images
UN
UN
မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သည္
ခိုင္ခိုင္ႏြယ္(ပညာေရး) Tuesday, 22 October 2019
လူသားတို႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းေန၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူမႈ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ကင္းကြာ၍မရေပ။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေၾကာင္း အရာမ်ဳိးစံု အဖံုဖံုအတြက္ မိမိႏွင့္ပတ္ သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ၾကရသည္။ ထိုသို႔ဆက္ဆံရာတြင္ ကိုယ့္ အက်ဳိး သူ႔အက်ဳိးကို မွ်တစြာ ၾကည့္ တတ္သူမ်ားရွိသလို မိမိကိုယ္က်ဳိးအတၱ ကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ၾကသူမ်ားလည္းရွိ သည္။ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾက ရသည့္ ဘဝခရီးတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရးကိစၥမ်ား၌ သာတူညီမွ်စိတ္ထား၍ သမာသမတ္က်ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရလွ်င္ စိတ္ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏူးရ၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ ႏုိင္ေပသည္။
လူ႔ဘဝသည္ အခိုက္အတန္႔၊ အကန္႔ အသတ္ႏွင့္သာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေသာ ခဏ တာဘဝျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္းသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေမတၱာတရားႏွင့္ဆက္ ဆံတတ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ သူတစ္ ပါး၏ျပည့္စံုၾ<ြကယ္ဝမႈကို မ႐ႈဆိတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ပ်က္စီးေစလိုျခင္းစသည့္ မေစၧရစိတ္မ်ား ကင္းစင္၍သူတစ္ပါး၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ျပည့္စံုၾ<ြကယ္ဝမႈမွန္သမွ်ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႏွင့္မုဒိတာပြားႏုိင္မွ သာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီး ျဖစ္ လာႏုိင္ပါသည္။
ေလာကတြင္ မိတ္ေဆြေကာင္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးစသည္တို႔ တြင္ မိတ္ေဆြေကာင္းသည္ မရွိမျဖစ္လို အပ္ပါသည္။ ''ရန္သူဆယ္ေယာက္ ထက္ မိတ္ေဆြေယာင္ေဆာင္သူတစ္ ေယာက္က သာ၍ပင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းသည္''ဟုပင္ ပညာရွင္မ်ားက မိန္႔ဆိုၾကသည္။ ကမၻာေက်ာ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးနပိုလီယံကမူ ''ကြၽႏ္ုပ္အား တိုက္ ခိုက္ရန္လာေသာ ရန္သူတစ္သိန္းကို မေၾကာက္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္အနားတြင္ ေျမႇာက္ ပင့္ေျပာဆိုေနၾကေသာ အမတ္ႀကီးမ်ား ကိုသာ ေၾကာက္သည္''ဟု သာေပါင္း ညာစားမိတ္ေဆြမ်ား၏အႏၲရာယ္ကို ေျပာ ျပခဲ့သည္။


မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏က်င့္ဝတ္ငါးပါးကို ''ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္၊ ကုိယ္ႏွင့္ယွဥ္ထား၊ စီးပြားေဆာင္ရြက္၊ ႏႈတ္ျ>ြမက္ခ်ဳိသာ၊ သစၥာမွန္ေစ၊ ဝတ္ငါးေထြ၊ က်င့္ေလမိတ္ သဟာ''ဟူ၍မွတ္သားဖူးပါသည္။ ျမတ္ ဗုဒၶကမူ မိတ္ေဆြေကာင္းဟူသည္ ေပး ႏုိင္ခဲေသာ ပစၥည္းကို ေပး၏။ ျပဳႏုိင္ခဲ ေသာဝတၱရားကို ျပဳ၏။ အလြန္အမင္း သည္းခံ၏။ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ စကား ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္တတ္၏။ ေဘးရန္ၾကံဳေသာ အခါ၌ စြန္႔ပစ္၍ မထားတတ္။ ပစၥည္း ဥစၥာ ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ္လည္း မထီ မဲ့ျမင္မျပဳတတ္''ဟု ျ>ြမက္ၾကားခဲ့ပါ သည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းကို အလိုရွိပါက မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ သိပံၸ ပညာရွင္ႀကီးနယူတန္၏တတိယနိယာမ ကဲ့သို႔ ''သက္ေရာက္မႈတိုင္းတြင္ တန္ ျပန္သက္ေရာက္မႈ''ရွိေပမည္။ ဤနိယာ မမွာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားဆံုးမေတာ္ မူခဲ့ေသာ ကံ ကံ၏အက်ဳိးပင္ျဖစ္ပါ သည္။
မိတ္ေဆြေကာင္း ဟန္ေဆာင္တတ္သူ မ်ားသည္ ''သိုးေရျခံဳသည့္ဝံပုေလြ'' ကဲ့ သို႔ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါသည္။ ''ႏႈတ္ဖ်ားက သကာပ်ား၊ ဝမ္းထဲက တမာခါး''ဆိုသကဲ့သို႔ အေျပာခ်ဳိသာၿပီး စိတ္ႏွလံုးဆိုးယုတ္ေသာ မိတ္ေဆြတုမ်ား လည္းရွိပါသည္။ ေရသဖန္းသီးကဲ့သို႔ အျပင္ပန္းလွ၍ အတြင္းတြင္ ပိုးအျပည့္ ႏွင့္ရြံရွာဖြယ္ မိတ္ေဆြဆိုးမ်ားကို သတိ ထား၍ေရွာင္သင့္ပါသည္။ ၾကည္းကန္ ရွင္ႀကီးဆိုထားေသာ ''တတ္မည္ကိုစိုး ရိမ္၊ လိမၼာလွ်င္မႀကိဳက္၊ မိုက္လွ်င္ဝမ္း သာ၊ ခ်မ္းသာလွ်င္ျမင္ျပင္း၊ ဆင္းရဲလွ်င္ အားရ၊ ၾ<ြကယ္ဝလွ်င္မနာလို''ျဖစ္တတ္ ေသာသူမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအသင္းလံုးဝ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
အလြန္ခ်ဳိေသာ သရက္ပင္သည္ ေခြးေတာက္ပင္ႏွင့္ ေရာယွက္မိေသာအခါ ခါးသက္ရပါသည္။ အဇာတသတ္မင္း သားသည္ ေဒဝဒတ္ႏွင့္ေပါင္းသင္းမိ၍ ဖခင္အရင္းကို သတ္မိကာ မဟာအဝီစိ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရပါသည္။ မလိမၼာေသာ လွည္းမွဴးႏွင့္ေပါင္းဖက္မိေသာေၾကာင့္ ငါးရာေသာလွည္းသားတို႔ ဘီလူးစားခံခဲ့ ရပါသည္။ မိတ္ေဆြဆိုးတို႔ႏွင့္ ေပါင္း ဖက္ရလွ်င္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ၾကံဳ ရစျမဲျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ ေသာ ဒုကနိပါတ္လာကုဋဝါဏီဇာတ္ ေတာ္တြင္ ကုန္သည္ႏွစ္ဦးရွိၾကသည္။ တစ္ဦးက ေတာတြင္ေန၍ တစ္ဦးက ၿမိဳ႕ တြင္ေနသည္။ တစ္ေန႕တြင္ ရြာသားကုန္ သည္သည္ သူ၏သံထြန္သြားငါးရာကို