images
UN
UN
သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔
ဝင္းေမာင္(ေဘာဂေဗဒ) Saturday, 12 October 2019
သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႕သည္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားအဖို႔ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီး အခါေတာ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား အတြက္ ဝါကြၽတ္ရက္ကာလျဖစ္သည့္ အျပင္ ပဝါရဏာေန႕လည္းျဖစ္ေပသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ မွ အဘိဓမၼာတရားေဟာေတာ္မူၿပီး လူ႔ျပည္ သို႔ ျပန္ၾကြလာသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆီမီးမ်ား ထြန္းညိႇပူေဇာ္ျခင္း၊ မီးပံုးပ်ံ မ်ားလႊတ္တင္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ားစသည္ျဖင့္ ကုသိုလ္အမ်ဳိးမ်ဳိးယူၾက၏။ သို႔ပါ၍ ယခု အခါ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ျဖစ္ေတာ္မူစဥ္ ဗုဒၶ ဝင္မွ ေကာက္ႏုတ္၍ အဘိဓမၼာအခါေတာ္ ေန႕ ေပၚေပါက္မႈျဖစ္စဥ္အား ေဖာ္ျပပူ ေဇာ္အပ္ပါသည္။
ဗုဒၶဘုရားရွင္ဆ႒မဝါဆိုေတာ္မူစဥ္ကာလ
ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ေဝသာလီျပည္မွ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူလာၿပီး ဆ႒ မေျမာက္ေသာဝါကို ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ မနီး မေဝး မကုဠေတာင္ ခ်ယာေတာ၌ ဝါ ကပ္ေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ ကာလ၌ ရာဇၿဂိဳဟ္သူေဌး သည္ ဂဂၤါျမစ္၌ ေရကစားစဥ္ ေမ်ာပါ လာေသာ စႏၵကူးႏွစ္ကို သပိတ္ထုလုပ္၍ အေတာင္ေျခာက္ဆယ္ခန္႕ ျမင့္ေသာ ေကာင္းကင္၌ ''ေလာက၌ ရဟႏၲာစစ္ စစ္ျဖစ္သူသည္ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ၾကြ လာကာ ဤသပိတ္ကို ယူေစသတည္း'' ဟု စာတန္းဆြဲကာ ခ်ိတ္ထားေလ၏။ ထိုအခ်ိန္က''ဘုရား''ဟု အမည္ခံေသာ တိတၴိဆရာႀကီး ေျခာက္ေယာက္သည္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ သပိတ္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မရယူႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။
သပိတ္ကိုခ်ိတ္ဆြဲၿပီးေနာက္ ခုနစ္ ရက္ေျမာက္ေသာေန႕ နံနက္တြင္ အရွင္ ေမာဂၢလာန္ႏွင့္ အရွင္ပိေ႑ာလမေထရ္ တို႔ ဆြမ္းခံၾကြလာစဥ္တြင္ ေသေသာက္ ၾကဴးတို႔ အခ်င္းခ်င္းေျပာစကားမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အရွင္ေမာဂၢလာန္၏တိုက္ တြန္းခ်က္ျဖင့္ အရွင္ပိေ႑ာလမေထရ္ သည္ အဘိညာပါဒကျဖစ္ေသာ စတုတၴ စ်ာန္ကို ဝင္စားက အလ်ား၊ အနံ ၃ ဂါဝုတ္ခန္႕ရွိေသာ ေက်ာက္ဖ်ာကို ေျခမ ေတာ္ျဖင့္ညႇပ္ၿပီး ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ခုနစ္ ပတ္ပ်ံဝဲကာ တန္ခိုးျပေတာ္မူၿပီး၍သူေဌး အိမ္ထက္ေကာင္းကင္၌ သပိတ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရပ္ေတာ္မူ၏။ သူေဌးလည္းေျမျပင္ သို႔ပင့္ကာ စတုမဓူျဖင့္ သပိတ္ကို ျပည့္ ေစလ်က္ ဆက္ကပ္ေလ၏။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုသတင္း စကားအစံုကို ၾကားသိေတာ္မူသျဖင့္ ရဟန္းမ်ားအား တန္ခိုးျပာဋိဟာ မျပရန္ သိကၡာပုဒ္ပညတ္ကာ တားေတာ္မူေလ ၏။ တိတၴိဆရာႀကီးမ်ားသည္ ရဟန္းမ်ား တန္ခိုးမျပရန္တားျမစ္မႈကို အခြင့္ေကာင္း ယူလ်က္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ၿပိဳင္၍ တန္ခိုးျပ ႏိုင္ေၾကာင္း ဗုဒၶႏွင့္သာဝက ရဟန္းမ်ား တန္ခိုးမျပရဲသည့္သေဘာျဖင့္

