images
UN
UN
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ၏တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင္႕မူေဘာင္ကုိ ပုိ၍သတ္မွတ္ေပးထားရန္တင္ျပ
တင္တင္ေအး Friday, 29 November 2019

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ ေရးအတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ ခြင့္မူေဘာင္ကုိ ပုိ၍သတ္မွတ္ေပး ထားရန္ေကာ္မတီက ယေန႔ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။
ယေန႕ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္ လည္အစီရင္ခံစာကိုဖတ္ၾကားတင္ျပ ရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ ခံစာကို ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္က ဖတ္ၾကားခဲ့ရာ၌''တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ တုိင္းရင္း သားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီမွ ေကာ္ မတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ၾ<ြကစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏုိင္ ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မူေဘာင္ကုိ ပုိ၍သတ္ မွတ္ေပးထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္''ဟုထည့္သြင္း ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္'' အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳ ေစသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသံမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ပုိမုိတင္ျပခြင့္ရရွိ ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပ အပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကုိ ႏိုင္ငံ ေရးနည္းလမ္း၊ ၂၁ရာစု အေတြး အေခၚမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ နည္း လမ္းရွာေဖြျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးကုိ ပုိ၍နီးစပ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ ပါတယ္''ဟုလည္း ထပ္ေလာင္း တင္ျပခဲ့သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သလို နည္းဥပေဒ မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္အတည္ ျပဳၿပီးပါက တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ စာေပ၊ စကား၊အႏုပညာ၊ယဥ္ေက်း မႈ၊ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊အမ်ဳိးသား လကၡဏာႏွင့္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ပုိမုိရရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ပုိ၍ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ေရွ႕ဆက္ခရီး သြားနုိင္ၾကၿပီလုိ႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္ လင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။
အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္မႈေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေဆြးေႏြးလိုေသာကိုယ္ စားလွယ္မ်ားရွိပါက ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ ညေန ၄နာရီ ေနာက္ဆံုးထား အမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေၾကညာ ခဲ့သည္။