images
UN
UN
တစ္ဖက္ပါတီက်ေတာ့ အစုိးရ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ သေဘာေတြ ေတြ႕ေနရ ညီမွ်မႈအားနည္းသြား ၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိသေလာက္ အားနည္းသြားတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္
ကုိေန၊ ဗုိလ္ေစာ Tuesday, 11 August 2020
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အစီအမံမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုသုိ႔ အသိေပးရွင္းလင္းရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအေပၚ ရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးႀကိဳင္အား ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားမႈကုိ ေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။
ေမး။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္သုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအေပၚ ဆရာ့အေနနဲ႔ဘယ္လုိသေဘာထား အျမင္ရွိပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတဲ့
အခါက်ေတာ့ ပါတီေတြအေနနဲ႔ နက္နက္နဲနဲစည္း႐ုံးဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ ကူဘူးေလ။တစ္ဖက္ပါတီက်ေတာ့ အစုိးရလုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းျပဳ ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကုိေဆာင္ ရြက္ႏုိင္တဲ့ သေဘာေတြ ေတြ႕ေနရ
ညီမွ်မႈအားနည္းသြားၿပီး တရား မွ်တမႈမရွိသေလာက္ အားနည္း သြားတယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အားနည္းသြားလုိ႔ရွိရင္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအားနည္းခ်က္ရွိေန မယ္ဆုိရင္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚ ေပါက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူလုိလား တဲ့ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔တစ္ထပ္တည္း က်ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ အဲဒီလုိျမင္ပါတယ္။
ေမး။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အခ်က္
ေတြရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အာဏာမရွိတဲ့သူေတြကုိ လူစုလူ ေဝးလုပ္မိတဲ့အခါက်ရင္ တရား ဥပေဒအရ အေရးယူခံရတာေတြရွိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး က်ေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ သတိေပးအဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိခဲ့တဲ့အေပၚမွာလည္း ဆရာ့ရဲ႕ သုံး သပ္ခ်က္ေလးလုိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။
ေျဖ။ ဒီအေပၚမွာ သုံးသပ္ရ မယ္ဆုိတာကေတာ့တုိင္း
ျပည္မွာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစုိးရဆုိတာက ေတာ့ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအေပၚ မွာ လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ စည္း မ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြထုတ္ရတာရွိ တယ္ေလ။ ဒီအေပၚမွာ စည္းကမ္း တစ္ခု ထုတ္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ျပည္သူ လုိက္နာရမည္ျဖစ္သလုိ ထုတ္တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြကလည္း လုိက္ နာရမွာပဲေလ။ အဲဒီလုိ မလုိက္နာ ဘူးဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီ အစုိးရလက္ထက္မွာ ေတြ႕ရတာ ေပါ့။ အဲဒီလုိလုိက္နာမႈအားနည္းတဲ့ အေျခအေနကုိက်ေတာ့ တစ္ဖက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာလည္း ရွိေန တယ္ေပါ့။

ဒီအေျခအေနအေပၚမွာ က်န္တဲ့ပါတီေတြက်ရင္အေျခအေန အရ အေပၚမွာ အေရးယူေကာင္း ယူတာမ်ဳိး ရွိလာႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း ပါတီေတြ က်ရင္ေတာ့ သူတုိ႔ အဲဒီလုိဟာေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ျပင္ဆင္ထားတာမ်ဳိးေတြ ရွိႏုိင္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီလုိဆုိရင္ ပါတီ ေတြကုိအေရးယူႏုိင္သလုိအာဏာရ ပါတီကေတာ့လုပ္ခ်င္တာကုိ လုပ္ သြားႏုိင္သလားလုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွာလည္း တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာပါ့မလားလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီလုိပဲ ျမင္ပါတယ္။
ေမး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵ ရွင္ေတြအေနနဲ႔ မဲေပးႏုိင္
မယ့္အခ်ိန္က နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခြဲဆုိေတာ့ မိနစ္ ၆ဝဝ ေလာက္ပဲ အခ်ိန္ရမယ္ေပါ့။ ဆရာ လူတစ္ေယာက္ကုိ တစ္မိနစ္ ႏႈန္း နဲ႔တြက္မယ္ဆုိရင္ လူ ၆ဝဝ ပဲ မဲေပးႏုိင္မယ္ေပါ့ ဆရာ။ ကုိဗစ္ ကာလ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ မဲေပးမယ္ဆုိရင္ မဲေပးမယ့္သူေတြ အေနနဲ႔ အခ်ိန္ကာလအရလြတ္လပ္ မွ်တစြာမဲေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ဆရာထင္ ပါသလားခင္ဗ်။
