images
UN
UN
လူကုိလူခ်င္း ေလႏွင့္ရင္း က်ဳံးသြင္း ျမႇဴဆြယ္လူ႕အႏၲရာယ္
ေမာင္ၿငိမ္းသူ(ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္) Sunday, 23 February 2020

ယခုတေလာအေျပာမ်ား ေရပန္းစား ေနၾကေသာသတင္းမ်ားမွာ သူတစ္ပါး မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားေနၾကသူမ်ားကုိ ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ အေရးယူ အျပစ္ေပးေနမႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါ သည္။
''ယုံၾကည္မႈလြယ္ကူလြန္းသူမ်ား၊ အားနာမႈလြန္ကဲသူမ်ား၊ အရေခ်ာင္ အေခ်ာင္ရလုိသူမ်ားသည္ အလိမ္အညာခံ ၾကရေလ့ရွိသည္''ဟူေသာ စကားသည္ မႈခင္းေလာကတြင္ တြင္က်ယ္ထင္ဟပ္ ေနေသာစကားရပ္ျဖစ္သည္။
ေရႊတုခ်၍ လိမ္ညာမႈမ်ား၊ အေခ်ာင္ ဘာရမယ္၊ ညာရမယ္၊ အရေခ်ာင္တယ္ ဟု မက္လုံးျပ၍ လိမ္ညာမႈမ်ား၊ ခ်စ္ခင္ သနားအၾကင္နာပြားေအာင္ လွည့္ျဖားမာ ယာ တီတီတာတာျဖင့္ အားနာလုိက္ေလ်ာ လာေအာင္ ျမႇံဳးေထာင္က်ဳံးသြင္းလိမ္ညာ ျခင္းမ်ား၊ ဖုိးတြမ္တီး၊ ဖုိးအုိစစ္ ပုဒ္မ- ၄၂ဝ/၄ဝ၆ မႈခင္းျဖစ္ရပ္မ်ဳိးစုံသည္ကား ရပ္နားသြားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲေခတ္စနစ္ အလုိက္တစ္သြားတည္းသြားေနပါသည္။
ေစ့ေစ့ေတြး၊ ေရးေရးေပၚဆုိသလုိ ေဖာ္ျပပါစကားသည္ မႈခင္းေလာက၏ လက္သုံးစကားဆုိေသာ္လည္းစီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ႏုိင္ငံေရးေလာကမ်ားတြင္လည္း အလားတူအလိမ္အညာခံရမႈမ်ား ေျမာက္ ျမားစြာရွိေနၾကေလရာ စာေရးသူကေတာ့ ထုိစကားရပ္ကုိ အၿမဲတမ္း မွန္ကန္ေန ေသာ 'ပရမတၴသစၥာ' စကားဟု စြဲၿမဲစြာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ဤေနရာတြင္ 'လူကုိလူခ်င္း ေလ ႏွင့္ရင္း၍ က်ဳံးသြင္းျမႇဴဆြယ္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကား လူကုန္ကူးစားေနၾကေသာ ဒုစ႐ုိက္သမားမ်ား' အေၾကာင္းကုိ မီး ေမာင္းထုိးျပရင္း ေဆာင္ဖြယ္ေရွာင္ဖြယ္ မ်ားကုိ မွ်ေဝေပးလုိပါသည္။
ပထမဦးစြာ 'သမီးရည္းစားအျဖစ္ ခ်စ္ႀကိဳက္ဟန္ေဆာင္ေသာ လူကုန္ကူးမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူေမွာင္ခုိမႈမ်ား' ထဲမွတကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္သာဓကအခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။
၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ရွမ္း ျပည္နယ္ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မ---(၂ဝႏွစ္) ကုိ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ေန စုိးသူက လက္ ထပ္ထိမ္းျမားပါမည္ဟု လူႀကီးစုံရာႏွင့္ ေျပာဆုိေတာင္းရမ္းေခၚဆုိသြားၿပီး တစ္ ရြာတည္းေန စုိင္းထြန္းေက်ာ္၊ ခ်စ္ေထြး တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျခားသူ တစ္ေယာက္အားတစ္ပါး သူမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခဲ့ၾကရာ အခ်ိန္မီ ကယ္တင္ႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမလပုိင္းကလည္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕ေန မ-----(၁၉ႏွစ္)သည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွာအလုပ္သြားလုပ္ေနရင္းက ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္ မိခင္က လုိက္လံ စုံစမ္းရွာေဖြခဲ့ရာ စန္းသီ(ခ)ေအာင္လႈိင္ ဝင္းက မ---ကုိ သမီးရည္းစားအျဖစ္ ခ်စ္ႀကိဳက္ဟန္ေဆာင္ၿပီး လူကုိလူခ်င္း ေလႏွင့္ရင္းသည့္ လူပြဲစားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အျခားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးထံ တ႐ုတ္ယြမ္ ၁၅ဝဝဝ ျဖင့္ ေရာင္းစားထားေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ခ်င္း ဆက္ သြယ္ၿပီးျပန္လည္ကယ္ဆယ္ခဲ့ရပါသည္။
ျပန္လည္ကယ္တင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံျခားသား မယားျဖစ္သြားၾကသူမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာျဖစ္သြားၾက သူမ်ား၊ လူျဖစ္႐ႈံးသြားၾကသူမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနၾကပါသည္။ မိန္းကေလးမ်ားအေန ျဖင့္ ခ်စ္ဟန္ေဆာင္ေနၾကေသာ ခ်စ္သူ ရည္းစားမ်ားကုိ ယုံမွတ္ၿပီး ဘဝကုိပုံမ အပ္ၾကပါႏွင့္ဟု သတိေပးခ်င္ပါသည္။ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းၾကေရးအတြက္ အေလးအနက္သတိထားေနရၾကရေပ မည္။ 'အခ်စ္ကုိယုံ ပုံပါနဲ႔အလုံး'ဟူေသာ ေတးသြားသည္ လူေမွာင္ခုိပြဲစားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကရန္ လႈံ႔ ေဆာ္ေပးေနသည့္ လႈံ႔ေဆာ္ေတးျဖစ္ေန ေလၿပီ။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ ''ဂိုဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ လူကုန္ကူးသူ မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံ ရသူမ်ားအား ကယ္တင္ျခင္း'' မႈခင္း မ်ားထဲမွ ျဖစ္ရပ္မွန္မႈခင္းမ်ားကို ဆန္း စစ္ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ခဲ့ရာ လူကုန္ ကူးမႈစုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဓမၼလက္ထပ္ ထိမ္းျမားေစမႈမ်ား၊ သက္မဲ့ကုန္ပစၥည္း မ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းစားေနမႈ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ မွတစ္ဆင့္၊ က်ယ္ေဂါင္ႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ လူကုန္ကူးသူ လူပြဲစားမ်ားက အုပ္စုဖြဲ႕ ကာ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကို ေရာင္း ဝယ္ေနၾကပါသည္။ မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျခံ စည္း႐ိုးသာ ျခားထားေသာ က်ယ္ေဂါင္ ႏွင့္ ေရႊလီသည္ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏြား အေရာင္းအဝယ္ ေစ်းလုပ္ေနၾကသည့္ ''ႏြားပြဲ''မ်ားကဲ့သို႔ ''လူပြဲေစ်းကြက္ မ်ား''ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက လား႐ႈိးၿမိဳ႕ေန မေအးသည္ တစ္ၿမိဳ႕တည္း ေန မ....(၂၇)ႏွစ္ႏွင့္ မ...