images
UN
UN
ပုဂၢလိကအက်ဳိး ပါတီအက်ဳိးကိုၾကည္႕ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ႕ မွန္ကန္တရားမွ်တတဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး
Saturday, 30 November 2019
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ကက်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးနဝမေန႕တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်စ္ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၄ ဦး တင္ျပထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာအေပၚ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ရဲစိုး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အားလုံးမဂၤလာပါ
ကြၽန္ေတာ္ ဗုိလ္မွဴးရဲစုိးျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္စန္းခ်စ္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၄ ဦးက တင္ျပထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ ခံစာကုိ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဏသတနမ ဏသငညအ သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါ။
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္စန္းခ်စ္အပါအဝင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၄ဦးက ဥပေဒမူၾကမ္း ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၃၊ ပုဒ္ မ ၄၃၅နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃တုိ႔နဲ႔အညီ တင္သြင္းခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းရျခင္းဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီစနစ္တည္ၿငိမ္ေစ ရန္၊ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ လြတ္လပ္ ၍ တရားမွ်တၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ လုိလားခ်က္ကုိ အေလးဂ႐ုျပဳေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြကုိ အေျခခံၿပီး ဥပေဒအေရးအသား ပုိမုိရွင္း လင္းတုိေတာင္းမႈရွိေစရန္၊ ေရွ႕ေနာက္ေဖာ္ ျပခ်က္မ်ားကုိက္ညီေစရန္၊ ဝန္ႀကီးေတြ ခန္႔ အပ္တာ၊ တာဝန္ေပးတာ၊ ႏႈတ္ထြက္တာ စတဲ့ကိစၥေတြမွာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိတုိး ျမႇင့္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္တင္သြင္း တာျဖစ္ပါတယ္။
ယခုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းအျဖစ္တင္သြင္းမႈ ငါးႀကိမ္ရွိၿပီး ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ အေရးႀကီး အဆုိတင္သြင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ႀကိမ္ရွိခဲ့တာ ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္တာခ်င္းတူေပ မယ့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ကြာျခားမႈရွိေနပါတယ္။ အေရးႀကီး အဆိုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ဦး ပါဝင္တဲ့ ျပင္ ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ ရန္၊ အသစ္ျဖည့္စြက္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပ ခ်က္ ၃၇၆၅ ခ်က္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိေကာ္ မတီဝင္ ၄၂ ဦးနဲ႔ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ညိႇ ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဆဲ အဆင့္သာျဖစ္ပါ တယ္။ ေကာ္မတီရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္မႈၿပီးစီးပါက ဆက္လုပ္မယ့္အစီအစဥ္ ေတြကိုလည္း ၾကာျမင့္မယ့္အခ်ိန္ကာလ နဲ႔တကြ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုသာမက ျပည္သူေတြပါသိေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပသင့္ ပါတယ္။
တင္သြင္းခဲ့တဲ့ဥပေဒၾကမ္းေတြနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္ မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာတုိင္းမွာ ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြဟာျပ႒ာန္း ခ်က္တခ်ဳိ႕ကိုသာ ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပလာ တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျပင္ဆင္ ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းယွဥ္တြဲကာ ဥပေဒမူၾကမ္း အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ဖတ္ ၾကားတင္ျပၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳ ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၄င္းအစီရင္ခံ စာေတြအေပၚ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ အတုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစီရင္ခံစာအေပၚ သေဘာတူ၊မတူ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကရန္ မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုသာ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳရန္ အမ်ားျပည္သူ
