images
UN
UN
အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္တံခါး
ေအာင္ေဇယ် Friday, 04 October 2019
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အေမရိကန္ သည္ Containment Policy ခ်မွတ္၍ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ႀကီးကုိ ဝုိင္း ပတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထုိမဟာမိတ္ ႏုိင္ငံေတြထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မပါဝင္ေခ်။ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္တုိ႔က လြတ္လပ္၍တက္ၾကြ ေသာ ၾကားေနေရးဝါဒကုိ က်င့္သုံး၍ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ႏုိင္ငံျခားစစ္စခန္း ခ်ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေမရိကန္က ထုိစဥ္ ကတည္းကမ်က္စိက်ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ မဟုတ္ေသာႏုိင္ငံဟူ၍ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံသာ ရွိသည္။ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ေနာက္ေပါက္ တြင္ကပ္ေနသည္သာမက အိႏိၵယကုိလည္း ခြခ်က္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ထြက္ေပါက္ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားႏုိင္သည္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေရ ေၾကာင္းလမ္းကုိပါ စုိးမုိးထားႏုိင္သည္။ ျမန္မာသာ သူ႕ဘက္ပါလွ်င္ အလြန္တန္ဖုိး ရွိေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ သူ႕အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာကုိ အသုံး ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထက္တုိင္ ေအာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ ရပ္မ်ားအရ သိႏုိင္သည္။
၁၉၅ဝ တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ စတင္ေပၚေပါက္သည္။ အေမရိကန္ ဗဟုိ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ (CIA) က တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေျခကုပ္ယူေစလ်က္ ယူနန္ဘက္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကုိ ထိပါးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရ သည္ ကုလသမဂၢတြင္ ႏုိင္ငံေရးသံတမန္ ေရးနည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ျပည္ တြင္းေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူႏွင့္မူဂ်ာဟစ္ သူပုန္တုိ႔ကုိ ႏွိမ္နင္းေနရသည့္ၾကားမွပင္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားကုိ ၁၉၅၃မွ ၁၉၆၁အထိ စစ္ဆင္ေရးအႀကိမ္ႀကိမ္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ကုိ အေမရိကန္က ေထာက္ ပ့ံေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းအေထာက္အ ထားမ်ားစြာကုိ တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္ရ ရွိလုိက္သည္။ ရန္ကုန္မွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္စစ္သံမွဴးမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းသုိ႔ ဖိတ္ေခၚ ျပသ သက္ေသထူခဲ့သည္။ စစ္လက္နက္ခ် ေပးရန္ ဝင္ေရာက္လာေသာ လက္နက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ထိုေလယာဥ္ႀကီးကုိ ျမန္မာ့ေလပုိင္နက္ထဲတြင္ ေလတပ္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ားက ပစ္ခ်လုိက္ေသာ ေလ ေၾကာင္း တုိက္ပြဲသတင္းမွာ ဟုိးေလး တေက်ာ္ ျဖစ္သြား၏။ မျငင္းႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ CIA ၏ ပါဝင္ပတ္သက္ မႈမွာ ဖုံးကြယ္မရေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုံးတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္အားလုံး ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာဘက္ကၾကည့္ လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံကုိ ျပည္ပရန္ မွ ကာကြယ္ေပးသူျဖစ္၏။ အေမရိကန္ အျမင္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ သူ၏ KMT Proxy Plan ကုိ ဖ်က္သူျဖစ္ေန၏။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူကိစၥ ေနာက္ကြယ္၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕(SEATO) ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူေတာင္း ေသာေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ မႈအေထာက္အထားကုိ ေစာ္ဘြားတုိ႔ႏွင့္ေဆြး ေႏြးေနဆဲျဖစ္သည့္ ပထစအစုိးရက ရရွိ လုိက္သည္။ ဆီတုိးဆုိသည္မွာ တ႐ုတ္ကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ အေမရိကန္က ဖြဲ႕ထားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ပါဝင္သည့္အုပ္ စုျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူမရလွ်င္ ျပည္ ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္၍ ဆီတုိးထဲဝင္ရန္ လက္ ဝါး႐ုိက္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိခြဲထြက္ျပည္ နယ္(ႏုိင္ငံသစ္)၌ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ ေသာ ဆီတုိးတပ္ဖြဲ႕ဝင္လာမွာ မုခ်ျဖစ္၏။၁၉၄၇ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ သက္တမ္းဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ရာ အေမရိ ကန္သည္ အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ ကုိ နင္း၍ 'ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစိတ္အပိုင္းကို ဖဲ့ထုတ္ လႊမ္းမိုးျခင္း'ျဖင့္ တ႐ုတ္အနီးတြင္ ေျခကုပ္ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းပင္။ ဖက္ ဒရယ္မူကိစၥကို ေစာ္ဘြားတို႔ႏွင့္ အႀကိတ္ အနယ္ေဆြးေႏြးေနေသာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ပ္အတည္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ပံု မရိွေပ။ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမည့္အႏၲရာယ္ ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံ ေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္ကို တပ္မေတာ္က ဖ်က္ရာေရာက္သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပယူဂ်ီတို႔က စတင္မီးေမႊးေပးလိုက္ေသာ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းမွသည္ ျပည္သူတို႔၏အေထြ ေထြမေက်နပ္မႈဆႏၵျပပြဲအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္း သြားသည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ခါေတာ္မီႏုိင္ငံ ေရးသမားေတြ၊ တပ္အေပၚပုဂၢိဳလ္ေရး နာ ၾကည္းခ်က္ရိွသူေတြလည္း အခြင့္ေကာင္း ကို လက္လႊတ္မခံဘဲ ပါဝင္လာၾကရာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္စသည့္အေနာက္ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕က အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ေပၚေပၚထင္ထင္ စြက္ဖက္ၾကသည္။
VOA က မဟုတ္မမွန္ သတင္းေတြကို BBC ႏွင့္အၿပိဳင္ ေန႔စဥ္ လႊင့္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အမည္းေရာင္ မီဒီ ယာျဖင့္ ျမန္မာ့ေကာင္းကင္ကို ဖံုးအုပ္ထား သည္။ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာအုပ္စု ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္ထဲ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္လာ သည္။
မူလေက်ာင္းသားအေရးေတာင္းဆိုခ်က္ ေတြတိမ္ျမဳပ္သြားၿပီး အစိုးရဆင္းေပးရန္၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႕ေပးရန္ စသည့္ေတာင္း ဆိုခ်က္ေတြေရွ႕တန္းတင္လာသျဖင့္ မဆလ အစိုးရအက်ပ္ေတြ႕ခဲ့သည္။ ဗကပ ယူဂ်ီႏွင့္ လက္ယာယိမ္းအဖြဲ႕တို႔သည္ မဆလအစိုးရ အခက္တြင္ ခ်က္ေကာင္းကို အရဦးရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းၾကရာ၌ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ အၾကမ္းဖက္အသြင္သို႔ ေျပာင္းသြားၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြကလည္း မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ထိပါးေစမည့္လုပ္ရပ္တုိ႔ လြန္က်ဴးလာ သည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားပ်က္သြား ၿပီး ိင်သမိနမ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာေသာ ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ မဆလအစိုးရထံ မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္း ခဲ့ရျပန္သည္။ အစိုးရအသက္ငင္ေနခ်ိန္၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရေၾကညာလွ်င္ အသိအမွတ္ ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံေတြအသင့္ရိွေနခ်ိန္တြင္ ေရာက္ လုနီးပန္းတုိင္ကို ဆြဲႏုတ္ဖယ္ရွားလုိက္ေသာ တပ္မေတာ္ကို ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ခံ အင္အားစုတို႔က ေက်နပ္မည္မဟုတ္ေပ။
