images
UN
UN
ပြင့္ေသာပန္းတုိင္းလန္းၿပီး လန္းေသာပန္းတုိင္းေမႊးပါေစ
စိုးထက္ေက်ာ္ Friday, 01 November 2019
လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ဗီဇအား ျဖင့္ကား မဆုိးၾကပါ။ သူတုိ႔အရြယ္ကုိ ခ်င့္လွ်င္ ဖက္ရြက္ႏွယ္ႏွယ္ပင္တည္း။ ဖက္ရြက္တုိ႔မည္သည္ ပဲပုပ္ကုိထုပ္လွ်င္ ပဲပုပ္ေစာ္နံေလသည္။ ပန္းကုိဖက္ထဲ ထည့္၍ထုပ္လွ်င္ ပန္းရနံ႔ေမႊးေလသည္။ ဤအရြယ္သည္ ဖက္ရြက္သဖြယ္ကူးစက္ လြယ္ေသာအရြယ္။ဤအရြယ္မ်ားကုိ ပန္း ႏွယ္ပမာျပဳ၍ ပြင့္ေသာပန္းတုိင္းလန္းၿပီး လန္းေသာပန္းတုိင္းေမႊးေစခ်င္သည္။
ဤတြင္သာမက ပန္းလုိလွ၍ စမ္း လုိျမေစခ်င္သည္။ ပန္းလုိၾကဴ၍ စံပယ္ လုိျဖဴေစခ်င္သည္။ ပန္းလုိေမႊး၍ စမ္းလုိ ေအးေစခ်င္သည္။ ပန္းကေလးမ်ားကုိ မပြင့္ခင္ႏြမ္းၿပီး မေၾကြစမ္းေစခ်င္ပါ။ ပြင့္ ခ်ိန္တန္၍ ပြင့္ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိးခံ၊ အနင္း ေခ်ခံဘဝမ်ဳိးကုိလည္း မေရာက္ေစလုိပါ။ ေရျမင့္၍ ေရႊၾကာပြင့္တင့္သလုိ တင့္ တယ္စြာ လွပေစခ်င္ပါသည္။
ဤသည္မွာ ဘဝဥယ်ာဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ မိဘ၊ဆရာသမားမ်ားႏွင့္အုပ္ ထိန္းသူမ်ား၏ အရင္းခံေစတနာပင္ျဖစ္ သည္။ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အက်င့္စာရိတၱျမင့္ မားေရး(Moral Education) အတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္မွာပညာေရးပင္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူၾကရ မည့္သူမ်ားမွာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသာ ျဖစ္ရာ ထုိလူငယ္လူရြယ္မ်ားအား စိတ္ ဓာတ္ေကာင္းမြန္သူ လူေတာ္မ်ား၊ အက်င့္ စာရိတၱျမင့္မားသူလူေကာင္းမ်ားျဖစ္လာ ေစရန္ ပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔လုိအပ္သည္။
လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြးကုိ ပထမဦးဆုံးလႊမ္းမုိးျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္သူမ်ားမွာ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္။ ''လက္ဦးဆရာမည္ထုိက္စြာ ပုဗၺာစရိယ မိႏွင့္ဖ''ျဖစ္သည္ကုိ အားလုံး လက္ခံ ထားၾကသည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိသားစုရင္ခြင္ထဲက ထြက္လာၿပီးမွ မူ ႀကိဳေက်ာင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ အတန္း ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာအခါ တြင္ ဖတ္စာ၊ တြက္စာမ်ား သင္ၾကား ေပးၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ျပဳျပင္ ပုံသြင္းသည္။ အမ်ဳိးသားအက်င့္စာရိတၱ အစမွာ စာသင္ခန္းပင္ျဖစ္သည္။ စာသင္ ခန္းမ်ားကပင္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းဖတ္ စာမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္အက်င့္ စာရိတၱျမင့္မားေရးအသြင္ပါ ပါဝင္ သည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အသိ ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စာရိတၱပညာႏွင့္သက္ ဆုိင္သည့္ကေလးစာေစာင္၊စာအုပ္စာတမ္း မ်ားႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ဗီဒီယုိအစီအစဥ္ မ်ားျဖင့္လည္း ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္ ဖန္တီးေပးရသည္။
ျမန္မာတုိ႔သည္ ပုဂံေခတ္ကုိမဆုိထား ဘိ။ ပ်ဴေခတ္(သေရေခတၱရာေခတ္)ကာ လကပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေပရာ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးမျဖစ္မီကာလအထိျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ အတန္းေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားပညာေရးက႑တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးသည္ ေမွးမိွန္ သြားခဲ့သည္။
ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူအေနာ္ရထာမင္းႀကီး သည္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီးသည္လည္း ေကာင္း၊ တတိယျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့သူအေလာင္းဘုရား သည္လည္းေကာင္း မည္သည့္အတန္း ေက်ာင္း၊ မည္သည့္တကၠသုိလ္ကမွ ထြက္လာခဲ့သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ျမန္မာ့ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၏ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ မ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာ ေရး၏ အရိပ္အာဝါသေအာက္မွ ထြက္ လာၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ထည္ဝါခံ့ညားေလးစား ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသူမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရွိ မိဘအ ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လက္ဦးဆရာျဖစ္ေနသည္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ ထားကာ မိမိတုိ႔၏ကေလးမ်ား စကား ကုိပီသစြာ မေျပာႏုိင္မီကပင္ မူႀကိဳ ေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေနၾကသည္။ ေခတ္ကာလ အေျခအေနအရ မူႀကိဳေက်ာင္းသုိ႔ မလႊဲ သာ၍ ပုိ႔လႊတ္ထားၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးကို ပထမဆံုး လႊမ္းမိုးျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္သူမ်ားမွာ မိသားစုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္(သို႔ မဟုတ္) အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္သည္ လူငယ္ ႏွင့္ လူႀကီးဟူေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုအၾကား တြင္ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ ေလ့လာရန္ အခက္ဆံုး၊ ျပဳျပင္ရန္ သတိအထားရဆံုး အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ညႊတ္လြယ္တိမ္း လြယ္၊ ယိမ္းလြယ္၊ ယိုင္လြယ္အရြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အ႐ိုင္း သို႔မဟုတ္ လိႈင္းေပၚကေလွ၏ ပမာလူး လြန္႔သည့္အရြယ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထုိသို႔ အထိန္းမတတ္သည့္ စိမ္းဆတ္ ဆတ္အရြယ္ျဖစ္ေန၍ ဆြတ္သည့္ေနာက္ သို႔ ညြတ္သြားတတ္သလို ဆြဲသည့္ ေနာက္သို႔ စြဲသြားတတ္သည့္ အရြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။
ပညာေရးသေဘာတရားအရဆိုပါလွ်င္ ထိုပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ သည္ မိမိကိုယ္ မိမိစိစစ္ေဝဖန္သံုးသပ္ ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ မွန္ကန္တိက်စြာဆံုးျဖတ္ႏိုင္ စြမ္းမရွိေသးသည့္ အရြယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရြယ္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ သက္တူရြယ္တူမ်ားကို ခင္တြယ္ျခင္း၊ အထင္ႀကီးျခင္း၊ အတုျမင္ အတတ္သင္ ျခင္းမ်ား အျမင့္မားဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား ေက်ာင္းျပင္ဝန္း က်င္အဖြဲ႕အစည္း (သာဓကအားျဖင့္ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး)ျဖင့္ စည္း ႐ံုးေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားသည္ အျခားသူတစ္ဦးကို အတုခိုးျခင္း၊ မိမိကိုယ္ မိမိပံုတူသတ္မွတ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ သူရဲေကာင္းမ်ားအေၾကာင္း ႐ိုးသား၊ ႏိုး ၾကား၊ ႀကိဳးစားၾက၍တိုးပြားေအာင္ျမင္ ထင္ရွားၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထူးခြၽန္ထင္ ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားစံတင္ဂုဏ္ယူေလာက္ သည့္ အမူအက်င့္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ရွိၾကသူ မ်ားအေၾကာင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကမၻာ ေရာ ျမန္မာပါသမုိင္းဝင္အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သတင္းစာဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္း၊ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ အင္တာ နက္ဝက္ဘ္ဆုိက္တို႔မွလည္း ကမၻာေရာ ျမန္မာပါ စံျပဳထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အႏုပညာနည္း ျဖင့္ သုတ၊ ရသပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ စည္း႐ံုးေဖာ္ျပေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္ အေတြးအေခၚ အသိဥာဏ္ မရင့္က်က္ၾကေသးသည့္အေလ်ာက္ သတိ မမူ၍ ဂူမျမင္သည့္အျမင္မွားမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္သည္။ တံလွ်ပ္ကို ေရထင္၍ ေရႊသမင္အလိုက္မွားသည့္ပမာသ႐ုပ္မွန္ ကို အဟုတ္အမွန္မထင္ဘဲ သ႐ုပ္ပ်က္ ကို အဟုတ္မွတ္တတ္သည့္ အျမင္မွား မ်ဳိးလည္း ရွိေနတတ္သည္။ က်ားကို သမင္ေမတၱာဝင္၍ သမင္၏ ေမတၱာ သည္ က်ားအစာျဖစ္သြားရရွာသည့္ လမ္းမွားမ်ဳိးႏွင့္ ၾကံဳရတတ္သည္။
အရသာခ်ဳိၿမိန္လြန္းလွသည့္ သရက္ ပင္သည္ ေခြးေတာက္ျမစ္ႏွင့္ ေပါင္း ယွက္မိ၍ သီးခ်ိန္တြင္ အရသာပ်က္ရ သကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ခံႏိုင္ရည္မရွိသည့္ လူ ငယ္လူရြယ္မ်ားမွာ ေလလြင့္ပ်က္စီးရ သည္လည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ဳိမ်စ္ ႏုနယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တို႔သည္ လိႈင္းေပၚမွ ေလွပမာအရာရာတြင္ ညႊတ္ လြယ္၊ တိမ္းလြယ္၊ ယိမ္းလြယ္၊ မွား လြယ္သည့္အရြယ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မိဘမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အုပ္ ထိန္းသူမ်ား၏ ပဲ့ျပင္ထိန္းသိမ္းညႊန္ျပမႈ တို႔သည္ အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။
သြန္သင္ပဲ့ျပင္မႈနည္းလြန္းေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးဆုတ္ယုတ္ပံုမ်ားလည္း ရွိွၿပီးျဖစ္ ပါသည္။မိဘဆရာသမားမ်ား၏ ၾသဝါဒ ကို နာခံ၍ လက္ေတြ႕ေကာင္းက်ဳိးခံစား ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ တို႔၏ သေဘာသဘာဝသည္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ ႏွင့္တူလြန္းလွသည္။ ႀကိဳးဆြဲရာသို႔ လုိက္ ပါတတ္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ့လြန္း လွ်င္ပတ္၍ တင္းလြန္းလွ်င္လည္း ျပတ္ တတ္ပါသည္။
