images
UN
UN
ျပည္သူ့ဆႏၵႏွင္႕ကုိက္ညီေသာ အနာဂတ္ ဖန္တီးႏုိင္ေရးႏွင္႕ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဓိကတာဝန္
ပုဏၰဝတီသား Monday, 02 December 2019
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ဦးတင္ေအးေခါင္းေဆာင္တဲ့ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လက္ထက္မွာ ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအျငင္း ပြားမႈေတြအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈေတြကိုၾကည့္ ရင္ အဲဒီအခ်ိန္္တုန္းက အာဏာရပါတီ ျဖစ္တဲ့ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ကန္႔ကြက္မႈ ၃၃ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာမွာ ငါးႀကိမ္ပဲ အႏုိင္ရခဲ့တယ္လို႔ေတြ႕ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပထမဆံုးဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာဆုိရင္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ကန္႔ကြက္မႈ ေလးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကပဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့ တာေတြ႕ရပါတယ္။
ဦးလွသိန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လက္ ထက္မွာ အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မႈရွစ္ႀကိမ္(ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေတြ နဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကိုပါကန္႔ကြက္ မႈ) ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ေလးႀကိမ္အထိ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အႏုိင္ရရွိတဲ့ႏႈန္းက ငါး ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေတြ ကိုႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆို တာကလည္း စာေရးသူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕သမၼတ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္အရ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာအမ်ားစုရထားတဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီက တင္ေျမႇာက္တဲ့သူျဖစ္တာေၾကာင့္ အာဏာ ရႏုိင္ငံေရးပါတီက ယံုၾကည္သူ၊ ကိုယ္ စားျပဳသူျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုက ျပတ္ျပတ္သား သားအႏုိင္မရလို႔ ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ အေပးအယူ လုပ္မႈေတြ လုပ္ၿပီး တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။
အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနရာ အမ်ားစု အႏုိင္ရခဲ့တဲ့အာဏာရႏုိင္ငံေရး ပါတီက တင္ေျမႇာက္တဲ့သူျဖစ္တယ္လို႔ ပဲ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဖက္မွာ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကပဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ခြင့္ရွိၿပီး ဖယ္ရွားခြင့္၊ အစားထိုးခြင့္ကို လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကပဲလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚအာဏာရ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေပၚ အေလးေပးတာမ်ဳိး လုပ္ မလုပ္ဆုိတဲ့ ႐ႈေထာင့္နဲ႔သံုးသပ္မႈေတြ လည္း ရွိမွာေသခ်ာပါတယ္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ေရြး ေကာက္ပြဲကို တာဝန္ယူက်င္းပေပးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ စစ္တကၠသိုလ္မွာ တစ္ပတ္ စဥ္တည္းတက္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သလို ရင္း ႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရးလည္းရွိတယ္လို႔သတ္မွတ္ ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သန္႔ရွင္းမွ်တမႈ ရွိ ႏုိင္မလားဆိုတဲ့႐ႈေထာင့္နဲ႔ ေဝဖန္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ မဲစာ ရင္းျပဳစုမႈေတြကစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳ ကာလမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း အပါအဝင္ မီဒီယာေတြပါမက်န္ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းေထာက္ျပေဝဖန္တာ၊ ေမးခြန္း ထုတ္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးတင္ ေအးနဲ႔ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဘက္ကေတာ့ ေျဖရွင္းသင့္တာကိုေျဖရွင္း ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို သန္႔ရွင္းမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ က်င္းပေပးႏုိင္ဖုိ႔ပဲ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းသြားခဲ့တယ္လို႔ ဆုိရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတုိ႔လို အင္ အားႀကီး ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကစၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကပါ မတ ရားဘူး၊ မမွ်တဘူးလို႔ ေစာဒက မတက္ ခဲ့ဘဲ လြတ္လပ္တဲ့၊ သန္႔ရွင္းမွ်တတဲ့ေရြး ေကာက္ပြဲအျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ဆက္ႏႊယ္မႈ ေတြရွိတာေၾကာင့္ဆုိတဲ့သံသယေတြကို ဦးတင္ေအးဦးေဆာင္တဲ့ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အလုပ္နဲ႔ပဲ သက္ ေသျပသြားခဲ့ပံု ရပါတယ္။
ယံုၾကည္မႈ ဆုိတာက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရဲ႕ရလဒ္ျဖစ္ တယ္ဆုိတဲ့နာမည္ေက်ာ္အီတလီစကားပံု တစ္ခုအတုိင္းပဲ ဦးတင္ေအးနဲ႔သူ႔ရဲ႕ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာသူတုိ႔ တာဝန္ကို သူတုိ႔အေကာင္းဆံုးလုပ္ခဲ့လို႔ ရသင့္တဲ့ရလဒ္မ်ဳိးကို ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တာျဖစ္ တယ္လို႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ စာ ေရးသူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈသမုိင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့မွတ္တိုင္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ဦးလွသိန္းဦးေဆာင္တဲ့လက္ရွိျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဘက္က ယံုမလား မယံု ဘူးလားဆုိတာက ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ ေဆာင္ခဲ့မႈေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္မယ္လို႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လက္ထက္မွာ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈေတြမွာ အာဏာရပါတီဘက္ က အႏုိင္ရရွိတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေနတဲ့ အခ်က္ကလက္ေတြ႕ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့အရွိ တရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေပၚ မယံုၾကည္ဘူးလို႔ေတာ့တရားေသ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈတခ်ဳိ႕အတြက္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရပ္ ေစာက္(၁)မဲဆႏၵနယ္မွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔ကိုအမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳ တဲ့ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခုိင္ညီညီေက်ာ္ က ဦးေအာင္ေက်ာ္ညြန္႔ရရွိခဲ့တဲ့မဲေတြထဲ မွာ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ရက္ေပါင္း ၁၈ဝ ေနထုိင္ျခင္း မရွိသူမ်ား၏မဲေတြျဖစ္တယ္ လို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကန္႔ ကြက္တဲ့အတုိင္း မွန္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဦးခုိင္ညီညီေက်ာ္ကို အႏုိင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြကို ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခဲြေတြက ျပဳစု တာျဖစ္သလို ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကာ လမွာကတည္းက မဲစာရင္းကို ေၾကညာ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရက္ေပါင္း ၁၈ဝ ေနထိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဆုိတာကို ကန္႔ကြက္သူက စစ္ေဆးခဲ့တာ မ်ဳိး လုပ္မလုပ္ မသိရေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕တာဝန္တစ္ခု ကို ဘာမွမဆုိင္တဲ့အႏုိင္ရကိုယ္စားလွယ္ နဲ႔တြဲဖက္စဥ္းစားၿပီး ကန္႔ကြက္မႈက မွန္ ကန္တယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာက ေမးခြန္း ထုတ္စရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)