ဤသို႔လွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အနီးကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ့ေျမေပၚဝင္ေရာက္ရန္ သံုး ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။ အႀကိမ္တုိင္း တပ္ မေတာ္ေၾကာင့္ ပ်က္ခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ က ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရဲစခန္းသံုးဆယ္ကို အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဘဂၤါလီဆိုးတို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္သည္မွစ၍ ယေန႔အထိ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာကို လက္ရွိ အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုက အေမရိကန္ တို႔ႏွစ္ရွည္လမ်ားမက္ခဲ့ရေသာ စိတ္ကူး အိပ္မက္ကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဖးကူေထာက္မလ်က္ရိွသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏အေနာက္ဘက္ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသာ ေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္ပိတ္ဆို႕ခြင့္ ႏွင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး 'မာ'လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(အထူးသျဖင့္ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္း)ကို ၿဖိဳခြဲခြင့္ရရိွမည့္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ ခ်က္ျပတ္ကိန္းဆိုက္ေနၿပီ။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တုန္းက မေအာင္ျမင္ခဲ့ ေသာ 'ႏိုင္ငံ့အစိတ္အပိုင္းကို ဖဲ့ထုတ္လႊမ္း မိုးျခင္း'နည္းလမ္းကို ယခုအခါ ျပန္လည္ အသံုးခ်ရန္ အခြင့္သာေနသည္။ ေစာ္ဘြား ျပည္နယ္ထက္ပင္အေနအထားပိုေကာင္းေန ေသးေတာ့သည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္က ျမန္မာျပည္ကို ျပင္းထန္ ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕မႈေတြ ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ပိတ္ဆို႕က်ပ္တည္းမႈၾကားမွ ရွင္သန္ရန္ ႀကိဳးစားရေသာ ျမန္မာအစိုးရအဖို႔ အေရွ႕ အုပ္စုအထူးသျဖင့္အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ နီးကပ္သြားရျခင္းမွာ အေမရိကန္၏ အတြန္း ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာကို အကာ အကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ျမန္မာျပည္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမွာမေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယူနန္အထိေပါက္ေသာ တ႐ုတ္၏ေရနံ ဓာတ္ေငြ႕စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရိွသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ပစိဖိတ္ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ျဖတ္သြားေသာခါးပတ္ ေရ လမ္းေၾကာင္း (OBOR initiative)ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ တ႐ုတ္၏အေနာက္ ဘက္ပင္လယ္ထြက္ေပါက္လည္းျဖစ္သြား ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူ အရေျမာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အေရး ပါေသာကုန္းလမ္းေၾကာင္းကလည္းပြင့္ေန ျပန္သည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္တ႐ုတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ေနရာကို လုေနရခ်ိန္တြင္ ဤမွ်အေရးပါေသာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ျပည္ေထာင္စုမွဖဲ့ ထုတ္ၿပီးဝင္ေရာက္ေျခခ်ေရးမွာ ၄င္း၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည္။ အက်ဳိးတူ(common interest) သူေတြႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပူး ေပါင္းၾကံစည္မႈ (conspire) တစ္ခုျပဳလုပ္ ေနၿပီဟု ယူဆႏုိင္သည္။