ေျဖ။ အဲဒီအေပၚ ကြၽန္ေတာ္ သံုးသပ္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ေနရျမင္ေနရတဲ့ အဲဒီဟာက အခ်ိန္နဲ႔ မဲေပးရဖုိ႔နဲ႔ ကုိက္ညီမႈ မရွိဘူးလုိ႔။ အဲဒါဟာ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔ အားနည္းတယ္လုိ႔ေျပာေနၾကတာရွိ ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ေလဒီလုိပဲေတြ႕ တယ္။ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲဆုိတာအားနည္းခ်က္ရွိသြားႏုိင္ တယ္လုိ႔အဲဒီလုိပဲေတြးပါတယ္။
ေမး။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးတဲ့အခ်ိန္ မွာၿဥ ဠဥႊႏ ၿဥ ဠဥႊႏ
ဆုိၿပီးလႈံ႕ေဆာ္လာတာလည္းေတြ႕ရ တယ္။အဲဒီလုိလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြအေပၚ မွာ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ ပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ NO VOTE ဆုိတဲ့ ထြက္ ေပၚလာတဲ့စကားမွာ၂ဝ၁ဝ
တုန္းကလည္း အဲဒါေတြမေတြ႕ခဲ့ ဘူးေနာ္။ ၂ဝ၁၅မွာလည္း မေတြ႕ခဲ့ ဘူးေပါ့။ အခု ၂ဝ၂ဝမွာ ဒီစကား ေတြ ၾကားရတယ္ဆုိေတာ့ လက္ရွိ အစုိးရအေပၚမွာ မူတည္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လဲဆုိေတာ့ ၂ဝ၁၅ တုန္းကျပည္သူ ေတြက အေျပာင္းအလဲကုိ လုိခ်င္ လို႔ တစ္ခဲနက္ မဲေပးတာေတြရွိခဲ့ တယ္ေလ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လက္ရွိအစုိးရက အေျပာနဲ႔အလုပ္နဲ႔ တလြဲတေခ်ာ္ေတြ ေတြ႕ရေတာ့ ျပည္သူေတြ တခ်ဳိ႕က စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ စိတ္ အားမသန္တာေတြ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ တာကုိေတြ႕ရပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာအရဆုိရင္ ေတာ့ ေနာင္လာမယ့္ ၂ဝ၂ဝမွာ အစုိးရေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီမဲေပးမယ့္ကိစၥ ကုိေတာ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲေပး ၾကပါလုိ႔ အဲဒီလုိပဲ တုိက္တြန္းေျပာ ၾကားခ်င္ပါတယ္။
ေမး။ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ႀကီး ကေနၿပီး အစုိးရေကာင္း
တစ္ရပ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကလည္းအရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ကလည္းအရည္အခ်င္း ျပည့္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္ ႀကီးနဲ႔အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ မယ့္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေနဖုိ႔လုိတဲ့ အေပၚမွာ ဆရာ့အေနနဲ႔ ျပည္သူကုိ ဘာမ်ားMessageေပးခ်င္ပါသလဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္ ျပည္သူေတြ ကုိ ဘာMessageေပးခ်င္
သလဲဆုိေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး တုိင္းျပည္ေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိရင္ ျပည္သူေတြ အေပၚမွာလည္း အဓိကမူတည္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ အစုိးရေကာင္း တစ္ရပ္ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔လုိအပ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တုိင္းနဲ႔ျပည္ နယ္ လူမ်ဳိးအေပၚမွာ သစၥာရွိတဲ့ အေျပာနဲ႔အလုပ္ တစ္ထပ္တည္း က်တဲ့ ကတိတည္မႈ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာလုိအပ္သည့္ကိစၥအဝဝေပၚ မွာကုိယ္စြမ္းÓဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ဝုိင္းဝန္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ မယ့္ အမ်ားအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္လိမ့္ မယ္ဆုိရင္ အစုိးရေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္ အဲဒီလုိပဲျမင္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္မႈ ကုိ အဓိက မမွားဘဲနဲ႔ မွန္ကန္ႏုိင္ ေအာင္ Óဏ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့ပါလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။
ေမး။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ ေပးခ်င္တာမ်ားရွိရင္ေျပာျပ
ေပးပါခင္ဗ်။
ေျဖ။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာအစုိးရေကာင္း
တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မိမိတုိ႔အေပၚမွာ ကုိယ္စားျပဳ လုပ္ ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မယ့္ သစၥာ သမာဓိရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြကုိေရြးခ်ယ္ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိပါတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီလုိပဲ ေျပာခ်င္ပါ တယ္ခင္ဗ်။