images
UN
UN
ပညာ . . .၊ ပညာအေၾကာင္းေျပာရျပန္ျခင္း
စုိးျမင္႕သိန္း Thursday, 30 July 2015
ပညာကုိစူးစမ္းၾကည့္ျခင္း
(၁၈)ရာစုအား ပညာရွင္တို႔က ပညာ အလင္းေခတ္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထုိ ေခတ္ကုိ ေဘာ္တဲယား (Voltaire) ၊ ဒီဒီ႐ုိ (Diderot) ၊ ႐ူးဆုိး (Rouesseau) ၊ နယူတန္ (Newton)၊ေဒးဗစ္ဟရြန္း(David Hume)၊ အဒမ္စမစ္(Adam Smith)၊ဆင္ျမဴရယ္ဂြၽန္ ဆင္(Samuel Johnson) ဘင္ဂ်င္မင္ဖရင္ ကလင္ (Benjamin Franklin)၊ ေသာမတ္ ဂ်က္ဖာဆင္(Thomas Jefferson) လုိင္ဘနိ (Leibniz)တို႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။ ပညာ၏အေျခခံသည္ ျငင္းခုံျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ျငင္းခုံ ျခင္းမရွိ ပညာမရွိ။ ေဝဖန္ျခင္းမရွိ ပညာ မရွိ။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွ ပညာ မရွိဟု အဓိပၸာယ္ထြက္သေလာ...။
ေနာက္ထပ္ ပညာ၏အေျခခံတစ္ခုမွာ Freedom to doubt လြတ္လပ္စြာသံသယ ရွိႏုိင္ဖုိ႔ပင္။ သံသယရွိျခင္းသည္ အသိပညာ ၏ အဦးအစလမ္းသစ္ပင္ျဖစ္သည္။အလြန္ ေသခ်ာေနျခင္းသည္ ပညာမဟုတ္ႏုိင္။ ပညာ၌ လုံးဝမုခ် တထစ္ခ် ေသခ်ာ သည္ဆုိတာမရွိ။ Absolutist အၾကြင္းမဲ့ အမွန္တရားဝါဒီမ်ားကုိ(တစ္နည္း)တေဇာက္ ကန္းမ်ားဟုေခၚႏုိင္ေပသည္။ (သည္းခံ ပါ...)။ ထုိအျခင္းအရာသည္ ပညာ၏ လကၡဏာမဟုတ္...။ပညာသည္ ဒိ႒ဓမၼ သေဘာကုိေဆာင္ၿပီး မ်က္စိမွိတ္ျငင္းေသာ ငါတေကာေကာသူေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
ဝိဘဇၨပညာ
ဗုဒၶက (၁) တစ္ဆင့္ၾကား ေျပာသံ ၾကားကုိ မွန္ၿပီမယူသင့္၊
(၂) ေဘးဘုိးစဥ္ဆက္စကားကုိလည္း မွန္ၿပီမယူသင့္၊
(၃) သမုိင္းအေထာက္အထားမွ်ျဖင့္ လည္း မွန္ၿပီမယူသင့္၊
(၄) က်မ္းႏွင့္ညီသည္ဆုိၿပီးလည္း မွန္ၿပီမယူသင့္၊
(၅) ယုတိၱေဗဒမွ်ျဖင့္လည္း မွန္ၿပီမယူ သင့္၊
(၆) နည္းနာရ႐ုံမွ်ႏွင့္လည္း မွန္ၿပီမယူ သင့္
(၇) အၾကံရၿပီဟုလည္းမွန္ၿပီမယူသင့္၊
(၈) ငါတို႔ႏွင့္အယူညီေပသည္ဟု လည္း မွန္ၿပီမယူသင့္၊
(၉) မွတ္ထုိက္တဲ့သေဘာဟူ၍လည္း မွန္ၿပီမယူသင့္၊
(၁ဝ) ငါတို႔ေလးစားသူ၏စကားဟု လည္း မွန္ၿပီမယူသင့္၊
၄င္းဗုဒၶၾသဝါဒဓမၼလမ္းညႊန္သည္ ''ဝိဘဇၨဝါဒ''သည္ လြတ္လပ္စြာစိစစ္ ေဝဖန္အမွန္ရွာလမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ ရွားပါသည္။ ပညာ-လမ္းစဥ္ဟုဆုိလည္း ရပါသည္။

ေခတ္သစ္(ယေန႔ကမၻာ)မွာေတာ့
Education - Uneducation - Reeducation
ပညာ - ပဋိပညာ - အသစ္ပညာ
ပညာ၏ အားနည္းခ်က္ကုိရွာၿပီး (ပညာပုိဆည္းပူးရမည္)ဟု အညႊန္းထြက္ ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ပညာရွာ...
Dialouge with love ဟု ေခၚပါသည္။ ေလာကမွာ ကုိယ့္ဘာသာေသခ်ာေနတာ ပ်င္းစရာႀကီးပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အယူအဆ ရွိသူ(ေတြ)နဲ႔ ျငင္းရင္းခုံရင္း(တစ္နည္း) ဂ်ပ္စ္ဂီတသမားေတြ အလြတ္ဇာတ္တုိက္ ေနသလုိ မွားမွာမေၾကာက္တမ္း အားစမ္း ေဆြးေႏြး လွပတဲ့သံစဥ္ရွာေရးပဲဗ်။ အဲဒါ မွ 'ပညာ'တုိးမွာကုိး။ ဘိဇနက္ဥကၠ႒ႀကီး တစ္ဦးက ဘာေျပာသလဲဆုိေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဘိဇနက္ေလာက က ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ ေတြးတတ္လူမ်ဳိးကုိ မႀကိဳက္ဘူး။ အဲဒါ မွားတယ္။ မေရရာ မေသခ်ာမႈေတြနဲ႔ နပန္း လုံးေနရတဲ့ ခုလုိကာလမ်ဳိးမွာ ေထာ္ေလာ္ ကန္႔လန္႔ေတြးပါမွ တန္ရာက်မယ္ဟု ေျပာ ဖူးသည္။ 'ေလာရင့္ေဘာ့စီဒီ'ဟု ထင္ပါ သည္။

