images
UN
UN
ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅၉ ဘီလီယံသာရွိ
NG Sunday, 01 December 2019
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေသာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေသာအျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅၉ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္တြင္ အစျပဳခဲ့ေသာ ယခုဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အျပန္အလွန္ကုန္ သြယ္မႈတန္ဖိုးအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနကအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာ တြင္ ျပည္တြင္းသုိ႔တင္သြင္းခဲ့ သည့္ သြင္းကုန္ပမာဏမွာအေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ ပုိ႔ ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂၉ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၉ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္ပုိ႔ကုန္မ်ားထဲတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္လုပ္ ေသာ ကုန္စည္မ်ား၏တန္ဖိုးမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၂ ဘီလီယံ ႏွင့္ညီမွ်ေသာကုန္စည္မ်ားအား တင္ပုိ႔ခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳထား သည္။