''အားလံုးအတြက္ ပညာေရး'' (Education For All) ဟူေသာ ကုလ သမဂၢ၏ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ပညာေရးသည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးပံုစံသစ္ကိုဖြင့္လွစ္ရန္ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ၿပီးအေျခခံ မူလတန္းပညာမွသည္ လူ႕ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ပညာကိုေလ့ လာဆည္းပူးသင္ယူေနၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုပညာကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့ လာဆည္းပူးေနျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ပညာ ေရးသည္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူသား လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔၏ဗဟို ခ်က္မျဖစ္ေနေပသည္။
ပညာေရးတြင္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ေက်ာင္း စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း၌သာ သင္ၾကား ေလ့လာဆည္းပူး႐ံုမွ်ႏွင့္မလံုေလာက္ေတာ့ ဘဲ ေက်ာင္းျပင္ပလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ရာေလ့လာဆည္းပူးမႈရွိေနၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔မွသာလူေနမႈဘဝအေျခအေန မ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာသင္ၾကားရာတြင္ အလြတ္ က်က္မွတ္ေလ့လာ၍ ေျဖဆိုရန္မဟုတ္မူ ဘဲ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာÓဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚသင္ယူႏိုင္စြမ္းႏွင့္တီထြင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားရွိလာေအာင္ သင္ ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာပင္ အေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ခန္႔ညား ထည္ဝါစြာ ရပ္တည္ေနႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။
အခ်ဳိ႕အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဥာဏ္စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာ စကားရည္လုပြဲ၊ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ ပြဲ၊ ပံုေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ကဗ်ာရြတ္ဆိုၿပိဳင္ပြဲ မ်ားက်င္းပၾကသည္ကို အားရဖြယ္ျမင္ ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာင္းတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ ဥာဏ္အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဤကဲ့သို႔ ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ''ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈစြမ္းရည္''ျမင့္မား မႈကိုမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသလို စိတ္ ကူးစိတ္သန္းတီထြင္ဆန္းသစ္မႈအစြမ္း ျဖစ္ေပၚမႈအတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးျပဳပါ သည္။
ပညာေရးသည္ မိမိဘဝအတြက္ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားျဖစ္ေနမွသာ ပညာေလ့လာဆည္းပူးရက်ဳိးနပ္ပါမည္။ ပညာေလ့လာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ရွိမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာစြမ္းအားျဖစ္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္းေတြးေခၚပညာရွင္သုခမိန္ႀကီးျဖစ္သူ ေလာင္ဆူးက ''တစ္ပါးသူမ်ား၏အေၾကာင္းကို သိရွိေနျခင္းသည္ ထက္ျမက္ေသာ အသိဥာဏ္သာျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္သိမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာအသိ ပညာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင့္ကိုယ္သင္ဆရာလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္သာ စစ္မွန္ေသာစြမ္းအင္တန္ခိုးျဖစ္သည္''ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့သည္။
ပညာရည္ႏို႔ေသာက္စို႔ေနၾကသည့္ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔သည္ ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ သားပ်ဳိသမီးပ်ဳိမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနၾကသကဲ့သို႔ အနာဂတ္သမိုင္း၏ဖန္တီးရွင္မ်ားလည္းျဖစ္ေနၾကသည္။ အနာဂတ္၏ၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔၏ဘဝကိုယ္စီတြင္ အလွစြမ္းရည္မ်ားရွိေန ၾကသည္။
ထိုအလွစြမ္းရည္မ်ားကို မိမိတို႔၏တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း ဘဝေၾကးမံုျပင္ႏွင့္ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကမွသာလွ်င္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေသာ ပညာရိပ္ျမံဳ၌ ပြင့္ေသာပန္းတိုင္းလန္းၿပီး လန္းေသာပန္းတိုင္းေမႊးပါေစေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။