images
UN
UN
မီးခိုးေငြ႕မ်ားထပ္မံအု႔ံဆိုင္းေနမႈေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားရ
KK(IR) Wednesday, 16 October 2019
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ျပည္သူမ်ားအား ေတာမီးမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္မီးခိုးေငြ႕မ်ားသည္ အသက္ ရွဴက်ပ္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ေလထုအရည္ အေသြးပုိမိုဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားစြာ တို႔ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားရေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အယ္လ္နီညိဳအပူ လိႈင္းရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ပူေႏြးေျခာက္ေသြ႕သည့္ ရာသီဥတုတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ မီးေလာင္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ ေပၚေနလ်က္ရွိၿပီး ေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕၊ ေတာရွင္းျခင္း၊စုိက္ ပ်ဳိးေျမအတြက္ ခ်ဳံမ်ားအား မီး႐ိႈ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္ဟု သိရ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းတြင္ မိုးရြာသြန္း ေသာ္လည္း ဆူမားၾတားႏွင့္ ေဘာ္နီယိုကြၽန္းမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားၿပီး အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည့္ေနရာမ်ားစြာ ျမင့္တက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ျပည္နယ္ေျခာက္ခုတို႔တြင္ မီးေလာင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေနရာေပါင္း ၁၅၄၇ ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ေလထုအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း မီးခိုးေငြ႕မ်ား ထပ္မံအု႔ံဆိုင္းကာ ေလထုအရည္အေသြးက်ဆင္း လာမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားထပ္မံပိတ္ထားရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။ Ref: Channel News Asia