images
UN
UN
ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဘရာဇီးသမၼတ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ခံရ
NG (Ref; BBC) Saturday, 12 September 2020
ဘရာဇီးသမၼတဘိုဆိုနာ႐ိုသည္ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္ဆုိေသာေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိေၾကာင္း ႐ုရွားတိုင္းမ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ဘရာဇီးတရားေရးႏွင့္အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရးဝန္ႀကီးက ဘိုဆိုနာ႐ိုသည္ ရဲခ်ဳပ္အား အေျပာင္းအလဲလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ ညႊန္ၾကားခြင့္ မရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ေနေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ပါ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲကာ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ဘရာဇီးတရား ႐ံုးခ်ဳပ္က ဘိုဆိုနာ႐ိုႏွင့္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ဘရာဇီးတရား႐ံုးခ်ဳပ္က ရဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘိုဆိုနာ႐ိုက လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ကာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္မည့္သက္ေသမ်ား ကို တင္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။