images
UN
UN
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမွဖမ္းဆီးရမိေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအား ျပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ေရးသင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ
ခ်င္းတြင္းသား Saturday, 30 November 2019
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သစ္ ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္) WCS Myanmar Program တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္တရားမဝင္ကုန္ သြယ္မႈမွဖမ္းဆီးရမိေသာ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေရးသင္တန္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး ကေလးခ႐ိုင္ ကေလးၿမိဳ႕ Hotel GBH ၌ ျပဳလုပ္သည္။
သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ကေလး ခ႐ိုင္သစ္ေတာဦးစီးဌာန လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးျမင့္ ဟန္က သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းသားမ်ား အား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပး အပ္ကာ သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္ စား ကေလးအေျခစိုက္အထက္ ခ်င္းတြင္းေဒသလူငယ္မ်ားကြန္ ရက္မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာဦး ေက်ာ္သက္ဝင္းက ေက်းဇူးတင္ စကားျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။
သင္တန္းတြင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ဥပေဒ႐ံုးႏွင့္ WCS/ TSA မွ ဆရာဆရာမ ၁၂ ဦးတို႔က ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္တရား မဝင္ေရာင္းဝယ္မႈတားဆီးအေရးယူ မႈမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာင့္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ CITES အေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ အေရွ႔ ေတာင္အာရွတြင္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊Wildlife Trade Information Gathering and Analysis Using SMART Profile အေၾကာင္း၊ ႏို႔ တိုက္သတၱဝါမ်ားအား မ်ဳိးစိတ္ ခြဲျခားျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ တရားမဝင္သယ္ေဆာင္သည့္နည္း လမ္းမ်ား၊ သစ္ေတာမႈမ်ားအေရး ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္အခြင့္အေရးႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၏ ဥပေဒအဆင့္ အတန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ တကာတာဝန္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမႈခင္း မ်ား၊ သဘာဝေဂဟစနစ္အေပၚ လိပ္၊ ေျ>ြမ၊ ေတာက္တဲ့၊ သင္းေခြ ခ်ပ္မ်ားအား မ်ဳိးစိတ္ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း လမ္းမ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္တို႔ျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကသည့္သင္တန္း သား ၅၂ ဦးတို႔အား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို ခ်င္း ျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕တို႔၌ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။