တို႔ႏွစ္ဦးကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသားႏွင့္ လက္ထပ္ယူ ၾကပါက ေငြမ်ားမ်ားရမည္ဟု မက္လံုး ေပး က်ဳံးသြင္းေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး က်ယ္ေဂါင္ရွိ မ်ဳိးဝင္း၊ နန္းျမသန္း(ခ) မရွမ္းမႏွင့္ ေဒၚျမေအးတို႔အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာ လူပြဲစားမ်ားႏွင့္ ဆက္ သြယ္ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္သြယ္ခ(ပြဲခ)တစ္ ဦးလွ်င္ ယြမ္ေငြ ၁ဝဝဝ ျမန္မာေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္းစီ (ထိုအခ်ိန္က ေစ်းႏႈန္း) ျဖင့္ ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္။ ရာဇဝတ္ ေဘး ေျပးမလြတ္ဆုိသည့္ႏွယ္ တရားခံ အားလံုးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ လူကုန္ ကူးသူ ၁၈ဦးက ဂိုဏ္းဖြဲ႕ၿပီး ခုနစ္မႈ က်ဴး လြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။ လူကုန္ ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီး ၁ဝ ဦးကိုလည္း ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အလားတူ ရင္နင့္ေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္း ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသူမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းစားခံရသူ မ်ား၊ ေငြဝယ္ကြၽန္မ်ားအလား၊ ေရာင္း စားခံရသူမ်ား၊ တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပား လာေသာအခါ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာ ကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီး သည့္အေနျဖင့္ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ား၊ ဗီဒီယိုေခြမ်ား၊ ပညာေပးဇာတ္ လမ္းမ်ား၊ သီခ်င္းေခြမ်ား၊ စေတကာမ်ား ျဖန္႔ေဝကာ၊ လႈံ႔ေဆာ္သတိေပးေနခဲ့သည္။ Bill Board ေတြ၊ ပိုစတာေတြ၊ ဗီႏိုင္း ေတြကိုလည္း လူစည္ကားေသာ ဘူတာ ႐ံု၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ကားဂိတ္၊ ဆုိင္ကယ္၊ ဆိုက္ကားဂိတ္မ်ားတြင္စိုက္ထူေပးထားၾက ပါသည္။ လူအမ်ားလူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္ မ်ားကိုသိရွိနားလည္ေနၾကပါက ႀကိဳတင္ ဆင္ျခင္ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။
လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕မွ လူထုအသိပညာျပန္႔ပြားေစ ေရးအတြက္ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား ကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပကာ လူထုထံလႈံ႔ေဆာ္ေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာ၌ စီဒီေခြမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိုပါ ျပသရွင္းလင္းတင္ ျပခဲ့ပါသည္။
''Enstaved'' စီဒီေခြထဲတြင္ အဆို ေတာ္ R ဇာနည္၏ ေနာက္ခံစကားေျပာ ႏွင့္ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္၊ ေယာက်္ား ေလးတစ္ေယာက္ ေပါင္းသံုးေယာက္တို႔ ၏ လူကုန္ကူးခံရပံုမ်ားကို ကာယကံရွင္ မ်ားကိုယ္တိုင္က ဖြင့္ဟရွင္းျပထားရာ စာနာသနားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ သူ တို႔လို လူကုန္ကူးမခံၾကရေစရန္ အရွက္ ကိုမငဲ့ကြက္ၾကဘဲ ဖြင့္ဟဝန္ခံသြားၾက သည္မွာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသင့္လွပါေပ သည္။
