images
UN
UN
အမ်ဳိးသားေရးသတိ(ကဗ်ာ)
Wednesday, 09 October 2019
* ပြဲခင္းတစ္ခု လူစုလူေဝး
အားေပးေကာင္းတုန္း ခဲတစ္လံုးက်
ပြဲပ်က္ရ၏။
* စက္ခန္းထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ္လြဲမွား
စက္အားလံုးရပ္ ပ်က္စီးတတ္၏။
* ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ ပုပ္ေဟာင္နံ႕ျပင္း
ေလွတစ္စင္းလံုး ပုပ္နံ႕ဖံုး၏။
* တိုင္းရင္းမ်ဳိးခ်စ္ မ်ဳိးမစစ္ေသြး
ေရာေထြးတစ္စက္ မ်ဳိး႐ိုးပ်က္၍
စဥ္ဆက္သားေျမး ရင္ေလးတတ္၏။
* အဖ်က္အေမွာင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ
ခ်ိန္ခါမေရြး ဒုကၡေပးတတ္
အေသးအဖြဲ မွတ္ယူစြဲက
မိုက္မဲေနာင္တ ေနာင္မွရလည္း
ကိစၥလြန္ၿပီး အခ်ည္းႏွီးသာ
မီးေလာင္ၿပီးမွ ေရမတႏွင့္
စူးစအလ်င္ ဆူးကိုထြင္ေလာ့
အစဥ္ႏိုးၾကား
အမ်ဳိးသားေရး ဆက္စပ္ေတြးေလာ့။

ေမာင္ဆန္းေဌး(ဇလြန္)