images
UN
UN
ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာကစားသမားမ်ား ဆုတံဆိပ္စတင္ဆြတ္ခူး
Sunday, 01 December 2019
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၌က်င္းပေနေသာ ၂ဝ၁၉ အေရွ႕ေတာင္အာရွအား ကစားၿပိဳင္ပြဲ(ဆီးဂိမ္းစ္)တြင္ ျမန္မာ ကစားသမားမ်ား ဆုတံဆိပ္စတင္ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယေန႔နံနက္ ပုိင္းတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး ကြင္းသြင္းပုိက္ေက်ာ္ျခင္းပြဲစဥ္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္းသည္ ရမွတ္ ၆၄ဝ မွတ္ရရွိကာ တတိယ ေၾကးတံဆိပ္ကို စတင္ဆြတ္ခူးႏုိင္ ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕အတြက္ ပထမဦးဆုံးရရွိေသာ ဆုတံဆိပ္ လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာသုိင္းအဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ အာနစ္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ နံနက္ပုိင္းပြဲစဥ္မ်ားအၿပီး တြင္လည္း ဆုတံဆိပ္ေလးခု ထပ္မံ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေငြတံဆိပ္ဆု အား အမ်ဳိးသားတစ္ဦးခ်င္းအတုိက္ ႀကိမ္တုတ္အတုိက္ၿပိဳင္ပြဲ ၅၅ ကီလုိ ေအာက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စုိးပုိင္က ရယူ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
နံနက္ပုိင္းအမ်ဳိးသားအာနစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွပင္ ေၾကးတံဆိပ္သုံးခုထပ္မံ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္း အတုိက္ ၅၅-၆ဝ ကီလိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္းသက္ပုိင္၊ ၆ဝ-၆၅ ကီလုိၿပိဳင္ပြဲ တြင္ သက္ႏုိင္ဦးႏွင့္ ၆၅-၇ဝ ကီလိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗန္လ်န္ေခါတုိ႔က ဆြတ္ခူးေပးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္၊