images
UN
UN
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ေရးဆီ ဦးတည္ရန္ တြန္းအားေပးေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 30 October 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္တြင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ဝရက္အထိ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထား ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ AA ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ရက္တြင္ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းေလးခုအား သာလြန္အင္အားအသံုး ျပဳကာ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ဦး က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ KIO အပါ အဝင္ ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကို ဇြန္ ၃ဝရက္သို႔တစ္ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္သို႔ တစ္ႀကိမ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္သို႔တစ္ ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အား လံုးႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ မႈ ရယူၿပီးေနာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အတြင္း၌ အားလံုးပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အတြင္း၌ အဖြဲ႕ အားလံုးပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးမွသာ လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ကာ သေဘာတူညီမႈ ရယူႏုိင္ျခင္းျဖင့္ သာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေန ၿပီျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အား အၿပီးသတ္အဆံုးသတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကမူ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရယူျခင္း ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ မ်ား ခိုင္မာေရး၊ အေျခစိုက္နယ္ေျမပိုင္ဆုိင္ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိေရးဆိုေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားပံုရသည္။
ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ညိႇႏိႈင္းရန္ ခက္ခဲေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဧၿပီ ၃ဝရက္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ညီေနာင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပံုမွန္ပါဝင္ကူညီရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။
ဇြန္ လအတြင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ မိုင္းလားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွဖြဲ႕စည္းထား ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕က ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕အပါအဝင္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခခံ မည့္မူၾကမ္းအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ မူၾကမ္း အတြင္း၌ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အမ်ားစု သည္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လက္ခံသေဘာ တူညီထားေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိ သည္။ အဆိုပါမူၾကမ္းအတြင္း၌ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ေပါက္ဖြားေပၚေပါက္လာေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ရမည္ ဆိုေသာအခ်က္မ်ဳိး ပါဝင္လာခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ AA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အေန ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ လႈပ္ရွားေန မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းကာ ၄င္းေပၚေပါက္ လာခဲ့သည့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္း ရမည့္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ TNLA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လည္း KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းရမည့္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဆိုပါက AA ႏွင့္ TNLA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ အေျခစိုက္နယ္ေျမရရွိေရးဆို ေသာ ၄င္းတို႔၏ အဓိကအက်ဆံုးရည္ မွန္းခ်က္မ်ားအား လက္လႊတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။
ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕အတြက္မူ အဆိုပါမူၾကမ္းအတြင္း၌ ပါဝင္ေသာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သေဘာ တူညီမႈမ်ား ရယူႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ မလြယ္ကူသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌သာမက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ပါ စစ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ ေသးေသာ္လည္း ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ အတြက္ လႈပ္ရွားရန္ခက္ခဲေနၿပီျဖစ္သည္။
(Ref; Myanmar: A Violent Push to Shake up Ceasefire Negotiations By ICG)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)