images
UN
UN
ထန္တလန္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ႕ျခင္းမရွိ
NG Wednesday, 13 November 2019
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ထန္တလန္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ ေပၚျခင္းမရွိဘဲ ရပ္တန္႔လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္တြင္ အစ ျပဳခဲ့ေသာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ခ်င္း ျပည္နယ္အတြင္း၌ တည္ရွိေသာ ထန္တလန္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတြင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္တင္ပို႔ ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ကုန္သြယ္မႈ ရပ္တန္႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ အျခား နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ သည့္ တမူးႏွင့္ ရိဒ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္မူ ကုန္ သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု စီး ပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမဆံုးလျဖစ္ေသာ ေအာက္တို ဘာလအတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈၁ ဒသမ ၄ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ကုန္ သြယ္မႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၆ ဒသမ ၉သန္းရွိခဲ့ေသာ မူ ဆယ္သည္ ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းျဖစ္ခဲ့သည္။