images
UN
UN
၂၆-ဝ၅-၁၉၄၂ ဖရီးဖရန့္စ္သူရဲေကာင္းမ်ား
Wednesday, 12 August 2015
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ေမလကေန ဇြန္လ အထိ လစ္ဗ်ားသဲကႏၲာရထဲမွာ တုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ဂါဇာလာတုိက္ပြဲဟာ ရြန္းမဲလ္ရဲ႕တင့္ကားတပ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ေအာင္ပြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ ရဲ႕ရန္သူၿဗိတိန္ေတြကို အထိနာေစခဲ့ ပါတယ္။ တိုက္ပြဲကာလအတြင္းမွာ ၿဗိတိန္အမွတ္(၈)တပ္မဟာထဲမွာ ပါ ဝင္တဲ့ဖရီးဖရန္႔စ္တပ္ဟာ ဘာဟာ ကီရန္ကို ၁၆ ရက္ၾကာခုခံကာကြယ္ ၿပီး အ့့ံအားသင့္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ရဲ စြမ္းသတၱိကို ျပသခဲ့ပါတယ္။