လာအိုႏုိင္ငံမွ ''ဆာဗာနာ''ဆိုသူ မိန္းကေလးသည္ မိသားစုဆင္းရဲက်ပ္ တည္းလြန္းမႈဒဏ္မွ လြတ္ကင္းေစေရး အတြက္ ကယ္တင္ရန္အၾကံျဖင့္ ဝင္ေငြ ေကာင္းမည့္အလုပ္ကို ရွာေဖြရင္း လူပြဲ စားမ်ား၏ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံထဲရွိ အိမ္ႀကီး တစ္အိမ္ထဲမွာအခန္းပိတ္ေလွာင္ထားခံခဲ့ ရသည္။ အိမ္သာေဆးေၾကာသည့္အလုပ္ က အစ အလုပ္ၾကမ္းမွန္သမွ် လုပ္ကိုင္ ေပးေနခဲ့ရသည္။ မည္သူႏွင့္မွ် ဆက္ သြယ္ခြင့္မရဘဲ (၁၆)ႏွစ္ၾကာ ေငြဝယ္ကြၽန္ ဘဝျဖင့္ ေနခဲ့ရသည္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ''ဆာဗာနာ''က အိမ္ရွင္မ်ား၏အလစ္ တြင္ လက္လွမ္းမီရာ စာရြက္ေပၚမွာ ''ကူညီၾကပါ''ဟု ေရးသားၿပီး ထိုစာ ရြက္ကို ခဲတစ္လံုးျဖင့္ ပတ္ကာ လမ္း ေပၚသို႔ပစ္ခ်ခဲ့ရာ ကူညီကယ္တင္မည့္ သူေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ လြတ္ ေျမာက္ခဲ့ရပါသည္။
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးထဲမွ ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းလြန္းမႈဒဏ္မွ လြတ္ကင္းေစ ခ်င္ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မိန္းကေလး ''ၾကည္ၾကည္''သည္ မႏၲေလးမွာ လခ ေကာင္းေကာင္းရမည္ဟူေသာ မက္လုံးျပ က်ဳံးသြင္းေခၚေဆာင္မႈေၾကာင့္ လိုက္ပါ လာခဲ့ရာမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၏ မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံခဲ့ရသည္။ ေက်ာခ်မွ ဓားျပ မွန္းသိသြားေသာၾကည္ၾကည္က တ႐ုတ္ မယားအျဖစ္ လုံးဝလက္မခံေသာအခါ ထုိမိသားစုက႐ိုက္ႏွက္ညႇဥ္းဆဲၾကသည္။ရရိွဒဏ္ရာမ်ားကိုလည္း ေဆးကုေပးျခင္း မရွိၾကဘဲ နံနက္ ၆နာရီမွ ညေန ၆နာရီ အထိ လယ္ထဲဆင္းေစၿပီး အလုပ္ၾကမ္း မ်ဳိးစုံကို လုပ္ခိုင္းၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ ၾကည္ၾကည္သည္ အလုပ္ရွင္ မိသားစုအလစ္မွာ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္ခဲ့ရပါသည္။ ၾကည္ၾကည္၏ ေယာကၡမမ်ားက ေခြၽးမၾကည္ၾကည္ကို မသတီၾကေတာ့ဘူးဟု ေျပာဆုိျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၾကည္ၾကည္၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက ေအာက္သုိ႔ျပဳတ္က်သြားေသာ ဟင္းဖတ္ကို ေရေဆးၿပီး စား၍ရသည့္ ႏွယ္ ၾကည္ၾကည္ကိုလည္း ၾကည္ျဖဴစြာ ေပါင္းသင္းပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိျပဳကာ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းခဲ့ပါသည္။
မြန္ျပည္နယ္သားေလး ''ကိုမင္းမင္း'' သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲတြင္ ေရာ္ဘာအေစး ျခစ္လုပ္ငန္းကို ႐ိုးသားစြာလုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ ေန႔လယ္ဘက္တြင္ အလုပ္ပင္ပန္းလြန္းေသာေၾကာင့္ အိပ္ ေပ်ာ္ေနစဥ္ ထုိင္းအမ်ဳိးသားသုံးဦးက သူ႔ ကို အတင္းအက်ပ္တုပ္ေႏွာင္၊ မ်က္ႏွာ ကိုပိတ္ ကားေပၚတင္ေခၚေဆာင္သြားၾက ၿပီး ငါးဖမ္းသေဘၤာမွာ ေရာင္းစားခဲ့ၾက သည္။
ပင္လယ္ထဲမွ စက္ေလွေပၚမွာ ပိုက္ခါရသည့္အလုပ္မွာ ေသမင္းႏွင့္စစ္ ခင္းရသည့္ပမာ အလြန္ပင္အႏၲရာယ္မ်ား လွသည္။ ေလးလက္မ သာက်ယ္သည့္ စက္ေလွေပါင္ေပၚမွာ ေျခနင္းလုပ္ရသည့္ အတြက္ ေျခေခ်ာ္ၿပီး ပင္လယ္ထဲသို႔ က် သြားပါက ေသဆုံးၾကေလ့ရွိသျဖင့္ စိတ္ တထင့္ထင့္ျဖင့္ အသက္ကိုရင္းၿပီးလုပ္ခဲ့ ရသည္။ လုပ္ခလည္းမရခဲ့ဘဲ ေငြဝယ္ ကြၽန္အျဖစ္ ခုိင္းေစျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
