images
UN
UN
ေၾကာင္ကမၻာဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရးမွ DVD ပရီခ်ပ္ျဖန့္ခ်ိမည္႕ ေမာင္ေမာင္ႏွင္႕ မိစၧာဘီလူး
စာနယ္ဇင္းေရခ်မ္း Wednesday, 08 January 2020
ဇာတ္လမ္းဇာတ္ၫႊန္းဖုိးေက်ာ္(သန္လ်င္)ေရးသားၿပီး ဒါ႐ုိက္တာ ေက်ာ္ဇ႐ုိက္ကူး၍ ေနထူးႏုိင္၊ ေႏြလ၊ မွဴးသခင္တုိ႕ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္မိစၧာဘီလူးDVD ပရီခ်ပ္ ေၾကာင္ကမၻာ ဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရးမွ ျဖန္႔ခ်ိမည္။