images
UN
UN
အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ဂ်ာမန္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင္႕အာဏာမ်ားပိုမိုလိုအပ္
KK(IR) Wednesday, 16 October 2019
ဂ်ာမန္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လက္ယာဝါဒီ အစြန္းေရာက္ဝါဒအမ်ဳိးအစားကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ပိုမိုျမင့္မား သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရရွိ ရန္ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိ သည္ဟု သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းတြင္ ရဟူဒီ ဘုရားေက်ာင္းအား တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ပိုမို ျမင့္မားသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ မ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႀကိဳးပမ္း ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါတြင္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း တရား မဝင္ အမုန္းစကားမ်ားျဖန္႔ျဖဴး ျခင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ မျဖစ္မေနအစီ ရင္ခံတင္ျပရန္ၫႊန္ၾကားထားသည္ ဟု သိရသည္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ အရြယ္ ဂ်ာမန္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး သည္ Halle ၿမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္ မႈကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထံသို႔ ဝန္ခံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ၿပီးခဲ့ သည့္ တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္ အလို႔ငွာ ဂ်ာမန္အာဏာ ပိုင္မ်ားက အရာရွိမ်ားအား လက္ ယာဝါဒီအစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏွိမ္နင္းေရးကို ပို မိုအာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္း ဆိုၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရ သည္။ Ref: AP News