ေမွ်ာ္ လင့္ေနတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးကို ၾကန္႔ၾကာေစ တယ္။ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေစတယ္လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဒီမိုကေရစီနည္း က် ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ လူမ်ားစု အေနနဲ႔ လူနည္းစုရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို ေလးေလးစားစားလက္ခံေပးရန္ လိုအပ္ မွာျဖစ္သလို ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳဥပေဒေတြ တင္ျပလာရင္ မိမိတို႔ရဲ႕မဲအမ်ားစုနဲ႔ ကန္႔ ကြက္ပယ္ခ်တဲ့ကိစၥေတြ၊ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီမဆန္ တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္ျပတာေတြ၊ အျပဳသေဘာအၾကံေပးတုိက္တြန္းတာေတြ၊ ကန္႔ကြက္တာေတြကို အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး လက္ခံေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ တတိယေျမာက္ သမၼတ ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆင္(ႊ့သာေ် ဲန္္နမ်သည) က ၄င္းရဲ႕သမၼတက်မ္းက်ိန္ပြဲ မွာ''ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္လူအမ်ားစု၏အလိုဆႏၵ လႊမ္းမိုးေစရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း အလိုဆႏၵသည္ မွန္ကန္မႈႏွင့္ယုတိၱတန္မႈ ရွိဖို႔ လိုအပ္သည္''လို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ဖူးပါတယ္။ လူအမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ရဲ႕ အား သာခ်က္ျဖစ္သလို အားနည္းခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ ''အမ်ားစု၏ဆႏၵႏွင့္ အညီျဖစ္ရမည္၊အနည္းစု၏ ဆႏၵကိုလည္း အေလးဂ႐ုျပဳရမည္''ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္သလိုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ ပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ
ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္လိုတဲ့ဆႏၵရွိရင္ အခ်ိန္ တိုအတြင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ ရန္တင္သြင္းႏိုင္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ႏွစ္ခုရွိၿပီး ဏသတနမ ဏသငညအ မွာတင္ျပထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္မ်ား လည္းရွိပါတယ္။ ျပင္ဆင္ရန္အၾကံျပဳ ထားတဲ့ ၃၇၆၅ ခ်က္ကို ေလ့လာမယ္ ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားပါတီကိုးခုက ဖက္ ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနဲ႔တိုင္းရင္းသားအက်ဳိးကို တင္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ ပါတီမ်ားရဲ႕တင္ျပခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ တိုင္းရင္းသားအက်ဳိးမပါဘဲ ပုဂၢလိက အေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့ခ် ေရးသာပါဝင္ၿပီး က်န္အခ်က္အလက္ ေတြဟာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို သေဘာ က်ၿပီး''သည္''ကို''၏''လုပ္၊ ''၌'' ကို''တြင္''လုပ္ၿပီး ျပင္ထားတဲ့သေဘာ မ်ဳိးသာေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ၃၇၆၅ ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဘယ္သူက ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီကိုသြားခ်င္တယ္ဆိုတာရွင္းရွင္း လင္းလင္းသိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက အက်ဳိး၊ ပါတီအက်ဳိးကိုၾကည့္ၿပီးျပင္ဆင္ ေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မွန္ကန္တရားမွ်တ တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုတာ အျခားႏိုင္ငံေတြကေန ပံုတူကူးခ်လို႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ယခုအတည္ျပဳ က်င့္ သံုးေနတဲ့ အေျခခံဥပေဒဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိး၊ ပထဝီအေနအထား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ဘက္ေပါင္းစံုက ႐ႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔စဥ္းစားၿပီး ဥပေဒပညာရွင္ မ်ားကေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ငါနဲ႔ မတူ ငါ့ရန္သူဆိုၿပီး ပုဂၢလိကအက်ဳိး ေရွး႐ႈျပင္ ဆင္ရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီမဆန္ ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆို တာ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲရတဲ့ အလုပ္ပါ။ မူလတန္းေက်ာင္းသား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားလို အမွားအမွန္ ေမးခြန္းကို နံၾကားေထာက္ၿပီး ငါးမိနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ရတဲ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ေရြးခ်ယ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ မူလ တန္းအဆင့္နဲ႔ညီတဲ့ဖြဲ႕စည္း ပံုပဲျဖစ္မွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ယခုဥပေဒမူၾကမ္းကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္းနဲ႔ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္ မတီရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီအရင္ခံ စာကို ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။