images
UN
UN
ဝဥစိုက္က႑ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး ခ်င္းျပည္နယ္၌ ေဆာင္ရြက္ေန
ခ်င္းတြင္းသား Sunday, 05 January 2020

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဝဥစိုက္ က႑ ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္း(MFPV)ႏွင့္ ဓန Facility တို႔ပူးေပါင္း၍ ခ်င္းျပည္ နယ္တြင္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဝဥေစ်းရရွိမႈ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၇ဝဝ မွ ၁၅ဝဝအထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားစုတြင္ ဝဥစိုက္ပ်ဳိးမႈျမင့္ တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေထာပတ္၊ ေကာ္ ဖီႏွင့္ဝဥကိုစီမံကိန္းသီးႏွံမ်ားအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနၿပီးေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာမ်ား၊ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ ကုန္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းနည္း ပညာမ်ားကိုျဖန္႔ေဝေနသည့္အျပင္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္၂ဝခန္႔ ထြက္ ရွိမည့္ အေျခာက္ခံစက္႐ုံကိုလည္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိ ရသည္။