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏုိင္ငံ၊ ဝန္ထမ္း ၈ဝဝ ရွိ ကမၻာ့သုခမိန္အဖြဲ႕THINK TANK ၏ အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာမွာ...
အေျဖာင့္စဥ္စားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထား ရန္မလုိ
ေကြ႕ေကြ႕ေကာက္ေကာက္ စဥ္းစား တတ္သူမ်ားသာ အလုိရွိသည္ဟူ၏။
No Linear Thinkers,Just NonLinear Thinkers
Break through Thinking ဟုလည္း ေခၚပါသည္။

အိႏိၵယသမၼတႀကီး အဗၺဒူကလာမ္
သတင္းစာမွာ သမၼတႀကီး(ေဟာင္း) အဗၺဒူကလာမ္ ဆုံးၿပီပါလာေတာ့ စိတ္ ထိခိုက္ရသည္။ သမၼတႀကီး၏ ပညာ ဆုိင္ရာ ၾသဝါဒတစ္ခုကို သတိရမိသည္။ ၁။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ (ကိုယ့္ဘာသာရပ္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းပါ ေစ)။ ၂။ တျခားသူကိုသင္ (တစ္ေယာက္ တေလကို ျဖစ္ျဖစ္သင္ေပးပါ)။ ၃။ ပတ္ ဝန္းက်င္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ ၄။ ရွင္းလင္း ျပတ္သားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ရွိပါေစတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့ တစ္ေခတ္က မိမိကိုယ္ကိုေကာင္း ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ ေက်ာင္းသီခ်င္းေလး ကို သတိရမိ...။

ယေန႔ဆုိင္ဘာေခတ္သို႔ေဝဖန္ခ်က္
(ပညာ႐ႈေထာင့္)
ယခုအခါ လူ႔ဥာဏ္ပညာကို သမား႐ိုး က် ပညာေရးပုံစံမ်ားထက္ အင္တာနက္ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းနည္းကို ပိုသုံး (ပိုဦးစားေပး)လာၾကသည္။ ယင္းကို ဆိုင္ဘာဥာဏ္(Cyber Intelligence) ဟု ေခၚသည္။
အနာဂတ္ဝါဒီ မစၥတာ'ပီယာဆန္'က ေတာ့ စိုးရိမ္စြာ ခုလိုေျပာလိုက္သည္။ 'လူ႔ ဥာဏ္ပညာကို ဆိုင္ဘာဥာဏ္ပညာအျဖစ္ ျမႇင့္တင္လိုက္တဲ့အခါ အေျခခံလူသား ဝိညာဥ္ Basic Human Spirit ေပ်ာက္ဆုံး သြားႏိုင္တယ္''ဟူ၏။ ဆိုင္ဘာဥာဏ္ဆို သည္မွာ အစစ္အမွန္ကို တုထားေသာအရာ၊ လူးထားေသာမိတ္ကပ္လိုဟာ အစစ္ဟု ထင္စရာ Virtual မွ်သာျဖစ္သည္။
ထိုလူးထားေသာအရာကိုသာ လိုက္ စားလြန္းေနလွ်င္ အစစ္အမွန္အေၾကာင္း အသိနည္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေဝဖန္ ေထာက္ျပလိုက္သည္။

တရားဦးဓမၼစက္မွပညာ
ပညာဟူသည္ ေကာင္းစြာျမင္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းစြာၾကံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္း စြာျမင္၍ ေကာင္းစြာၾကံလွ်င္ ပညာျဖစ္ သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါမူကား ကမၻာေပၚ ရွိရွိသမွ် စာအုပ္ေတြကုန္ေအာင္ ဖတ္ေန ေသာ္လည္း ပညာမျဖစ္ေခ်။
အရွင္သုမဂၤလ(စစ္ကိုင္း)
မဟာဗုဒၶဝင္၊ တိပိဋကပါဠိ ျမန္မာ အဘိဓာန္
နိဗၺာန္(ဦးေသာ္ဇင္)တို႔ကို ကိုးကားေရး သား။

ေဒဝီေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး
စည္း႐ုံးေရးထြက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕မွာ ေဒဝီေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးက ၾသဝါဒေပး ရာမွာ... ပညာဆိုတာကေတာ့ ဆိုးက်ဳိး ေကာင္းက်ဳိးကို ခြဲျခားႏိုင္တာေပါ့။ ဒါ လုပ္လိုက္ရင္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္သြားမလား၊ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္သြားမလား ဆိုတာကို တြက္တတ္တာကို ပညာလို႔ ဆရာေတာ္ႀကီး က မိန္႔ၾကားပါသည္။

တိုရွင္းလိုရင္း
ဒီတစ္ခါ ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးက ပညာ၊ ပညာအေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ား၊ လိုရင္းတိုရွင္း ေရးသားခ်က္မွ် သာျဖစ္ပါသည္။ ပရိသတ္မ်ားပညာဥာဏ္ ျမင့္မားၾကပါေစ။