images
UN
UN
သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔
ဦးေအးျမင္႕(က်ဳိက္ဝိုင္း) Thursday, 10 October 2019
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ခုႏွစ္ သီ တင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အေပါင္းတုိ႔၏ ''အဘိဓမၼာအခါေတာ္ ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဆယ့္ႏွစ္လရာ သီ၌ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာ အခါေတာ္ေန႔ မ်ားတြင္ ထူးျခားေလးနက္မႈရွိေသာအခါ ေတာ္ေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။
သီတင္းကြၽတ္လဟူသည္
သီတင္းကြၽတ္လသည္ကား ျမန္မာ အလုိအရ ခုနစ္လေျမာက္လပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖုိ႔ ထူးျမတ္ ေသာလျဖစ္ပါသည္။ သီတင္းကြၽတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဝါကြၽတ္ဟုလည္း ဆုိၾကပါ သည္။ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔မွ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔အထိ ဝါတြင္း ကာလဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
သီတင္းကြၽတ္လဟူ၍ ေရွးအခါက ေခၚဆုိေရးသားျခင္းမရွိ။ သန္တူလဟု ေခၚဆုိေရးသားၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ သန္တူလ၏အဓိပၸာယ္မွာ ေကာက္စပါး ပင္မ်ား ေပါက္ဖြား၊ ထြက္ထေထာင္မတ္ လာေသာလဟု ယူဆေၾကာင္း ေရွးသူ ေဟာင္းတုိ႔ အဆုိရွိ၏။ ပုဂံေခတ္ထုိး ေက်ာက္စာတုိ႔တြင္ သကၠရာဇ္ ၅၇၄ခုႏွစ္ ထုိး တူရြင္းေတာင္ ေစာရဟန္ သိမ္ ေက်ာက္စာအတြင္း စာသားတစ္ေနရာ၌ 'သီတင္းခြၽတ္'ဟူေသာအသုံးကုိ ေရွးဦး စြာေတြ႕ရေလသည္။ သီတင္းခြၽတ္ဟူ ေသာစကားသည္ 'သီတင္းသီလေစာင့္ ထိန္းသူတုိ႔က ခြၽတ္လြတ္ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳသည္'ဟု အနက္ထြက္ေလသည္။
သီတင္းကြၽတ္ဟူေသာ ျမန္မာ့အေခၚ အေဝၚ အသုံးအႏႈန္းကုိ အင္းဝေခတ္ သကၠရာဇ္ ၈ဝဝျပည့္ႏွစ္ခန္႔က သုံးႏႈန္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ သတင္း ကြၽတ္ဟူေသာ အေရးအသားမွ သီတင္း ကြၽတ္ဟု ေရးလာၾကပါသည္။ ေဝါဟာ ရ လီနတၴဒီပနီက်မ္း၌ သီတင္းကြၽတ္လ သည္ မုိးဥတုေနာက္ပုိင္း လတစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။ သီတင္းကြၽတ္လကုိ တူရာသီဟုေခၚ၍ ရာသီ႐ုပ္မွာ ခ်ိန္ခြင္ ကုိင္စြဲေသာေယာက်္ားသဏၭာန္ျဖစ္သည္။ ထုိရာသီ၌ အႆဝဏီနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္၍ လျပည့္ေသာေၾကာင့္ အႆယုဇဟူ၍ ဆုိ သည္။ ၾကာပန္းကုိ ရာသီပန္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ က်ီးတာရာထြန္းပသည္။ သီတင္းကြၽတ္လ၌ ရြာေသာမုိးကုိ ပလႅင္ ေဆးမုိးဟု ေခၚၾကသည္ ေရွးပညာရွိ မ်ားက ''သီတင္းကြၽတ္တြင္ ပလႅင္ေဆး မုိး ရြာသြန္းၿဖိဳး''ဟူ၍ ဆုိၾက၏။

ဝါလကင္းလြတ္သီတင္းကြၽတ္ဟူသည္ ႏွင့္အညီ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္ပဝါရဏာျပဳ ၍ လုိရာခရီးသုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားေရာက္ သီတင္းသုံးႏုိင္ၾကၿပီျဖစ္ေပသည္။
ေရွးအခါမွ မ်က္ေမွာက္ကာလတုိင္ အိမ္ေနရာအေဆာက္အအုံမ်ား၌ေရာင္စုံမီး မ်ားထြန္းညိႇ၍ဘုရားရွင္အားရည္စူး၍ပူေဇာ္ ၾကပါသည္။ ဘုရားေစတီအသီးသီးတုိ႔၌ လည္း ဆီမီးပူေဇာ္ပြဲမ်ားကုိ အဖိတ္ေန႔၊ လျပည့္ေန႔၊လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔ညမ်ား တြင္ ထူးထူးျခားျခားပူေဇာ္ၾကပါသည္။
အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ျဖစ္ေပၚလာပံု
သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ကို အဘိ ဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားမႈ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးေသာေန႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏တစ္ဝန္း၌ စည္ကားစြာက်င္းပလ်က္ရိွၾကပါသည္။
အဘိဓမၼတရားေတာ္မ်ားေဟာၾကား
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ ပထမ ဝါကို မိဂဒါဝုန္၊ ဒုတိယဝါ၊ တတိယ ဝါ၊ စတုတၴဝါတို႔ကို ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၊ပဥၥမ ဝါကို ေဝသာလီျပည္၊ ဆ႒မဝါကို မကုဠေတာင္တို႔တြင္ ဝါကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါ သည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၉ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ ၄၂ႏွစ္တြင္ တာဝတႎသာနတ္ ျပည္၌ သတၱမဝါေတာ္ကို ဝါကပ္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ သိၾကားမင္း၏ ပ႑ဳကမၺ လာေက်ာက္ဖ်ာထက္ ပင္လယ္ကသစ္ ပင္ရင္း၌ စံေတာ္မူလ်က္ ဝါတြင္းသံုး လပတ္လံုး အသံေတာ္မစဲဘဲ ေရတံခြန္ က ေရတသြင္သြင္က်ေနသကဲ့သို႔ အဘိ ဓမၼာတရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။
သဗၺညဳတဗုဒၶအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္ မူၿပီးေနာက္ စတုတၴသတၱဟရတနာဃရ ေရႊအိမ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ အဘိ ဓမၼာခုနစ္က်မ္း သံုးသပ္ဆင္ျခင္ကာ ဓမၼ သဂၤဏီက်မ္း၊ ဝိဘဂၤက်မ္း၊ ဓာတုကထာ က်မ္း၊ ပုဂၢလပညတၱိက်မ္း၊ ကထာဝတၴဳ က်မ္း၊ ယမကက်မ္းစသည့္ က်မ္း ေျခာက္က်မ္းကုိ ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ ပ႒ာန္းက်မ္းကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာ အခါ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ကိုယ္ေတာ္မွ နီလ၊ ပီတ၊ ေလာဟိတ၊ ၾသဒါတ၊ မဥၥိ႒၊ ပဘႆရတည္းဟူေသာ ေရာင္ျခည္ ေတာ္ေျခာက္သြယ္တို႔ ကြန္႔ျမဴးေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။ထိုစတုတၴသတၱဟကို အဘိဓမၼာ သတၱဟဟုပင္ ဆိုထိုက္ေပသည္။

ဘုရားရွင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္တြင္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ားကို ေဟာ ၾကားရျခင္းမွာ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရား ရွင္တုိင္း တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ေဟာ ၾကားခဲ့ျခင္း၊ မယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးဆပ္ လိုျခင္း၊ မိဘေက်းဇူးတို႔အား သတၱဝါတို႔ နားလည္ေစလိုျခင္းႏွင့္ အစအဆံုးေဟာ ၾကားႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေန႔စဥ္ဆြမ္းခံခ်ိန္သို႔ ေရာက္လွ်င္ နိမၼိတတစ္ဆူကို မိမိကိုယ္ စား တရားဆက္လက္ေဟာၾကားရန္ အဓိ ႒ာန္ထားေတာ္မူၿပီး ေျမာက္ကြၽန္းဥတၱရ ကု႐ုသို႔ ဆြမ္းခံၾ<ြကေတာ္မူ၏။ ၄င္းေနာက္ ဟိမဝႏၲာရွိ အေနာတတ္အိုင္၏ ဆိပ္ကမ္း သာ၌ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူၿပီးလွ်င္ စႏၵကူးေတာတြင္ ေန႔သန္႔စင္ေတာ္မူပါ သည္။ ထိုစဥ္ ဓမၼေသနာပတိ အရွင္သာ ရိပုတၱရာသည္ ဘုရားရွင္ထံေမွာက္သို႔ ေရာက္လာၿပီး ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ ျပဳေတာ္ မူပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶက အရွင္သာရိပုတၱရာအား တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ေဟာၾကားခဲ့ ေသာ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ကို နည္း ရ႐ံု အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အဘိ ဓမၼာေဒသနာေတာ္ကို လူ႔ျပည္ႏွင့္နတ္ ျပည္တို႔၌ တစ္ၿပိဳင္တည္းေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ပညာအရာ တြင္ ဧတဒဂ္ရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာ ဘုရားထံမွ အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ သင္ယူခဲ့ ေသာ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္မ်ားကို ပဋိ သမၻိဒါေလးပါးျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ သိေတာ္ မူပါသည္။ ဘုရားရွင္ထံမွ သင္ယူ နာ ၾကားခဲ့ရေသာ အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္ ကို တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လင္းႏို႔သား ငါးရာျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ရဟန္းငါးရာတို႔အား ေန႕ခ်င္းပင္ မက်ဥ္းမက်ယ္ေသာနည္းျဖင့္ ျပန္လည္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
သဗၺညဳတေဂါတမျမတ္စြာဘုရား တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ အဘိဓမၼာေဒသ နာေတာ္ကို ေဟာၾကား၍ ၿပီးဆံုးေသာ အခါ နတ္ျဗဟၼာကုေဋေပါင္းရွစ္ေသာင္း တို႔သည္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ၿပီး ကြၽတ္တမ္းဝင္ၾကရကုန္၏။ မယ္ေတာ္ မိနတ္သားျဖစ္ေသာ သႏၲဳႆီတနတ္သား လည္း ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌ တည္ေလ ေတာ့သည္။ သံုးလူ႕ထြတ္တင္ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တာဝတႎသာနတ္ ျပည္၌ အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ားကို ဝါ တြင္းသံုးလပတ္လံုး ေဟာၾကားေတာ္မူ ၿပီး သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႕ညတြင္ လူ႔ ျပည္ျဖစ္ေသာ သကၤႆနဂိုရ္ျပည္ ၿမိဳ႕ဦး တံခါးသို႔ နတ္ျဗဟၼာမ်ားျခံရံလ်က္ ေစာင္း တန္းသံုးသြယ္ျဖင့္ ဆင္းေတာ္မူသည္။
အဘိဓမၼာဟူသည္
အဘိဓမၼာတရားဟူသည္ကား အဘိ =သာလြန္ေသာ၊ ထူးဆန္းေသာ၊ ဓမၼ= သင္ယူထိုက္ေသာ ပါဠိေတာ္(သို႔မဟုတ္) သတၱဝါတို႔ ဆင္းရဲၿငိမ္းေအာင္ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာတရား၊ အဘိဓမၼာ ပိဋကသည္ ဝိနည္းပိဋက၊ သုတၱန္ပိဋက တို႔ထက္ ဓမၼကၡႏၶာအေရအတြက္အား ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဟာၾကားေသာ နည္း အေရအတြက္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္မႈ၌ လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန္သာလြန္ေသာ တရားေတာ္ျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ အဘိဓမၼာဟုအမည္တြင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ၈၄ဝဝဝ ရွိရာ သုတၱန္ပိဋကမွာ ဓမၼကၡႏၶာ ၂၁ဝဝဝ၊ ဝိနည္းပိဋကမွာ ဓမၼကၡႏၶာ ၂၁ဝဝဝ၊ အဘိ ဓမၼာပိဋကမွာ ၄၂ဝဝဝ ရွိပါသည္။