန္းၿပီးေတာ့ အေရးယူခံရမယ္။ အဲ့ဒီလို ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူကဘာ ပဲေျပာေျပာ မလုပ္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ လုပ္ေတာ့လည္း လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီ အၾကားထဲမွာ သူကေရွာင္ခ်င္လို႔၊ လွည့္ ခ်င္လို႔ေပါ့။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ အဲဒီပြဲ ကိုမလုပ္လည္းမျဖစ္၊လုပ္ရင္လည္းျပႆနာ တက္ၿပီး အေရးယူခံရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအက်ဥ္းခ်ံဳး ၿပီးမွ နားလည္မႈနဲ႔ လုပ္လိုက္ရတဲ့ နားလွည့္ ပါး႐ိုက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လွည့္လုပ္လိုက္ရတဲ့ မယားငယ္နဲ႔ လက္ထပ္တဲ့ပြဲလိုျဖစ္ေနမယ္ လို႔ဒါကိုဥပမာေလးနဲ႕တင္ျပခ်င္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းကဥပမာေပးကာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၌ တပ္ မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေလးစားလိုက္နာ သည့္အေနျဖင့္ပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီးလက္ရွိ ေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ယမန္ေန႕က တပ္မေတာ္သား ေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေဆြဝင္းလက္ မွတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ကန္႔ကြက္လႊာတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္ရသည့္အေၾကာင္း ရင္းကိုလည္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ၌ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒါေတြကေတာ့ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ဟာေတြမွာပူးေပါင္းေကာ္ မတီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမိန္႔ရဲ႕ ၁၅/၂ဝ၁၉ မွာ ေတာ့ အပိုဒ္ ၄(ဎ)မွာ ဘာေျပာထားလဲ ဆိုရင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ ျခင္း၊ေကာ္မတီရဲ႕ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊တာဝန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားနဲ႔ သက္တမ္းတို႔ကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္လို႔ ဖြဲ႕စည္းမိန္႔မွာပါပါတယ္။ ေဖာ္လည္းေဖာ္ ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့ဒီမွာဘာ သြားေတြ႕လည္းဆိုေတာ့ ဥပမာကြၽန္ေတာ္ တို႔သံုးခုေလာက္ေတာ့ တင္ျပထားပါ တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳေျပာင္းသြားတဲ့ကိစၥ၊ ေနာက္ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီကိုယ္စား ျပဳေျပာင္းသြားတဲ့ကိစၥ အဲ့ဒါေတြကလည္း ဘာပဲ ေျပာေျပာ UEC ရဲ႕တရားဝင္စာလို႔ ဆိုေပမယ့္ ဒီေကာ္မတီထဲမွာခုနက အပိုဒ္ ၄(ဎ)အရဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီဟာ ကိုဒီလိုေျပာင္းသြားတယ္။ ဒီပါတီကေန ဒီလို တရားဝင္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုတရား ဝင္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေကာ္ မတီမွာအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ပါ တယ္ဆိုတဲ့တရားဝင္သူတို႔ပါတီကတင္ျပ မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ မွာအဲ့ဒီက်မွ အတည္ျဖစ္မွာေပါ့။
အဲ့ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္ျပပါတယ္။ေနာက္တစ္ခု က ဦးစိန္ဝင္း မအူပင္မဲဆႏၵနယ္ကို ၂-၉-၂ဝ၁၉ကေနစၿပီး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ထားပါတယ္။ အဲ့ဒါကလည္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ ANP ပါတီ က ဦးျမင့္ႏိုင္တို႔၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံတို႔ကို ၃-၉-၂ဝ၁၉မွစၿပီး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္းဆိုတဲ့ဟာကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထြက္ ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့ဒီအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထြက္တာေတြက ဘယ္မွာထြက္တာလဲ ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၅-၉-၂ဝ၁၉ ေပါ့။ လႊတ္ေတာ္က ၂ဝရက္ေန႔ ၿပီးတယ္ဆို ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အၿပီးမွာ ထြက္တာေပါ့။ အဲ့ ဒါကို ဘက္ဒိတ္နဲ႔သြားတဲ့အခါက် ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာခ်င္တာက ဒီ ၂-၉-၂ဝ၁၉ နဲ႔ ၃-၉-၂ဝ၁၉ ရက္မွာ ထြက္ခြင့္ျပဳတဲ့ဟာကိုဘာလို႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ကိုမယူသလဲ။အဲ့ဒါကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ကေထာက္ျပ တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာမွာလည္းျပန္ၿပီးျဖန္႔ေဝတဲ့အထဲ မွာေတာ့ ပါတာေပါ့ေလ။ အဲ့ဒီေတာ့ ပထမ ဒီေကာ္မတီထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျဖန္႔ေဝတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ ႐ံုးတံဆိပ္အဝိုင္း အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ႔ ျဖန္႔ေဝထားတာ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဒီလိုအေရးႀကီးပါတယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥ မ်ဳိးကို ႐ံုးတံဆိပ္ဝိုင္းမပါဘဲနဲ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းဟာကလည္း လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း ေတြေတာ္ေတာ္မွားေနတယ္ဆိုတဲ့ ဟာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္နာယကဆီကို ေထာက္ျပပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ မွာ သံုးေယာက္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ရဲ႕အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရပါ။အဲဒီေတာ့ သံုးေယာက္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နားလည္တာက ၄၅ဦး မွာ သံုးေယာက္ ပိုထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ ဆိုရင္ ၄၂ဦးပဲက်န္ပါတယ္။ အဲဒါကိုျပင္ ဆင္ဖြဲ႕စည္းတာမဟုတ္ဘူးလို႔ဘယ္လိုလုပ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာမလဲ။ ၄၅ဦးကေန ၄၂ ဦးေျပာင္းတာဟာ ဒါျပင္ဆင္တာမဟုတ္ ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွနားလည္လို႔ မရ တဲ့ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ေနလို႔ အဲဒီလို ၄၅ဦးကေန ၄၂ဦးကိုေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ လည္းတရားဝင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္' ဟုလည္း ထပ္မံရွင္းလင္းသည္။
ေကာ္မတီဝင္အေျပာင္းအလဲ ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ားျပည္သူတို႔အား မခ်ျပခင္ျခင္းသို႔မဟုတ္မခ်ျပရဲျခင္းေလာ ဟူသည္ကို ၄င္းအေနျဖင့္ ေမးျမန္းလို သည္ဟုဆိုခဲ့ကာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ပူးေပါင္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား၌ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီေထာက္ ျပေဆြးေႏြးေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု၄င္းက ေျပာဆိုသည္။