ၿမိဳ႕ေနကုန္သည္ထံေရာင္းေပးရန္အပ္ထား သည္။ ၿမိဳ႕ေနကုန္သည္သည္ သံထြန္ သြားမ်ားေရာင္း၍ ကုန္သြားေသာ္လည္း ေငြေပးေခ်ျခင္းမျပဳဘဲ သံထြန္သြားမ်ား ကို ၾ<ြကက္မ်ားစားသျဖင့္ ကုန္သည္ဟု လိမ္ေျပာသည္။ ရြာသားကုန္သည္သည္ ဘာမွ်မေျပာဘဲ ေရခ်ဳိးသြားလို၍ ၿမိဳ႕သား ကုန္သည္၏သားငယ္ကို လမ္းျပထည့္ ေပးရန္ ေခၚသြားၿပီး တစ္ေနရာတြင္ ဝွက္ ထားလိုက္သည္။ ၿမိဳ႕သားကုန္သည္က သူ႔သားကိုေမးေသာအခါ စြန္ခ်ီသြားသည္ ဟု ဆိုေလ၏။ ၿမိဳ႕သားကုန္သည္က မေက်နပ္သျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ၾကရာ အျဖစ္မွန္သိသြားေသာ တရားသူႀကီးက ''သံကို ၾ<ြကက္စားလွ်င္ သားကိုစြန္ခ်ီ'' ႏိုင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ေပးမွ ၿမိဳ႕သားကုန္ သည္သည္ သင္ခန္းစာရသြားၿပီး သံထြန္ သြားဖိုး ျပန္ေလ်ာ္ေပးမွ ရြာသားကုန္သည္ က သားငယ္ကိုျပန္ေခၚေပးသည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ ထိုဇာတ္ေတာ္ မွ မိတ္ေဆြဟု ယံုၾကည္မိသူ ရြာသားကုန္ သည္ႏွင့္ မိတ္ေဆြဆိုး ၿမိဳ႕သားကုန္သည္ တို႔အေၾကာင္းကိုလည္း သင္ခန္းစာယူ ဖြယ္မွတ္သားရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တြင္ ဥာဏ္သတိရွိရန္လိုပါသည္။ အဘယ္သူသည္ မိမိအက်ဳိးကို အမွန္တ ကယ္လိုလားပါသနည္း။ အဘယ္သူ ကား အၾကံအစည္ႏွင့္လာေရာက္ခင္မင္ပါ သနည္း စသည္ကို ဥာဏ္ျဖင့္ႏႈိင္းဆခ်င့္ ခ်ိန္ရပါမည္။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ေယာက္ကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ေကာက္ခ်က္မခ်မိေအာင္ လည္း သတိျပဳမိရေပမည္။ ဒူးရင္းသီး ကို အဆင္းမလွေသာအသီးဟု မွတ္ခ်က္ ျမန္ျမန္ခ်ကာ စားမၾကည့္ဘဲေနလိုက္လွ်င္ အလြန္ေကာင္းေသာ အရသာကို ခံစား ခြင့္လြဲသြားလိမ့္မည္။ အျပင္ပန္းအဆင္း လွေသာ သဖန္းသီးကို စားမိ၍ အတြင္း အရသာ၏ဆိုးရြားမႈကို သိေသာအခါ ျပန္ ေထြးထုတ္၍ရေသာ္လည္း မိတ္ေဆြတု၏ သစၥာေဖာက္မႈမ်ားမွာ မိမိထံတြင္ ႏုတ္ မရသည့္ မေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။
ဆားမပါေသာ ဟင္းတစ္ခြက္သည္ အရသာမရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ေငြေသာ္တာ လမင္းႀကီး မေပၚထြက္ေသာ မဟူရာည သည္ မထြန္းလင္းႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူ မိတ္ ေဆြေကာင္းမရွိေသာ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝသည္လည္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရရွိႏိုင္ ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္းသည္ မိမိ ကိုယ္တိုင္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ ေအာင္ႀကိဳးစားရင္း မိတ္ေဆြတုႏွင့္ မိတ္ ေဆြစစ္ကို သတိျပဳခြဲျခားကာ မိမိႏွင့္ တကြ ကမၻာေလာကႀကီးသာယာလွပ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလိုက္ရပါသည္။