ဟိတ္ဟန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာဆိုၾကေလ၏။ ထို စကားကို ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးၾကားလတ္ ၍ ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ထားေလ ရာ ဘုရားရွင္က ''ဤလမွ ေလးလလြန္ ေသာအခါ ဝါဆိုလျပည့္ေန႕၌ သရက္ ျဖဴပင္အနီးတြင္ တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပ ေတာ္မူမည္''ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလ၏။ တိတၴိဆရာႀကီးတို႔သည္ အၿပိဳင္တန္ခိုး ျပာဋိဟာျပရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း မစြမ္းႏိုင္ၾကလ်က္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကာ ေျခဦးတည့္ရာ ေျပးၾကကုန္ေလ၏။
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ကား ဝါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ၃၆ ယူဇနာရွိေသာ ေျမအရပ္တြင္ ပရိသတ္တို႔စုေဝးတည္ရွိ ေနၾကလတ္ေသာ္ စၾကဝဠာတိုက္အလံုး အဖံုးအကြယ္မရွိ ျမင္ေစႏုိင္ေသာ ေလာက ဝိတရဏတန္ခိုးေတာ္ကိုဖြင့္လ်က္ ရတနာ စႀကႍကိုဖန္ဆင္းကာ ရပ္ေတာ္မူေလ၏။ တန္ခိုးႀကီးၾကေသာ တပည့္ဒါယကာဒါ ယိကာမမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားက တန္ခိုး ျပခြင့္ေတာင္းၾကေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳဘဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ယမကျပာဋိဟာကို ျပ ေတာ္မူ၏။ ယင္းသို႔ျပေတာ္မူရာ၌ကိုယ္ ေတာ္၏အထက္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း၊ ေရွ႕ အဖို႔၊ ေနာက္အဖို႔၊ လက္ဝဲ၊ လက္ယာ၌ ရွိေသာ မ်က္လံုး၊ ႏွာေခါင္း၊ နား၊ နံပါး၊ ေျခေတာ္၊ လက္ေတာ္အစံုတို႔တြင္ ေရ အလွ်ံ၊ မီးအလွ်ံအစံုစံုကို အေျပာင္း အလဲျဖင့္ တသြင္သြင္စီးထြက္ေစျခင္း၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္သည္လည္း အစံုအစံုအလုိက္ ကြန္႔ျမဴးေစ၏။ ယမက ျပဋိဟာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲျပည္၊ လူ႔ ျပည္၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္တို႔မွအခ်င္း ခ်င္းတို႔သည္ ၾကည့္ႏုိင္၊ ျမင္ႏုိင္ၾကကုန္ ၏။ ယင္းသို႔တန္ခိုးျပာဋိဟာျပရင္းတရား ေဒသနာေဟာၾကားရာ၌ကုေဋမ်ားစြာေသာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာမ်ား သစၥာသိျမင္ကြၽတ္ တမ္းဝင္ၾကေလကုန္၏။ ေရွးဘုရားရွင္ တို႔၏ဓမၼတာအတိုင္း ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ည ေနဆည္းဆာတြင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ သို႔ၾကြလွမ္းခဲ့ေလ၏။
တာဝတႎသာ၌ သတၱမဝါကပ္ေတာ္မူျခင္း
တာဝတႎသာနတ္ျပည္ ပင္လယ္ ကသစ္ပင္ရင္း၌ခင္းထားအပ္ေသာ ပ႑ဳ ကမၺလာျမေက်ာက္ဖ်ာထက္၌ဘုရားရွင္ သည္ သတၱမဝါကို ကပ္ဆိုေတာ္မူ၏။ မယ္ေတာ္သႏၲဳသိတနတ္သားႏွင့္တကြ နတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ တရားေရေအးအ ၿမိဳက္ေဆးကို သံုးေဆာင္နာၾကားၾကရန္ ေရာက္လာမစဲျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကုသလာဓမၼာ၊ အကု သလာဓမၼာ၊အဗ်ာကတာဓမၼာအစခ်ီေသာ နည္းျဖင့္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကိုဝါတြင္း သံုးလပတ္လံုး ေန႔ညမစဲေဟာၾကားေတာ္ မူေလ၏။ ယင္းသို႔ေဟာၾကားေနစဥ္ ဗုဒၶ ၏ဥပါဒိႏၷာ႐ုပ္ခႏၶာတြင္ သက္ရွင္မွ်တ ေစရန္ ဆြမ္းခံခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ေျမာက္ ကြၽန္းသို႔ ဆြမ္းခံၾကြကာအေနာတတ္အိုင္၌ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၍ စႏၵာကူးေတာ၌ ေန႔သန္႔စင္ကာ တာဝတႎသာဓမၼသဘင္သို႔ ျပန္ၾကြၿပီး တရားေတာ္ကိုဆက္ေဟာေတာ္ မူ၏။ ထိုဆြမ္းခံစဥ္ကာလအတြင္း နိမိၼတ ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ ဗုဒၶကိုယ္စားအဘိဓမၼာ တရားကို ေဟာၾကားေပးေနခဲ့ပါ၏။