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အာရွ- ပစိဖိတ္ေရးရာဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ဘရက္ ဒေလရွားမင္းက ''ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းရွိ႐ိုဟင္ဂ်ာ(၄င္းေျပာသည့္အသံုးအႏႈန္း) ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ျမန္မာအစိုးရဘက္ က အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ဘူးဆိုလွ်င္ အဲ ဒီနယ္ေျမကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို လႊဲေပးလိုက္ ဖို႔သင့္တယ္''ဟု မၾကာမတင္က ေျပာလိုက္ ျခင္းမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ေစလုိသည္ကို စကားရိပ္သန္းျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရကို အေလးအနက္မထား လူရာမသြင္းျခင္းျဖစ္ သည္။ထို႔ျပင္ ျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ကမၻာ့မြတ္စလင္အသိုက္ အဝန္း၏ေထာက္ခံမႈကို ရယူျခင္းျဖင့္ အကယ္၍လုိခ်င္သည့္အတိုင္းျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္းျပကာ ဝင္ခြင့္သာ ေအာင္လမ္းခင္းထားျခင္းဟုလည္း သံုး သပ္ႏုိင္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္ပတပ္ေျခခ် သည္ႏွင့္ပထမဆံုးရင္ဆိုင္ရမည့္အဟန္႔အတား မွာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းတစ္ ေလွ်ာက္လံုးမာလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ကို ေပ်ာ့သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွျမန္ မာျပည္ကို ျခယ္လွယ္ႏိုင္ေပမည္။ ၁၉၆၁၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ တပ္မေတာ္ အေပၚအၿငိဳးအေတးရွိထားတာလည္း ပါ ႏုိင္သည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္လက္ေတြ႕က်က်ရင္ၾကားမေစ့ႏုိင္ေသး သည္မွာတပ္မေတာ္ကို က်ဳံးသြင္းရန္ အေမ ရိကန္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္တြင္း ေရးကို လက္ရွိအစိုးရက ျပည္သူမ်ားကန္႔ ကြက္ေနသည့္ၾကားမွႏိုင္ငံျခားသားအားကိုး ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေျဖရွင္းနည္းကို ေရြး ခ်ယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ေငြေၾကးဓနအင္အား ေတာင့္တင္းၿပီးအစၥလာမ္မိုက္ေဇးရွင္းေခါင္း ေဆာင္ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ႏွင့္ယင္းအဖြဲ႕ ၏ေငြေၾကးၾသဇာခံလက္ကိုင္တုတ္ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ၏အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕စုျပံဳပါဝင္ လာျခင္းကလည္း အေမရိကန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေနသည္။
ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒုကၡသည္မ်ားမဟာမင္းႀကီး႐ံုး UNHCR အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပစ္မႈတရား႐ံုး (ICC)၊ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (FFM)၊ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရား (IIM)၊ ကိုဖီအာနန္၏လက္ျဖစ္ R2P၊ ကုလအထူးသံတမန္ရန္ဟီးလီ၊ ေဒၚလာစား ျပည္တြင္းျပည္ပ အမည္းေရာင္မီဒီယာမ်ား စသည္ စသည္တို႔မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေထာင္ေခ်ာက္ထဲက်ဳံးသြင္းေနေသာ အေမ ရိကန္ႏွင့္အေပါင္းအပါတို႔၏ ဇာတ္ညႊန္း ပါလက္နက္ကိရိယာမ်ားဟု ဆိုႏုိင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အားၿပိဳင္ေနခ်ိန္တြင္ ပထဝီ ဝင္တည္ေနရာအရ ျမန္မာ့အေနာက္တံခါး ၌(၁)တပ္မေတာ္ကိုခ်ည့္နဲ႔ေစလ်က္၊ (၂)ေျခ ကုပ္တစ္ေနရာရရွိေရးမွာ ၄င္း၏လိုလား ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤလိုလားခ်က္မွာ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္မဟုတ္ ေၾကာင္း ၄င္း၏ unipolar (ကမၻာကိုဧက မ႑ိဳင္ေမာင္းႏွင္လိုမႈ)အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ၄င္းဝင္စြက္ ဖက္ခဲ့သည့္မည္သည့္ႏုိင္ငံကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ စုတ္ျပတ္သတ္က်န္ခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေဆာင္းပါးအစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္တို႔က အဘယ္ ေၾကာင့္လြတ္လပ္၍တက္ၾ<ြကသည့္ႏုိင္ငံျခား ေရးမူဝါဒကို က်င့္သံုးခဲ့သည္ကို ေတြးဆ ၾကည့္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊တိုင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ားႏွင့္အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရးႀကီးေသာ အဆိုမ်ားကို မဲေပးဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ား ကို အသိေပးတင္ျပလိုက္ရပါသည္။