images
UN
UN
မွတ္ဉာဏ္တုနည္းပညာကို အသံုးျပဳသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေနာက္က်န္ေနဟုဆို
Friday, 08 November 2019
အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ အတြင္း၌ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ေထာက္လွမ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွတ္ဉာဏ္တုနည္းပညာအား အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းရွိမႈတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ အျခားအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားေနာက္ သို႔ က်န္ေနသည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။
တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုခန္႔မွစတင္ကာ မွတ္ဉာဏ္တုနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ မွတ္ဉာဏ္တုနည္းပညာကို အေျခခံသည့္ေထာက္လွမ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့၍ အေမရိကန္အမ်ဳိးသားလံုျခံဳ ေရးေအဂ်င္စီက အထက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္ဉာဏ္တု နည္းပညာကို အေျခခံသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းမွားမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ NG(Ref; Daily mail)