images
UN
UN
ဆရာႏွင့္ တပည့္
ေခ်ာင္းဆံုအုန္းသြင္ Monday, 25 November 2019
စာေရးသူတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ဗုဒၶ၏စကား၊ ဗုဒၶ၏တရား၊ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၾကပါ သည္။
ဗုဒၶဘာသာတြင္ အနႏၲငါးပါးဟူ၍ရွိ ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ(၁) ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ (၂) တရား၊ (၃) သံဃာ၊ (၄) မိဘ၊ (၅) ဆရာဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
အနႏၲဟူသည္အပိုင္းအျခားမရွိ၊ ေရ တြက္ျပစရာသခ်ၤာမရွိ၊ ႏႈိင္းယွဥ္ျပစရာ ပမာ မရွိသည္ကိုဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ငါးဦးတို႔၏ဂုဏ္ ေက်းဇူးသည္ အနႏၲဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆရာသခင္မ်ားသည္ တပည့္မ်ား၏ဘဝ သာယာေျဖာင့္ျဖဴး ေရး၊ မ်က္ေမွာက္သံသရာႏွစ္ျဖာေသာ ဘဝမ်ားတြင္ ခ်မ္းသာေရး၊ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္သည့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုရရွိ ေရးတို႔အတြက္ မိမိတို႔မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူထားၾကပါသည္။ ဤခံယူခ်က္သည္ ဗုဒၶ၏ခံယူခ်က္ျဖစ္ပါ သည္။
အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရွင္အာနႏၵာအား ခ်စ္သားအာနႏၵာတပည့္ ၏ ဘဝေကာင္းစားေရးအတြက္ ဆရာ မွာမည္မွ်တာဝန္ရွိသနည္းဟုေမးေတာ္မူ ပါသည္။ (အတိအက်မဟုတ္ပါ၊ သေဘာကိုတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။) အရွင္အာနႏၵာက ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ သည္ဟုထင္ပါသည္ဘုရားဟု ျပန္ ေလွ်ာက္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ''မဟုတ္ဘူးအာနႏၵာ၊ ရာႏႈန္းျပည့္တာဝန္ ရွိတယ္''ဟု ျပန္လည္မိန္႔ၾကားပါသည္။
ဆရာဆိုတာဘုရားနဲ႔ တစ္ဂိုဏ္း တည္းပဲ။ စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က ဆရာ မ်ားကို ႐ိုေသရန္ မိဘမ်ားက အထက္ပါ အတိုင္းဆံုးမၾကပါသည္။ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ေျပာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
ဆရာမွာအၾကမ္းအားျဖင့္ တာဝန္ ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ တစ္ခုမွာစာသင္ျခင္း၊ အတတ္ပညာသင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ တစ္ခုမွာ လူျပင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တပည့္မ်ားကို မတစ္ေထာင္သားဟု ေျပာပါသည္။ ေကာင္းေသာတပည့္ ဆိုး ေသာတပည့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ ေကာင္းေသာတပည့္ကို ေကာင္းသည္ ထက္ေကာင္းေအာင္၊ ဆိုးေသာတပည့္ကို ေကာင္းေအာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး အပင္ပန္းခံႀကိဳး စားၿပီးျပဳျပင္ၾကရပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ အျခား သူမ်ား၌လည္း ဆရာကၾကင္နာ၊ တပည့္ ကေလးစားရွိၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕တို႔၌ တကၠသိုလ္ ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ အျခားသင္ တန္းမ်ားတြင္ ဆရာတပည့္စိတ္ထားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ အေျခခံပညာသင္ယူတုန္း ကကဲ့သို႔မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကြဲျပားသြား သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
စာေရးသူတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝက ယူထားေသာဘာသာရပ္အလိုက္ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရပါသည္။ ဤ တြင္သတိထားမိသေလာက္ ေက်ာင္း သားဘက္မွထူးျခားမႈမေတြ႕ရေသးေသာ္ လည္း ဆရာမ်ားဘက္ကထူးျခားမႈ၊ ကြဲ လြဲမႈမ်ားေတြ႕ရပါသည္။
ျမန္မာစာ၊ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာကဲ့သို႔ ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားတြင္ပင္ ကြဲလြဲမႈေတြ႕ ရပါသည္။
ကထိကဦးလွေရႊ၊ ကထိကေဒၚသန္း ေဆြတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကထိကမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသင္ရမည့္ သင္ခန္း စာသာမကဘဲ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္စကားမ်ားကို မ်ားစြာ ေျပာသြားပါသည္။ သင္လည္းသင္၊ ျပင္ လည္းျပင္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားကို လည္းမၾကည့္ အပိုစကားလည္းတစ္ခြန္း မွမေျပာဘဲ သင္ရမည့္ဘာသာရပ္ကို ကရားေရသြန္သလိုေျပာၿပီး ေခါင္း ေလာင္းသံၾကားသည္ႏွင့္ ေရာက္သည့္ ေနရာမွာရပ္ၿပီး စတိတ္ေပၚကဆင္းသြား ပါသည္။
စာေရးသူ တကၠေဗဒမလိုက္ႏိုင္သ ျဖင့္ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ဝင္း(ပညာ ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း)ထံ သီးျခားသြားသင္ ပါသည္။ စကားစပ္ၿပီး ကထိကမ်ားအ ေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ ဆရာက-
အေနာက္တိုင္းေတြမွာ ဆရာနဲ႕ ကထိ ကမတူဘူး။ စာေရးသူတို႔ အေရွ႕တိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံမွာ သင္ေပးသူအားလံုးဟာ ဆရာပဲ။ သင္ယူ သူအားလံုးဟာတပည့္ေက်ာင္းသားပဲ၊
သူတို႔ဆီက်ေတာ့ သင္ယူသူမ်ားမွာ လည္း သင္ယူသူနဲ႕နားေထာင္သူ၊ သင္ ေပးသူမွာလည္း သင္ၾကားသူနဲ႕ေဟာေျပာ သူဆိုၿပီး ကြဲသြားတယ္။
ကထိကဆိုတာ လက္ခ်ာရာ ေဟာ ေျပာသူပဲ။ တီခ်ာမွ သင္ေပးသူဆရာျဖစ္ တယ္၊
အဲဒီေတာ့ ေဟာေျပာသူကထိက အဖို႔သူေျပာရမယ့္အပိုင္းကို သူေျပာတာ ပဲ။ နားေထာင္ခ်င္ေထာင္မေထာင္ခ်င္ေန၊ သူနဲ႕မဆိုင္ဘူး။ေျပာၿပီးရင္ဆင္းသြားမယ္။
ဘာနဲ႕တူသလဲဆိုေတာ့ စာေရးသူတို႔ ဆီက ႏိုင္ငံေရးတရားေဟာသလိုေပါ့။
အခ်ဳိ႕စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာကထိက ေတြဟာ အဲဒါကို အတုယူၿပီး သင္ခန္းစာ ကလြဲၿပီး ဘာမွမေျပာဘူး။
လိမၼာေရးျခား ရွိေအာင္၊ အျခားဗဟုသုတရေအာင္ ေျပာ တဲ့သူေတြကို အပိုစကားေျပာသူဆိုၿပီး ေလွာင္ေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့ ထံုးတမ္းဓေလ့ေတြမွာသင္ေပးသူက ဆရာ ပဲ။ သင္ယူသူကတပည့္ပဲ။ ဆရာတပည့္ ဆိုရင္ ဆရာထားအပ္တဲ့ ေစတနာနဲ႕ တပည့္ရွိရမယ့္ေလးစားမႈရွိသင့္တာေပါ့ ဟု ဆရာက ရွင္းျပပါသည္။
စာေရးသူဝန္ထမ္းဘဝက အျခား ဌာနမွစာေရးသူ၏ဌာနသို႔ေျပာင္းလာသည့္ အရာရွိတစ္ဦးက သူႏိုင္ငံျခား(အဂၤလန္) မွာ ပညာသြားသင္စဥ္က ရရွိလာေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေျပာျပပါသည္။ သူေျပာျပသည့္အထဲတြင္ တပည့္မ်ား ဆရာ့လက္ခ်ာ(ေဟာေျပာခ်က္)နားေထာင္ပံု ပါရွိပါသည္။ သူက-
ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ကုလားထိုင္တစ္လံုး စီနဲ႕ စားပြဲငယ္တစ္လံုးစီရတယ္။ ကုလား ထိုင္မွာ ဖင္ေလွ်ာၿပီး ထိုင္လိုက္တယ္။ အိပ္သေလာက္နီးပါးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ စားပြဲ ေပၚေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္တင္လိုက္တယ္။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကက္ေျခခတ္ ပံုစံ ယွက္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာ့မ်က္ ႏွာကို အဲဒီဖိနပ္ႏွစ္ဖက္ၾကားကေနၾကည့္ ၿပီး နားေထာင္တယ္။ သင္တန္းသား အားလံုးပဲဟု ေျပာျပသည္။ စာေရးသူ ၾကက္သီးထသြားပါသည္။ ထိုဓေလ့ သည္ အေနာက္တိုင္းမ်ားတြင္ ထိုစဥ္က တည္းကရွိခဲ့ေသာ ဓေလ့ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ အမႈိက္ဓေလ့မ်ားေခတ္ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ပါလာပါမည္။ ဖယ္ပစ္ ရန္လိုပါသည္။
ႏႈတ္မႈျဖစ္ေစ၊ လက္မႈျဖစ္ေစအတတ္ ပညာတစ္ခုခုကိုသင္ေပးသူသည္ေက်းဇူး ရွင္ဆရာျဖစ္ပါသည္။ သူ႕ေက်းဇူးျဖင့္ မိမိႏွင့္ မိမိကိုမွီခိုသူမ်ားကပါ ထမင္း စားေနရသည့္ထမင္းရွင္လည္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤကဲ့သို႔မေလး မစားလုပ္ျခင္း သည္ ေက်းဇူးရွင္ကို ေစာ္ကားရာက် ပါသည္။
မိမိအားတစ္ခုခုသင္ေပးလွ်င္ ဆရာ ျဖစ္၏။ ဆရာျဖစ္လွ်င္ အနႏၲဂုိဏ္းဝင္ၿပီး မျပစ္မွားသင့္။ ျပစ္မွားလွ်င္ ေကာင္း က်ဳိးရဖြယ္မရွိ၊ ဆိုးက်ဳိးရဖြယ္သာရွိ၏။လူဆရာမဆိုထားဘိ၊တိရစၧာန္ဆရာကိုပင္ ျပစ္မွားက ေဘးေတြ႕တတ္၏။
ျမန္မာ့႐ိုးရာပံုျပင္တစ္ခု၌-
ျမစ္ကမ္းေဘးတစ္ခု၌ ဗ်ဳိင္းတစ္ ေကာင္သည္ ငါးရွာစားလ်က္ရွိသည္။ ႏြားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္လည္း ႏြားေက်ာင္းလ်က္ရွိသည္။ ဗ်ဳိင္းကငါးကို ေျမႇာက္တင္ၿပီး ႏႈတ္သီးျဖင့္ ျပန္ဖမ္းၿပီးမွ စားသည္။ ႏြားေက်ာင္းသားျမင္ေသာ္ သေဘာက်ၿပီး သစ္ကိုင္းစကေလးမ်ား ျဖင့္ စေလ့က်င့္သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သန္လ်က္ကိုေျမႇာက္တင္ၿပီး ျပန္အက် တြင္ ပါးစပ္(သြား)ျဖင့္ ကိုက္ဖမ္းႏိုင္လာ သည္။
ရြာတြင္ ျပန္လုပ္ျပေတာ့ ရြာသားမ်ားက သေဘာက်ၿပီး ဆုေငြေပးၾကသည္။ ႏြား ေက်ာင္းသားသည္ ရြာမွၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး သန္လ်က္ကိုက္ဖမ္းျပသည္။ ဆုမ်ားရ သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မင္းေနျပည္ ေတာ္ေရာက္သြားသည္။ အုတ္ေအာ္ ေသာင္းတင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရင္ၾကားသျဖင့္ အေခၚခိုင္းကာျပသေစ၏။
ႏြားေက်ာင္းသားသည္ သန္လ်က္ ကို အထက္သို႔ ျမင့္စြာပစ္တင္ၿပီး အသြား၊ အဖ်ားျဖင့္ ျပန္က်လာသည္ကို ပါးစပ္ (သြား)ျဖင့္ ကိုက္ဖမ္းျပ၏။ မင္းႀကီး ကသေဘာက်လြန္းသျဖင့္ ဆုလာဘ္ ေပးၿပီး လုလင္ ဤပညာကို မည္သည့္ ဆရာထံမွ သင္ယူခဲ့သနည္းဟုေမး၏။ ႏြားေက်ာင္းသားက တိရစၧာန္ဗ်ဳိင္းကို ဆရာေျပာရမွာရွက္သျဖင့္ မိမိမွာ ဆရာမ ရွိပါဟုေျဖ၏။ မင္းႀကီးက ထပ္ျပပါဦးဟု ဆိုသျဖင့္ ထပ္လုပ္ျပရာ ဆရာကိုျပစ္ မွားထားသျဖင့္ သန္လ်က္ဖ်ားကိုမကိုက္ မိေတာ့ဘဲ အာေခါင္ကိုစူးၿပီးေသေတာ့ သည္။
ဤသည္မွ ဆရာကာျပန္အာေခါင္ လွံစူးဟူေသာ စကားပံုေပၚလာသည္။
ေက်ာင္းသား၊သင္တန္းသားတပည့္ အားလံုးဆရာမ်ားကို ေလးစာၾကပါ။ အစဥ္အလာျမန္မာ့ဓေလ့ကို မပစ္ပယ္ ၾကပါႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပါ။
ဆရာကို ကာျပန္လွ်င္ အာေခါင္ လွံစူးတတ္သည္ဟူ၍ ေရးသားလုိက္ရ ပါသည္။