images
UN
UN
လူစိမ္းမ်ားအေပၚအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအၿပီး ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကတိျပဳ
KK(IR) Friday, 04 October 2019
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ မူဟမ္မာဒူဘူဟာရီ၏ ေတာင္အာဖရိကသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ခရီးစဥ္အတြင္း အနာဂတ္လူစိမ္းမ်ားအေပၚ အစြန္း ေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး ခုိင္မာသည့္လုပ္ေဆာင္ရပ္ မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာလက ေတာင္အာဖရိကတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ လူ ၁၂ဦး ေသဆံုးၿပီး အာဖရိကသားအမ်ားစုေသဆံုးခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ဆန္႔က်င္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ဆုိင္ရီရာမာဖိုဆာႏွင့္ ယခုလ ၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ Shoprite အျပင္ဘက္ FILA မီးပံု႐ိႈ႕ျခင္း သည္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အဘူဂ်ာတြင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားရွိ အာဖရိကလူမ်ဳိးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး လက္တံု႔ျပန္တုိက္ခုိက္မႈသည္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အာဖရိကလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာယင္းကဲ့သို႔ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ ကာကြယ္ရန္ ခုိင္မာသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ဘူဟာရီကေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြကာ အဆင့္မ်ားအလုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ရာမာဖိုဆာကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
Ref: VOA