images
UN
UN
စပ်စ္သီးမ်ားအတြင္း၌ အပ္မ်ားပါေန၍ စစ္ေဆးရန္ သတိေပး
Monday, 07 October 2019
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေရာင္း ခ်လ်က္ရွိေသာ စပ်စ္သီးမ်ားအတြင္း၌ အပ္မ်ားပါေန၍ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ရန္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေအဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးသည္ ေစ်းဝယ္စင္တာတစ္ခု မွ ဝယ္ယူလာေသာ စပ်စ္သီးမ်ားအား စားသံုးရာ၌ အပ္မ်ားပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက လည္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စေတာ္ ဘယ္ရီသီးမ်ားထဲတြင္ အပ္မ်ားပါဝင္ေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ကာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးမ်ားအား ႐ိုးတံမ်ား ခိုင္ ခံ့ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အပ္မ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ရာမွတစ္ဆင့္ စေတာ္ ဘယ္ရီသီးမ်ားအတြင္း၌ ပါရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
NG(Ref; ABC)