ေျခာက္လခန္႔အၾကာမွာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္ အေရာက္တြင္ အလုပ္သမားေခါင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းမ်ားျပႆနာျဖစ္ ပြားေနခ်ိန္တြင္''ကိုမင္းမင္း''ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ေခတ္သစ္ေက်းကြၽန္စနစ္၏ သားေကာင္ မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ သူတို႔သုံးေယာက္၊ ခံစား ခဲ့ရသည္ထက္ ေလာကငရဲခံစားခဲ့ရသူမ်ား က ပိုမုိမ်ားျပားေနပါသည္။ ေငြရွင္ေၾကး ရွင္မ်ား၏လုိအင္ဆႏၵကို မလုိက္ေလ်ာၾက ပါက ေျမေအာက္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ၾ<ြကက္ စာေကြၽးျခင္း၊ ေရကန္မ်ားထဲတြင္ ေမွ်ာ့ စာေကြၽးျခင္း၊ အစာအာဟာရျဖတ္ေတာက္ ထားျခင္းစသည္ျဖင့္ ရက္စက္မႈအေပါင္း သရဖူေဆာင္းေနၾကပါသည္။တကယ့္လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဝတၴဳဇာတ္လမ္းမ်ားထက္ပင္ ဆန္းျပားေနၾကသည္ကို လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ စဥ္မ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္ေရွ႕ေနမေလးတစ္ေယာက္ ႏွင့္အရာရွိကေတာ္္တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္ မႈလြယ္ကူလြန္းေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ဘာမွ် မသိလိုက္ၾကဘဲ ေရာင္းစားခံၾကရေတာ့ မွ လူကုန္ကူးခံရသည္ကို သိခဲ့ၾကရ သည္။မူလတန္းျပဆရာမေလးတစ္ေယာက္ ကေတာ့ လစာေကာင္းေကာင္းရခ်င္ေသာ ေဇာျဖင့္ လူေမွာင္ခိုပြဲစား၏ လွည့္ျဖားမႈဝဲ ဂယက္ထဲ ေမ်ာပါသြားခဲ့ရာ ကံေကာင္း၍ ကယ္တင္သူေပၚလာၿပီး ေနရပ္သုိ႔ျပန္လည္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထုိဆရာမေလးက သူ႔လိုေခတ္သစ္ေက်းကြၽန္စနစ္၏ သား ေကာင္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေစလို ေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈပညာေပးေဟာေျပာ ပြဲမ်ားတြင္ အရွက္ကုိပဓာနမထားဘဲ လႈံ႕ ေဆာ္ေဟာေျပာေနပါသည္။
ထုိျမန္မာ မိန္းကေလးကိုယ္ဝန္ရွိလာ ပါက ျပန္လႊတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕က လည္း ျပန္လႊတ္ေပးေလ့မရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ေငြေၾကးမရၾကဘဲ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မယားမ်ား၊ ေသြးသား ကစားစရာမ်ား၊ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္မ်ားဘဝ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနၾကသည့္ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္ လူပြဲစားမ်ားကို တစ္သက္တစ္ကြၽန္းျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအစား မေသမခ်င္းလည္ ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္သတ္ေစဟုသာ အမိန္႔ ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ေခတ္သစ္ေက်းကြၽန္စနစ္၏ သား ေကာင္မ်ား၊ ေလာကငရဲခံေနၾကရပံုကို လႈံ႕ေဆာ္ပညာေပးေနသည့္ၾကားမွ မိဘ အရင္းက သမီးအရင္းကို၊ အဘြားအရင္း က ေျမးအရင္းကိုေရာင္းစားမႈမ်ား ေပၚ ေပါက္လာေသာအခါ ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းသည့္ကိန္းဆိုက္လာၿပီ ဟုဆိုသူက