images
UN
UN
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမ်ား(ကဗ်ာ)
Saturday, 05 October 2019
* ေလွ်ာက္ၾကသည့္လမ္း
ေျဖာင့္တန္းညီညာ စခန္းသာသို႔
ေသခ်ာေရာက္မည္ တို႔ေမွ်ာ္ရည္ခဲ့။
* ထိုစခန္း၌
စမ္းလည္းေအးေအး ပန္းေမႊးေမႊးႏွင့္
ရန္ေဘးကင္းကြာ ရိကၡာဖူလံု
ျပည့္စံုမည္လား။
* အေကာင္းရွာ၏
ငါတို႔အတြက္ တစ္ကြက္မေကာင္း
ေထာင္းလေမာင္းေၾက ဒဏ္ရာေတြႏွင့္
ေနရာထိုင္ရာ စားေသာက္ရာ၌
ဟာကြက္နာကြက္ ဗလာလက္ခ်ည္း
အတက္အဆင္း
သက္ျပင္းတစ္မ ဟင္းတခ်ႏွင့္
ေသာကပူပူူ ေဒါသဆူဆူ
မူမမွန္စကား ဆူသံမ်ားခ်ည္း။
* ခံစားသမွ်
အလွမစု ႏွလံုးတုခ်ည္း
အခုဟင့္အင္း ေတာ္ၾကာအင္းႏွင့္
အင္း အင္း ထပ္လ်က္
ဝဂ္နင္းမလွ မိုက္ေမာဟခ်ည္း။
* စသည္ စသည္
တလည္ပတ္ပတ္ မရပ္မနား
ေန႔ရက္မ်ား၌ ခံစားသမွ်
ၾကာေမာလွၿပီ
အလွသစၥာ ရတနာကို
ဘယ္ခါငါတို႔ရမည္နည္း။
သက္ႏိုင္(ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)