images
UN
UN
စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားအား အစုိးရဘက္မွပိတ္ထားျခင္းေၾကာင္႕ လက္ဘႏြန္တြင္ဆႏၵျပမႈမ်ားပုိမိုႀကီးထြားလာ
Sunday, 01 December 2019
လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားအား အစုိးရဘက္မွပိတ္ထား ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားပုိမုိႀကီးထြားလာ ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနကေဖာ္ျပ သည္။
လက္ဘႏြန္အစုိးရသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနျခင္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးတန္ဖုိးက်ဆင္းလာ မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ က်င့္သုံးေနခ်ိန္တြင္ စက္သုံးဆီဝယ္လုိအား သိသိသာသာျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ စက္ သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္အခ်ဳိ႕အား ပိတ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံၾကံဳ ေတြ႕လ်က္ရွိေသာလက္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာ ေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ေသာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ ပုိင္းတြင္အဆိုးဆုံးအေနအထားသုိ႔ဦးတည္ လ်က္ရွိသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေၾကာင့္ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းကအစုိးရအေျပာင္း အလဲျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းမရွိ၍ ဆႏၵျပမႈ မ်ားဆက္လက္ႀကီးထြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵ ျပမႈမ်ားသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ ကတည္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စီးပြား ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေဖာ္ ေဆာင္ေရးကုိ ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္မွအေလးေပး ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
NG(Ref; AFP)