ဆိုလာၾကပါသည္။ စာေရး သူကေတာ့ ထိုအဆိုကို လက္မခံခ်င္ပါ။ ဇနီးက ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေနသည္ကို ထိုင္စားေနေသာခင္ပြန္းက သမီးပါ ျပည့္ တန္ဆာျဖစ္လာေသာအခါ ျပႆနာမရွာ ဘဲ စားျမဲေသာက္ျမဲပံုမွန္အေနအထားမွာ ပဲရွိေနပါသည္။ ထိုသို႔ေသာလူ႕အႏၶမ်ား ကား ျပည့္တန္ဆာေခါင္းမ်ားႏွင့္ မျခား ေသာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈေလာက္ကို စာဖြဲ႕ေနၾကမည္မဟုတ္ေပ။
လူေတြ၏ေလာဘမီး၊ ေမာဟမီး၊ တဏွာ၊ ကာမရာဂမီးမ်ားကသာ လူေတြ ကိုေလာင္ၿမိဳက္ေနေလရာ ဟီရိၾသတၱပၸဟူ ေသာ အရွက္အေၾကာက္တရားႏွစ္ပါးမရွိ ၾကေတာ့ဘဲ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္မျခား၊ လူ႕အသိÓဏ္ေခါင္းပါးလာၾကပါေတာ့ သည္။ ယေန႔လူကုန္ကူးေနၾကေသာ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္ လူပြဲစားမ်ားသည္ လူ႕အသိÓဏ္ေခါင္း ပါးသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ စာနာစိတ္၊ ညႇာတာစိတ္မရွိၾကေတာ့ဘဲ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ေလာဘ ေဇာကပ္ကာငါတေကာလုပ္ၿပီး ယုတ္မာ စြာ ကိုယ္က်ဳိးရွာေနၾကပါသည္။
လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္ကို သိၾကသူ တိုင္းသည္ လူကုန္ကူးမည့္အရိပ္အျခည္ မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိၾကပါက လူ ကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္သို႔ လ်င္ျမန္စြာသတင္းပို႔ ကူညီၾကေစခ်င္ပါသည္။ သတင္းေပး ကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္ မွ ကယ္တင္ႏိုင္မႈမ်ားေျမာက္ျမားစြာရွိ ပါသည္။
စာေရးသူတုိ႔ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕အစည္း အေဝးက်င္းပေနစဥ္ ျမန္မာမိန္းကေလး ၁၄ေယာက္ မေလးရွားသို႔ေရာက္သြား ခဲ့ၾကၿပီး သံုးလအၾကာမွာ အလုပ္ရွင္က ေဒဝါလီခံလိုက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီး ကူကယ္ရာမဲ့ ဘဝမ်ားသို႔ ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၾကာလွ်င္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားျဖစ္ကုန္ ၾကမွာကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း မိန္း ကေလးတစ္ဦး၏မိခင္တစ္ဦးက ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံလာခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္က လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာ ကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕မွ တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္စီက ခ်က္ခ်င္းပင္ ကုမၸဏီနာမည္ကိုစံုစမ္းၿပီး မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္းခဲ့ရာ အဆင္ ေျပသြားခဲ့ပါသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္ၿပီး စာေရးသူတို႔ အားလံုးျပံဳးေပ်ာ္ပီတိျဖစ္သြားခဲ့ဲၾကရပါ သည္။ ႐ိုက္စားလုပ္ေနၾကေသာ(တစ္ နည္းအားျဖင့္)လူကုန္ကူးမႈခြင္ကို ဖန္တီး ေနၾကေသာ ကုမၸဏီအမည္ခံမ်ားလည္း ရွိေနပါလား။ ေခတ္သစ္ေက်းကြၽန္စနစ္ အတြက္ သားေကာင္ရွာေဖြေနၾကသူေတြ မ်ားျပားေနပါလား ဟူေသာ အသိကုိ လည္း ရခဲ့ၾကပါသည္။
အခ်ဳပ္