ဗုဒၶသည္စႏၵာကူးေတာသို႔ ၾကြေတာ္ မူေသာအခါ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ဗုဒၶ အား ဝတ္ႀကီး ဝတ္ငယ္ျပဳရန္ၾကြလာေလ ၏။ ထုိအခါ ဗုဒၶက အရွင္သာရိပုတၱရာကို တာဝတႎသာ၌ေဟာၾကားေသာ အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ကိုအက်ဥ္းနည္းျဖင့္ ညႊန္ျပ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ အရွင္သာရိပုတၱရာ သည္ ေန႔စဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကိုဆက္၍ တပည့္ ရဟန္း၅ဝဝတို႔အားမက်ဥ္းမက်ယ္အလယ္ အလတ္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ေဟာၾကား ခဲ့၏။ ဤနည္းျဖင့္ ဝါတြင္းသုံးလျပည့္ ေျမာက္ေသာ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔၌ အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားျခင္းၿပီးဆံုးေလ ၏။ ကုေဋေပါင္းရွစ္ေသာင္းမွ်ေသာ နတ္ ျဗဟၼာမ်ားသည္ သစၥာသိျမင္ ကြၽတ္တန္း ဝင္ၾကကုန္၏။ မယ္ေတာ္အမိ နတ္သား (သႏၲဳသိတနတ္သား)သည္လည္းေသာတာ ပတၱိဖိုလ္၌ တည္ေလ၏။
သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔
တစ္ဝါတြင္းလံုး အဘိဓမၼာတရား ေဟာၿပီး သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ ပဝါ ရဏာေန႔၌ တာဝတႎသာမွ သကၤႆၿမိဳ႕ သို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ သိၾကားမင္းဖန္ဆင္း အပ္ေသာ ေရႊေစာင္းတန္း၊ ေငြေစာင္း တန္းမ်ား၏ အလယ္ပတၱျမားေစာင္းတန္း မွ နတ္ျဗဟၼာမ်ားျခံရံကာ ပူေဇာ္အထူးထူး ကိုခံယူလ်က္ ျပန္လည္ၾကျြမန္းခဲ့ေလ၏။ တာဝတႎသာသို႔ ၾကျြမန္းသြားစဥ္က အတိုင္း ေရအစံု၊ မီးအစံုတန္ခိုးျပဋိဟာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္တို႔သည္ ကြန္႔ျမဴးၾကေလကုန္၏။ ေရာင္ျခည္ေတာ္ တန္ခိုးေၾကာင့္ လူနတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးျမင္ၾကရေလ၏။
လူ႕ျပည္သုိ႔အေရာက္ ေစာင္းတန္းဦး ၌ လက္ရာေျခေတာ္ခ်မိလွ်င္ပင္ ဘုရား ရွင္အား ေရွးဦးစြာ ရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ရွိခိုးပူေဇာ္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ရဟန္းရွင္ လူပရိသတ္မ်ား၊ နတ္ျဗဟၼာမ်ားတို႔သည္ ပူေဇာ္ဖြယ္အဖံုဖံု၊ ေရခ်မ္းဆီမီးအစံုစံု လွဴဖြယ္ဝတၴဳအစံုစံုတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ ၾက၏။လက္ယာေျခေတာ္ခ်ရာအရပ္သည္ ေနာင္ကာလ၌ ''အစလေစတီယဌာန'' ဟူ၍အမည္ထင္ရွားေလ၏။ယင္းဌာနသည္ ဘုရားရွင္တို႔၏ အဝိဇာဟိတဌာနေလး ခု၌ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေလ၏။
ထိုမွေနာက္ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သကၤႆၿမိဳ႕တံခါးအရပ္၌ မ်ားစြာေသာ ေဒသနာေတာ္ကိုေဟာၾကားေတာ္မူရာ တြင္ ကုေဋသံုးဆယ္ေသာနတ္လူတို႔အား သစၥာေလးပါးတရားကိုသိျမင္၍ ကြၽတ္ တမ္းဝင္ေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ထိုေန႔သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔အခါ သမယမ်ဳိးသည္ ဘုရားတစ္ဆူထြန္းေပၚ မွ တစ္ႀကိမ္သာေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ပူေဇာ္ ခြင့္ရခဲေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေလ၏။ ဗုဒၶ၏တပည့္သား ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရွင္လူ အမ်ားသည္ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ဘုရားရွင္အား ေအာက္ေမ့ သတိရလ်က္ တတ္စြမ္းသမွ်ဆီမီးအစရွိ ေသာ အထူးထူးတုိ႔ကို ပူေဇာ္ၾကျမဲျဖစ္ပါ ၏။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကလည္းရာသက္ ပန္အေနျဖင့္ ယင္းေန႕ေရာက္တိုင္း ပူေဇာ္ ေနၾကမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။