images
UN
UN
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို့ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို့လႊတ္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္
NG Tuesday, 05 November 2019
ထိုင္းႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းစုတစ္ခု ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔ လႊတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ ပို႔စ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ထိုင္းမူဝါဒႏွင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယအႀကီး အကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူေနေသာ ပါတာနာဆန္ဆရီ႐ူဂ်ာနာက ထိုင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးအား ေခၚ ယူေတြ႕ဆံုကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏွင့္ကေမၻာဒီး ယားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရာင္းခ် မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ လာအိုႏုိင္ငံမွ ထြက္ ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ပို႔လႊတ္ၿပီး ေနာက္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ျမန္မာ ႏုိင္ငံမ်ားဆီသို႔ ထပ္ဆင့္ပို႔လႊတ္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ပါ တာနာဆန္ဆရီ႐ူဂ်ာနာက လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္နည္းပါးသည့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသို႔ ဦးစြာပို႔ လႊတ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနၿပီး ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံမ်ားဆီသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။