images
UN
UN
ေက်းရြာ ၁ဝ ရြာ၌ တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္ျဖင္႕ မီးရရွိေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္
ၿငိမ္းသူ Saturday, 30 November 2019
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကိုး ကန႔္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ ကုန္ၾကမ္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁ဝရြာ တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားရရွိေရးစီမံကိန္း(NEP) ICB-3 တစ္အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္ျဖင့္ မီးရရွိ ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကုန္ၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။
အဆိုပါေက်းရြာ ၁ဝရြာမွာ ေရွာက္ထန္၊ ပန္းေကြမိန္၊ ခ်န္ေမာ္ စီး၊ ခ်င္စူးက်ိဳင္း၊ က်ဳံယြီထန္၊ ရွား ယြီထန္၊ မန္တုံ၊ ရွန္းမန္ဆာ၊ ေလာ္ ေကာ္က်ိဳင္း၊ ကြၽင္ညဲေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ ၁ဝရြာရွိ အိမ္ေျခ ၈၂၅အိမ္၌ တစ္အိမ္သုံးဆိုလာ ဝပ္ ၆ဝ watt ၈၂၅ ခ်ပ္ တပ္ဆင္ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္း၊ဘာသာေရးအေဆာက္ အအုံ ၁ဝခု၊ လမ္းမီးတိုင္ ၆၁တိုင္ အား အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ဆင္ေပးမည့္ ဆိုလာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လႊဲ ေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကိုးကန႔္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး ႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေလာက္ ကိုင္ခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနခ႐ိုင္ဦးစီး မွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာ သည္။